Türkiye'de kayıtdışı ekonomi: Vergisel ağırlıklı uzlaşma önerisi (Turkish Edition)

by Şinasi Aydemir

ISBN: 978-975-8082-00-1

ISBN-10: 975-8082-00-0

Maliye Hesap Uzmanları Derneği · 1995