Alipato: Mga bago at piling tula

by Benilda Santos

ISBN: 978-971-91996-2-5

ISBN-10: 971-91996-2-8

Salimbayan Books · 1999