Sathāban ʻĒchīasưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai

Other ISBN range for Sathāban ʻĒchīasưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai: Sathāban ʻĒchīasưksā, Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai (978-974-581-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1991978-974-579-532-7Geoffrey C GunnCambodia watching down under (IAS monographs)
978-974-579-732-1Thīra NutpīamʻIndōčhīn phāitai rabop khō̜mmiunit: Khwāmplīanplǣng thāng kānmư̄ang tǣngtǣ Khō̜. Sō̜. 1975-1991 (Singphim)
978-974-579-733-8Rāingān kānwičhai rư̄ang Chāočhīn Tǣčhiu nai Prathēt Thai læ nai phūmlamnao dœ̄m thī Chaosān: Samai thī nưng Thārư̄a Čhānglin, 2310-2393 (Singphim)