Akta Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341), peraturan-peraturan dan perintah ;: & Fire Services Act 1988 (Act 341), regulations and order: hingga 1hb November 2001 (Undang-undang Malaysia)

regulations

by Malaysia

ISBN: 978-967-89-1217-4

ISBN-10: 967-89-1217-1

Pengedar tunggal, Golden Books Centre · 2001