Herbert u. a. (Hg.) Kötter

TitelISBN-13
(ISBN-10)
Erscheinungsjahr
Indonesien Geographie, Geschichte, KUltur, Religion, Staat, Gesellschaft, Bildungswesen, Politik, Wirtschaft978-3-7711-O321-7
(3-7711-O321-5)
1979

A. H. · H.A. · H.H. · H-U. · Herbert A. · Herbert H. · u.a.

Herbert u.a. Tücke