Friszke Andrzej

titleISBN-13year of publication
Adam Ciolkosz. Portret polskiego socjalisty978-83-61006-77-02011
Miedzy wojna a wiezieniem 1945-1953978-83-62610-79-22015
Polska: Losy Panstwa I Narodu 1939-1989978-83-207-1711-22003
Prl Wobec Koscioa: Akta Urzedu Do Spraw Wyznan 1970-1978978-83-60356-73-92010

Andrzej Friszke · Bartoszewski Wadysaw Friszke Andrzej · Fahrig André · Farris Anderson · Ferkai Andras · Friszke Andrzej Bartoszewski Wladyslaw · Friszke Andrzej Paczkowski Andrzej · Froß André · Paczkowski Andrzej Friszke Andrzej

Biblioteka Wiezi · Iskry · Wiez · Wydawnictwo Krytyki Politycznej

 

Friszke Andrzej Bartoszewski Wladyslaw