ISBN 978-975-16-0000-4 to 978-975-16-0569-6 << ISBN 978-975-16-0570-2 to 978-975-16-1042-3 < ISBN 978-975-16-1043-0 to end of this ISBN range

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1998978-975-16-1043-0Nadide SeçkinTopkapı Sarayı'nın biçimlenmesine egemen olan tasarım gelenekleri üzerine bir araştırma, 1453-1755 (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1044-7KolektifTürkiye Cumhuriyeti'nin yetmisbes y,l, armagan, (Türk Tarih Kurumu yay,nlar,. Dizi XVI)
1998978-975-16-1046-1Gülnihâl BozkurtAzınlık imtiyazları-kapitülasyonlardan tek hukuk sistemine geçiş (Turkish Edition)
1999978-975-16-1048-5Peyami SafaReflections on the Turkish Revolution
  ''978-975-16-1049-2Kemal AtatürkAtatürk'ün söylev ve demeçleri'nin konular indeksi (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1050-8Mustafa EskiCumhuriyet döneminde bir devlet adamı: Mustafa Necati (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1052-2Mustafa TuranYunan mezalimi: İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, 1919-1923 (Turkish Edition)
1998978-975-16-1054-6Mustafa AlbayrakMillı̂ Mücadele dönemi'nde Batı Anadolu kongreleri: 17 Mart 1919-2 Ağustos 1920 (Turkish Edition)
1999978-975-16-1055-3Vahdet KeleşyılmazTeşkilât-ı Mahsûsa'nın Hindistan misyonu, 1914-1918 (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1056-0Mehmet TaştemirXVI. yüzyılda Adıyaman: Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger, Kâhta: sosyal ve iktisadî tarihi (Türk Tarih Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
1998978-975-16-1057-7Fikret TürkmenTahir ile Zühre (Atatürk Kültür Merkezi yay¸n¸)
1998978-975-16-1059-1A AkmatalievCengiz Aytmatov'un dünyası (Fikir ve sanat adamları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1061-4Bekir DenizAyvacık (Çanakkale) yöresi düz dokuma yaygıları: Kilim, cicim, zili (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1062-1İsmail BeliğNuḫbetü'l-âsâr li-zeyli zübdeti'l-eşʻâr (Tezkireler dizisi)
1998978-975-16-1063-8Y KarasoySiban Han Divani: Inceleme-Metin-Dizin-Tipkibasum
1999978-975-16-1064-5Kamil Veli NerimanoğluThe poetics of "The Book of Dede Korkut" (Atatürk Culture Center publication)
  ''978-975-16-1066-9Tahsin ÖzgüçKültepe-Kaniš/Neša sarayları ve mabetleri =: The palaces and temples of Kültepe-Kaniš/Neša (Türk Tarih Kurumu yayınlarından) (Turkish Edition)
1998978-975-16-1067-6Mehmet ÖzbekTürk halk müziği el kitabı (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1068-3Mehman Musaoglu, Ibrahim Kanoglu KolektifAzerbaycan Dialektoloji Lugati (Birinci Cilt A-L) (Türk Dil Kurumu yayınları)
  ''978-975-16-1069-0Türk-Rus ilişkilerinde 500 yıl, 1491-1992: Ankara, 12-14 Aralık 1992 (Türk Tarih Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
1998978-975-16-1078-2Ramazan KaplanKlâsikler tartışması: Başlangıç dönemi (Fikir ve sanat adamları dizisi) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1083-6Mustafa UğurluMemlûk Türkçesinde zarf-fiilli parçaların dizimi (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1085-0Çağdaş Türk diplomasisi: 200 yıllık süreç: Ankara, Türk Tarih Kurumu, 15-17 Ekim 1997: sempozyuma sunulan tebliğler (Türk Tarih Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1086-7Balkan Ülkelerinde Türkçe Egitim ve Yay¸n Hayat¸ Bilgi Söleni, 20-24 Nisan 1998: Bildiriler (Türk Dil Kurumu yay¸nlar¸)
  ''978-975-16-1087-4k K Tural SadÂSensibility flowing from history to epic (AtatÃ1/4rk Culture Center publication)
