Dār Wāʼil

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1999978-9957-11-017-8Tahir Hardanal-Iqtisad al-Islami al-mal al-riba al-zakat
  ''978-9957-11-022-2Ḥamīd Ḥamad SaʻdūnImārat al-Muntafaq wa-atharuhā fī tārīkh al-ʻIrāq wa-al-minṭaqah al-iqlīmīyah, 1546-1918 (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-029-1ʻAbd al-Qādir Muḥammad FahmīWāqiʻ wa-mustaqbal al-istirātījīyah al-Isrāʼīlīyah: Taḥaddiyāt al-qarn al-qādim (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-038-3Muhammad al-Masalhahal-Tajribah al-hizbiyah al-siyasiyah fi al-Urdun dirasah tahliliyah-muqaranah
  ''978-9957-11-040-6Muḥammad Barakāt Ḥamdī Abū ʻAlīDirāsāt fī al-adab (Silsilat al-Adab wa-al-balāghah wa-al-bayān al-Qurʼānī) (Arabic Edition)
1999978-9957-11-041-3Muḥammad Barakāt Ḥamdī Abū ʻAlīKayfa naqraʼu turāthanā al-balāghī (Silsilat al-Adab wa-al-balāghah wa-al-bayān al-Qurʼānī) (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-042-0   ''al-Āyah al-tafsīrīyah wa-mawqiʻuhā min al-bayān al-Qurʼānī wa-al-balāghah al-ʻArabīyah (Silsilat al-Adab wa-al-balāghah wa-al-bayān al-Qurʼānī) (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-048-2Jābir Ibrāhīm RāwīḤuqūq al-insān wa-hurrīyātuhu al-asāsīyah fi al-qānūn al-dawlī wa-al-sharīʻah al-Islāmīyah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-067-3Khalīl Ismāʻīlal-Nafs al-ḥurrah (Arabic Edition)
2000978-9957-11-075-8Ḥāzim ʻAbd al-Salām MajālīḤimāyat al-ḥaqq al-mālī lil-muʼallif fī al-qānūn al-Urdunī (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-087-1Nāʼil ʻAbd al-Raḥmān Ṣāliḥal-Aʻmāl al-maṣrifīyah wa-al-jarāʼim al-wāqiʻah ʻalayhā (Arabic Edition)
2000978-9957-11-088-8Muḥammad Barakāt Ḥamdī Abū ʻAlīDirāsāt fī al-iʻjāz al-bayānī (Silsilat al-Adab wa-al-balāghah wa-al-bayān al-Qurʼānī) (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-089-5Fahd ibn ʻAbd al-Raḥmān Āl ThānīDirāsāt fī al-jughrāfiyā al-siyāsīyah wa-al-jiyūbūlītīkā: Taṭbīqāt ʻalá duwal Majlis al-Taʻāwun al-Khalījī (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-107-6ʻImād ʻAlī Khalīlal-Ḥimāyah al-jazāʼīyah li-biṭāqāt al-wafāʼ: Dirāsah taḥlīlīyah muqāranah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-169-4Ala Abd al-Razzaq al-SalimiTiqniyyat al-ma lumat al-idariyyah
2001978-9957-11-178-6Zakarīyā Muḥammad Ṭaḥḥānal-Musābaqāt wa-al-jawāʼiz wa-ḥukmuhā fī al-sharīʻah al-Islāmīyah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-179-3Maḥmūd Qāsim Ḥammūdal-Siḥr fī al-sharīʻah al-Islāmīyah: Nashʼatuh, ḥukmuh, al-wiqāyah minh (Arabic Edition)
2001978-9957-11-187-8Muḥammad Khayyir ʻAlī Māmsaral-Mawsūʻah al-tārīkhīyah li-taṭawwur al-ḥarakāt al-riyāḍīyah fī al-ḥaḍārāt al-qadīmah wa-al-ḥadīthah (Arabic Edition)
2002978-9957-11-198-4Muḥammad Aḥmad ʻAmāyirahBuḥūth fī al-lughah wa-al-tarbiyah (Arabic Edition)
2001978-9957-11-207-3Muṣṭafá ʻAbd al-Karīm ʻAdwānḤuqūq al-insān: Dirāsah fī al-niẓām al-siyāsī al-Urdunī fī ḍawʼ al-anẓimah al-siyāsīyah al-mukhtalifah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-216-5Muḥammad Qāsim Qaryūtīal-Iṣlāḥ al-idārī bayna al-naẓarīyah wa-al-taṭbīq (Arabic Edition)
2002978-9957-11-251-6ʻAbd al-Sattār Qāsimal-Ḥayāh al-ʻāmmah lil-marʼah al-Muslimah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-269-1Muḥammad Muṣāliḥahal-Ittiṣāl al-siyāsī: Muqtarab naẓarī-taṭbīqī (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-275-2Yūsuf Maḥmūdal-Injāzāt al-ʻilmīyah fī al-ḥaḍārah al-Islāmīyah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-277-6Ḥasan Dhannūnal-Wajīz fī al-naẓarīyah al-ʻāmmah lil-iltizām (Arabic Edition)
2002978-9957-11-280-6Mahdī Asʻad ʻArārJadal al-lafẓ wa-al-maʻná: Dirāsah fī dalālat al-kalimah al-ʻArabīyah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-285-1Niḍāl Muḥammad Fatḥī ShamālīTajribat Ziyād Qāsim al-riwāʼīyah (Arabic Edition)
  ''978-9957-11-289-9Hamid Hamad al-Sa dunal-Tawq makhatir al-tahaluf al-Turki - al-Isra ili wa-ab aduh
  ''978-9957-11-290-5Jamāl Muṣṭafá ʻAbd Allāh Sulṭānal-Istirātījīyah al-Amrīkīyah fī al-Sharq al-Awsaṭ, 1979-2000 (Arabic Edition)
2003978-9957-11-329-2Abd al-Jabbar al-Sabhanial-Istikhlaf wa-al-tarkib al-ijtima i fi al-Islam
2010978-9957-11-590-6Strategic Management
2011978-9957-11-857-0intermediate accounting