Bard V.S.

titleISBN-13
(ISBN-10)
year of publication
Investitsionnye problemy rossiyskoy ekonomiki978-5-8212-OO54-9
(5-8212-OO54-7)
2001

B.S. · Bård Nikolas Vik Steen · V. S. · V. S Bard

Bardosi Vilmos