Görüntüler: S. Demirel, 50 yıl (ABC Siyaset dizisi) (Turkish Edition)

ISBN: 978-975-7815-03-7

ISBN-10: 975-7815-03-9

ABC · 2000