Bogdan Tuszynski

titleISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Ksiega sportowców polskich ofiar II Wojny Swiatowej 1939-1945978-83-87224-12-71999
Ostatnie Okrazenie Kusego978-83-217-2863-61990
Polscy olimpijczycy XX wieku978-83-7407-050-8
Prasa i sport, 1881-1981978-83-217-2353-21981Bogdan Tuszyński
Przerwany bieg: Sportowcy z Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska978-83-85195-90-01992   "
Za cene zycia. Sport Polski Walczacej 1939-1945978-83-88607-67-72006
Złota księga kolarstwa polskiego: Wydano w 75-lecie Polskiego Związku Kolarskiego978-83-7066-633-01995Bogdan Tuszyński

ARS Print Production · Editions Spotkania · Europa · Polska Oficyna Wydawnicza "BGW" · Sport i Turystyka · Studio Emka

 

Bogdaska Teresa Olszewska Grayna Maria