ʻAzı̂z Nesefı̂'ye göre Allah, kâinât ve insan: Doktora tezi (Şanlıurfa İlahiyat Fakültesini Geliştirme Vakfı yayınları) (Turkish Edition)

Gelistirme

by İbrahim Düzen

ISBN: 978-975-95374-0-1

ISBN-10: 975-95374-0-0

Ankara Üniversitesi Basımevi · 1991