  ''978-975-16-1088-1Abdullah Ramiz PaşaEmsile-i Türkiyye (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1089-8İlknur AktuğBatı Anadolu 14. yüzyıl beylikler mimarisinde yapım teknikleri (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1090-4FirdawsiSerifi Sehname cevirisi (Turk Dil Kurumu yayinlari) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1098-0Yusuf SarınayPontus meselesi ve Yunanistan'ın politikası: Makaleler (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1099-7Cengiz DönmezMillı̂ Mücadele'ye karşı bir cemiyet: İngiliz Muhibleri Cemiyeti (Turkish Edition)
978-975-16-1100-0Güllü YoloğluTürklerin Aile Merasimleri
1999978-975-16-1101-7Uluslararası Haçlı Seferleri Sempozyumu: 23-25 Haziran 1997, İstanbul (Türk Tarih Kurumu yayınları. XXVI. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1102-4Ayten SezerAtatürk döneminde yabancı okullar, 1923-1938 (Türk Tarih Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1104-8Ekmeleddin İhsanoğluSuriye'de modern Osmanlı sağlık müesseseleri, hastahaneler ve Şam Tıp Fakültesi (Türk Tarih Kurumu yayınları. VII. dizi) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1105-5KolektifPiri Reis Haritasi & Izahname
1999978-975-16-1108-6Nurettin GülmezKurtuluş Savaşı'nda Anadolu'da yeni gün (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1109-3Mehmet ÇanlıDatça (Reşadiye) Kuva-yı Milliyesi (Turkish Edition)
1999978-975-16-1112-3Fahri SakalAğaoğlu Ahmed Bey (Türk Tarih Kurumu yayınları. VII. dizi) (Turkish Edition)
1995978-975-16-1113-0Ahmet TaşağilGök-Türkler (Türk Tarih Kurumu yayınları. VII. dizi) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1114-7Mevlâna Sekkâkı̂Mevlâna Sekkâkı̂ divanı (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1116-1Qassam Kh Al-JumailyIrak ve Kemalizm hareketi, 1919-1923 (Turkish Edition)
1998978-975-16-1124-6Ünsal YücelTürk okçuluğu (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1127-7Mehmed Fuad KopruluSome Observations on the Influence of Byzantine Institutions on Ottoman Institutions
  ''978-975-16-1130-7Şirvanlı MahmudTuhfe-i Murâdı̂: Inceleme, metin, dizin (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1131-4Metin AkarVeled Çelebi İzbudak (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1132-1Halil ErsoyluNutuk üzerinde incelemeler (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1133-8Mücteba İlgürelMillı̂ Mücadele'de Balıkesir kongreleri (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1135-2Mehmet SarayTürk devletlerinde Meclis (Parlamento), demokratik düsünce ve Atatürk
  ''978-975-16-1139-0Yaşar AkbıyıkMilli Mücadelede güney cephesi: Maraş (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1141-3H AcunManisa da Turk Devri Yapilari
  ''978-975-16-1144-4Kemal ÇelikMillı̂ Mücadele'de Adana ve havalisi, 1918-1922 (Türk Tarih Kurumu yayınları. XVI. dizi) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1145-1Türk Dil Kurumu Kütüphanesi yazma eserler kataloğu (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1146-8Altayca-Türkçe sözlük: N. A. Baskakov ile T. M. Toşçakova'nın Oyrotsko-Russkiy slovar'ından genişletilmiş (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1147-5Bekir NebiyevDidergin şair: Almas Yıldırım'ın yaratıcılık yolu (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1153-61926 Bakû Türkoloji Kongresinin 70. Yıl Dönümü Toplantısı, 29-30 Kasım 1996 (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1158-1Atatürk düşüncesinde din ve lâiklik (Turkish Edition)
