Walter E.J. Tips

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-974-88987-3-5Hūai Khā Khǣng mō̜radok sat pā læ phưtphan khō̜ng lōk: Rūam sārakhadī phāp pā læ sat hāyāk
1992978-974-88987-8-0Walter E. J TipsGustave Roilin-Jeaquemyns (Chao Phraya Aphai Raja) and the Belgian advisers in Siam, 1892-1902: An overview of little-known documents concerning the Chakri reformation era