Fjalor i emrave të bimëve latinisht, shqip, anglisht, gjermanisht, frengjisht =: Dictionary of plant names in latin, albanian, english, german and french

by Feriz Krasniqi

ISBN: 978-9951-413-04-6

ISBN-10: 9951-413-04-8

Shkenca · 2003