1999978-975-16-1161-1Kocaeli Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezi'nin ortaklaşa düzenledikleri "Atatürk'ün Cumhuriyet'in İlânından Sonraki Hedefleri ... 4-6 Haziran 1998, İzmit (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1162-8Nuri KöstüklüMillı̂ Mücâdele'de Denizli, Isparta ve Burdur sancakları (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1166-6Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi bildirileri: 4-7 Kasım 1997, Ankara (Kongre ve sempozyum bildirileri dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1167-3Mehmet MeteTelevizyon yayınlarının Türk toplumu üzerindeki etkisi (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1168-0Mübahat S KültükoğluXX. asra erişen İstanbul medreseleri (Türk Tarih Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1169-7TtkXII. Turk Tarih Kongresi. Ankara 12-16 Eylul 1994: Kongreye Sunulan Bildiriler 234
  ''978-975-16-1181-9Üçüncü Uluslararası Türk Kültürü Kongresi bildirileri: 25-29 Eylül 1993, Ankara (Kongre ve sempozyum bildirileri dizisi) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1184-0el-Kavânı̂nü'l-külliyye li-zabti'l-lügati't-Türkiyye (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1187-1Mehmet ArslanTürk edebiyatında manzum surnâmeler: Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1188-8Seydî Ali ReisMir'âtü'l-Memâlik: Inceleme, metin, indeks (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1189-5Atatürk Araştırma MerkeziAtatürk Araştırma Merkezi'nin 15 yılı (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1190-1Ataturk research centerAli Fuat Cebesoy a commemoration 10 jan 1994
1999978-975-16-1191-8Utkan KocatürkDoğumundan ölümüne kadar kaynakçalı Atatürk günlüğü (Turkish Edition)
2000978-975-16-1194-9Mustafa ŞahinMiletopolis kökenli figürlü mezar stelleri ve adak levhaları (Türk Tarih Kurumu yayınları. VI. dizi) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1195-6Namık KemalNamık Kemâl'in şairliği ve bütün şiirleri (Fikir ve sanat adamları dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1202-1Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, 9 Mayıs 1997 (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1203-8Tuncay ÖğünKafkas Cephesinin I. Dünya Savaşındaki lojistik desteği (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1204-5Ahmet ŞerifAnadoluʼda Tanı̂n (Türk Tarih Kurumu yayınları. II. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1206-9Ahmet SerifArnavudluk'da Suriye'de Trablusgarb'de Tanin II. Cilt
1999978-975-16-1207-6Fatma TürkyılmazTasarlama kiplerinin işlevleri (Gramer bilim ve uygulama kolu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1208-3Ertuğrul YamanTürkiye Türkçesinde zaman kaymaları (Gramer bilim ve uygulama kolu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1210-6M.M ErguzelDr. Sirvanli Mahmud Tarih-i Ibn-i Kesir Tercumesi
  ''978-975-16-1211-3Abdurrahman GüzelAbdal Mûsâ Velâyetnâmesi (Türk Tarih Kurumu yayınları. XVIII. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1214-4Ali Haydar BayatOsmanlı devleti'nde hekimbaşılık kurumu ve hekimbaşılar (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
1999978-975-16-1216-8Özbay GüvenTürklerde spor kültürü (Türk kültüründen görüntüler dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1217-5Meḥmed Esʻad EfendiLehcetü'l-lügat (Eski sözlükler dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1219-9Mehmet SarayTurk - Iran Iliskileri (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1220-5KolektifTürk Kültüründe Karakeçililer Uluslararası Bilgi Şöleni bildirileri: 3 Haziran, 1999, Şanlıurfa (Kongre ve sempozyum bildirileri dizisi) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1221-2Kerîmüddin Mahmud-i AksarayîMüsâmeretü'l-ahbâr (Türk Tarih Kurumu yayınları. II. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1222-9Nevzat ÇevikUrartu Kaya mezarları ve ölü gömme gelenekleri (Türk Tarih Kurumu yayinlari. VI. dizi) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1223-6Nusret ÇamYunanistan'daki Türk eserleri =: Turkish monuments in Greece (Türk Tarih Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1224-3İlter UzelAnadolu'da bulunan antik tıp aletleri (Türk Tarih Kurumu yayınları. VI. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1225-0KemalpaşazadeTevârih-i Âl-i Osman: Metin ve transkripsiyon (Türk Tarih Kurumu yayınları. XVIII. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1227-4Salahi Ramadan SonyelThe Great War and the tragedy of Anatolia: Turks and Armenians in the maelstrom of major powers (Publications of Turkish Historical Society. Serial XVI)
