Andrzej Drzycimski

A. D. · Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski Piotr Adamowicz · Drzycimski Andrzej

titleISBN-13year of publication
Gdańsk sierpień'80: Rozmowy978-83-85120-00-11990
Major Henryk Sucharski978-83-04-03374-01990
Przez płot--: Wałęsa w karykaturze978-83-85120-08-71990
Westerplatte 1939978-83-7453-930-22009
Westerplatte: Reduta w budowie 1926-1939 , Reduta wojenna 1939978-83-929932-9-2

Aida · Fundacja Gdanska · Slowo / obraz terytoria · Zaklad Narodowy im. Ossolińskich

 

Andrzej Drzycimski, Adam Kinaszewski Piotr Adamowicz