Kırım Hanlığının kuruluşu ve Osmanlı himâyesinde yükselişi, 1441-1569 (Seri III) (Turkish Edition)

by Muzaffer Ürekli

ISBN: 978-975-456-023-7

ISBN-10: 975-456-023-4

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü · 1989