  ''978-975-16-1228-1Stanford J. ShawFrom Empire to Republic - The Turkish War of National Liberation 1818 - 1923 A Documentary Study (Coplete collection in 5 volumes, 6 books)
1999978-975-16-1231-1Şerefeddin SabuncuoğluMücerreb-nāme: Ilk Türkçe deneysel tıp eseri, 1468 (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1236-6Sait AşgınCumhuriyet döneminde Doğu Anadolu'ya yapılan kamu harcamaları, 1946-1960 (Turkish Edition)
1999978-975-16-1237-3İbnü'l-Emin Mahmut Kemal İnalSon Asir Turk Sairleri - 5 Cilt Takim
1999978-975-16-1238-0Kazak Türklüğünü aydınlatanlara Nısanbayev'in bakışı (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1239-7Abdulkadir OzcanAnonim Osmanli tarihi, 1099-1116 (1688-1704) (Turk Tarih Kurumu yayinlari. III. dizi)
  ''978-975-16-1241-0Avrupa'da Yaşayan Türk Çocuklarının Ana Dili Sorunları Toplantısı: 24-26 Eylül 1998, Ankara (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1242-7Nuray YıldızEskiçağda yazı malzemeleri ve kitabın oluşumu (Türk Tarih Kurumu yayınları. VI. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1243-4Abdüsselâm UluçamEski Erciş-Çelebibağı mezarlığı ve mezar taşları (Türk Tarih Kurumu yayınları. V. dizi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1247-2İsmail DoğanKafkasya'daki Göktürk (runik) işaretli yazıtlar (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1253-3Musa SasmazBritish policy and the application of reforms for the Armenians in Eastern Anatolia, 1877-1897 (Publications of Turkish Historical Society. Serial VII)
  ''978-975-16-1254-0Arzu T. TerziHazine-i Hassa Nezareti
  ''978-975-16-1259-5Cemil GülserenMalatya İli ağızları: Inceleme, metinler, sözlük ve dizinler (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1263-2Halil Inalcik Robert AnheggerKanunname-i Sultani Ber Muceb-i Orf-i Osmani (II. Mehmet ve II. Beyazid Devirlerine Ait Yasakname ve Kanunnameler)
  ''978-975-16-1265-6Sukru Haluk AkalinTeleut Agzi Sozlugu
2000978-975-16-1266-3Ertuğrul YamanTürkiye Türkçesi ve Özbek türkçesinin söz dizimi bakımından karşılaştırılması (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1268-7Türk Dünyasında Nevruz Üçüncü Uluslararası Bilgi Şöleni, 18-20 Mart 1999, Elazığ (Kongre ve sempozyum bildirileri) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1270-0Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni bildirileri: 19-21 Ekim 1999, Ankara (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1271-7Kazakistan'da Dede Korkut (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1273-1Ahmet GünşenKırşehir ve yöresi ağızları: Inceleme, metinler, sözlük (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1274-8M.F KirziogluDede-Korkut Oguznameleri 12
  ''978-975-16-1275-5Muḥammad Ḥusayn ibn Khalaf Tabrīzī BurhānBurhân-ı katı: Mütercim Âsım Efendi (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1277-9Women in Turkey and the New Millennium
  ''978-975-16-1278-6Enver KonukçuAlaşehir Kongresi (16-25 Ağustos 1919) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1288-5Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti konusunda yurtdışında yayınlanmış kitaplar bibliyografyası =: Atatürk and the Turkish Republic: bibliography of books published abroad (Turkish Edition)
