Antoni Cetnarowicz

A.C. · Cetnarowicz Antoni

titleISBN-13year of publication
Die Nationalbewegung in Dalmatien im 19. Jahrhundert: Vom «Slawentum» zur modernen kroatischen und serbischen Nationalidee978-3-631-57418-82008
Narodni preporod u Dalmaciji: od slavenstva prema modernoj hrvatskoj i srpskoj nacionalnoj ideji978-953-6979-21-92006
Odrodzenie narodowe w Istrii w latach 1860-1907978-83-62261-26-02011
Słoweński ruch narodowy i jego stosunek do spraw polskich 1848-1879978-83-233-0403-61990
Tajna dyplomacja Adama Jerzego Czartoryskiego na Bałkanach: Hotel Lambert a kryzys serbski 1840-1844978-83-233-0683-21993

Historia Iagellonica · Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften · SREDNJA EUROPA · Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego

 

Antoni Chmielnicki