Anders Bäckström

A. B. · Anders Backstrom

titleISBN-13year of publica-
tion
other author(s)
Att förändras av utbildning: Om stabilitet och utveckling vid religionsvetenskaplig linje978-91-554-3083-21993
Religiös förändring i norra Europa: en studie av Sverige: " från statskyrka till fri folkkyrka ": slutrapport978-91-974565-4-82004Ninna Edgardh Beckman · Per Pettersson
Religion som yrke: En studie av de svenska prästkandidaternas bakgrund och rolluppfattning vid 1970-talets slut978-91-526-1021-31983
Welfare and Religion in 21st Century Europe978-0-7546-6108-52011
Welfare and Religion in 21st Century Europe978-0-7546-6030-92010Grace Davie · Ninna Edgardh · Per Pettersson

Diakonivetenskapliga institutet · Routledge · Verbum

 

Anders Barany