2000978-975-16-1291-5Berna Turkdogan KolektifAtatürk dönemi Türk dış politikası: Makaleler (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1295-3Turan GökçeXVI ve XVII. yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı (Türk Tarih Kurumu yayınları. XIV. dizi) (Turkish Edition)
2001978-975-16-1296-0Salahi R. SonyelThe Assyrians of Turkey: Victims of Major Power Policy
2000978-975-16-1298-4Ahmet Vefik PaşaLehce-i Osmânı̂ (Eski sözlükler dizisi) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1299-1Taqī al-Dīn Muḥammad ibn MaʻrūfTaḳiyüddı̂n'de matematik ve astronomi: Cerı̂detü'd-dürer ve ḫarı̂detü'l-fiker üzerine bir inceleme (Atatürk Kültür Merkezi yayını) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1305-9Volkan CoşkunÖzbek Türkçesi grameri (Gramer Bilim ve Uygulama Kolu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1306-6Ahat ÜstünerAnadolu ağızlarında sıfat-fiil ekleri (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1307-3Haluk SelviMillı̂ Mücadele'de Erzurum, (1918-1923) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1312-7Betul AslanDunya Savasi Esnasinda AzerbaycanTurkler nin Anadolu Turkleri ne Kardas Komegi ve Baku Musluman Cemiyet-i Hayriyesi
  ''978-975-16-1316-5Yusuf SarinayThe Pontus issue and the policy of Greece: Articles
  ''978-975-16-1322-6Esrar DedeEsrar Dede Tezkire-i Su'ara-yi Mevleviye (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1323-3Ahmet Cevdet PasaKava id-i Osmaniyye
2002978-975-16-1324-0Kadir PektasTunus ta Osmanli Mimari Eserleri
2000978-975-16-1326-4Resat GencColors in the Turkish beliefs and national customs yellow-red-green
978-975-16-1327-1Abdurrahman KüçükThe Sources of the National İntegrity: Remainnings From Asia To Anatolia
2000978-975-16-1331-8Recep Prof. Dr. ToparliKitab-i Mecmu-i Tercuman-i Turki ve Acemi ve Mugali (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1343-1A.A ArslanKuzey Dogu Anadolu (Kars) Turk ve Kuzey Britanya Halk Edebiyatlarinda Masallar
  ''978-975-16-1351-6Ufuk TavkulKaraçay-Malkar Türkçesi sözlüğü (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1352-3Veysi AkınBir devrin cemiyet adamı Doktor Fuad Umay, 1885-1963 (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1354-7Ahmet Cevdet PasaMedhal-i Kava id
978-975-16-1355-4Tuncer BaykaraThe Meaning of Turk
2000978-975-16-1356-1Hasan Eren armağanı (Türk Dil Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
  ''978-975-16-1360-8Zeki Çelikkol--Lale ile başladı: Türkiye ve Hollanda arasındaki dört yüzyıllık ilişkilerin resimli tarihçesi (Türk Tarih Kurumu yayınları. VII. dizi) (Turkish Edition)
2001978-975-16-1371-4Ali BoranAnadoludaki iç kale cami ve mescidleri (Türk Tarih Kurumu yayınları) (Turkish Edition)
2000978-975-16-1377-6Cemal AvcıIII. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısı ve faaliyetleri, 1927-1931 (Turkish Edition)
2001978-975-16-1387-5Mehmet Ed. by OzmenAhmed-i Da i Divani
978-975-16-1390-5Sadık TuralIn The Track of the Learned
2001978-975-16-1399-8Huseyin AgcaSozlu ve Yazili Anlatimda
2001978-975-16-1400-1Nimetullah Ed. by HafizUluslararasi Turko;oji Kongresi Bildirileri. Prizren 12 - 14 Aralik 1998
  ''978-975-16-1402-5Tuncer BaykaraTurk Kultur Tarihine Bakislar
  ''978-975-16-1406-3Mim Kemâl ÖkeThe Armenian question (Publications of Turkish Historical Society)
  ''978-975-16-1409-4Necdet Ed by Ozturk15. Yuzyil Tarihcilerinden Kemal
978-975-16-1416-2Melin Has-ErTanzimat Devri Türk Romanında Kadın Kahramanlar
2001978-975-16-1422-31519) LOKMANÎ DEDEMenâkib-i Mevlâna. Prep. by Halil Ersoylu.
  ''978-975-16-1426-1Tevfik FikretButun Siirleri
2001978-975-16-1436-0Dogan KayaFolklorumuzda Beddua Soyleme Gelenegi ve Turk Halk Siirinde Beddualar
  ''978-975-16-1437-7Nurettin OzturkTurk Edebiyatinda Insan
978-975-16-1439-1Zeki HafızoğullarıLaicism
2001978-975-16-1450-6Atanas ManofGagauzlar (Hiristiyan Turkler)
2002978-975-16-1451-3Mustafa KesbiIbretnuma-yi Devlet: Tahlil ve Tenkitli Metin
2001978-975-16-1452-0Ibrahim Ethem AtnurOsmanli Yonetiminden Sovyet Yonetimine Kadar Nahcivan
2000978-975-16-1457-5Mesut AydýnerRavzatu l-Kubera: Tahlil ve Metin
  ''978-975-16-1458-2Osman Gümüþçü16. Yuzyil Larende (Karaman) Kazasinda Yerlesme ve Nufus
2002978-975-16-1459-9Alpay Bizbirlik16. Yuzyil Ortalarinda Diyarbekir Beylerrbeyligi nde Vakiflar: 972 Tahriri Isiginda
2000978-975-16-1480-3Naciye YildizHemra ve Hurlika Hikayesinin Uc Es - Metni Uzerinde Bir Degerlendirme
2001978-975-16-1481-0Abdıldacan AkmataliyevKirgiz Folkloru ve Tarihi Kahramanlar
  ''978-975-16-1483-4Necati DemirOrdu Ili ve Yoresi Agizlari: Inceleme - Metinler - Sozluk
  ''978-975-16-1484-1Sadettin OzcelikDiyarbakir Ili Cungus ve Cermik Yoresi Agzi: Dil Incelemesi Metinler Sozluk
2000978-975-16-1495-7Leyla YýlmazAntalya
2000978-975-16-1501-5Yilmaz OztunaTurk Mûsikîsi Kavram ve Terimleri Ansiklopedisi
2002978-975-16-1527-5Ismail Dogandogu Avrupa daki Gokturk (Runik) Israeli Yazitlar
  ''978-975-16-1531-2Pasa YavuzarslanMusa bin Haci Huseyin el-Izniki Munebbihu r Rakidin (Uyurlari Uyandurucu)
2003978-975-16-1538-1Tahsin OzcanOsmanli Para Vakiflari: Kanuni Donemi Uskudar Ornegi
2002978-975-16-1543-5Enis SahinTurkiye ve Maverayi Kafkasya Iliskileri Icerisinde Trabzon ve Batum Konferanslari ve Antlasmalari (1917 - 1918)
2000978-975-16-1548-0Necat BirinciMukemmel Osmanli Lugati
2002978-975-16-1549-7Lanya TsengTurkiye Turkcesinde Orta Hece Dusmesi
  ''978-975-16-1551-0Esra KarabacakBergamali Kadri Muyessiret'l-Ulum
  ''978-975-16-1554-1Yusuf HalaçogluFacts on the relocation of Armenians (1914-1918) (Publications of Turkish Historical Society)
2000978-975-16-1558-9Metin Ekici, Mufide Kocaoglan, Van Der Hoeven Wolfram EberhardGuneydogu Anadolu'dan Asik Hikayeleri
2002978-975-16-1559-6Hakki AcunKosova - Prizren Fatih Sultan Mehmet Namazgahi (Kirik Cami) Kazi ve Restorasyon Calismalari Ile Sehit Bascavus Huseyin Kutlu Parki
  ''978-975-16-1577-0A. Yasar Ocak OcakSari Saltik: Populer Islam in Balkanlar daki Destani Oncusu (XIII.Yuzyil)
2002978-975-16-1605-0Zeki CevikMilli Mucadele'de "Mudafaa-i Hukuk'tan Halk Firkasi'na" Gecis (1918 - 1923)
2003978-975-16-1639-5Mehmet SARAYThe Principles of Turkish Administration and Their Impact on The Lives Of Non-Muslim Peoples:The Armenians as a Case Study
  ''978-975-16-1665-4mehmet-sarayThe Russian, British, Chinese and Ottoman Rivalry in Turkestan (VII)
  ''978-975-16-1676-0Gazi Mustafa Kemal PaschaISBN 975161676X Der Weg Zur Freiheit 1919 - 1920 AND Die Nationale Revolution 1920-1927 (Two books combined)
2005978-975-16-1677-7Mustafa Kemal AtatürkThe Great Speech
2004978-975-16-1701-9Faruk Bilici14. Louis ve Istanbul'u fetih tasarisi: Louis XIV et son Projet de Conquete d'Istanbul
  ''978-975-16-1740-8Ali Kurumahmut · Sertac H BaserenThe Twilight Zones in the Aegean: (Un)forgotten Turkish Islands / Ege'de Gri Bolgeler Unutul(May)an Turk Adalar
  ''978-975-16-1751-4Turkish Art and Architecture
2005978-975-16-1832-0ahmet-yasar-ed-ocakSUFISM AND SUFIS IN OTTOMAN SOCIETY: Sources, Doctrine, Rituals, Turuq, Architecture, Literature, Iconography, Modernism
978-975-16-1883-2Stanford J. ShawOttoman Empire in World War 1 Volume 1-2
2009978-975-16-1959-4Mustafa Kemal AtaturkGeometri
2009978-975-16-2125-2Metin Karaors, Nergis Biray Timur KocaogluTurkiye'deki Afgan Kazaklari Agzi
2000978-975-16-2328-7Afif ErzenIlkcagda Ankara [Ankara in Antiquity]