year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1997978-965-417-000-0Moses MaimonidesHaḳdamah le-Mishneh Torah: ʻal pi k.y. ḥatum be-ʻetsem k.y.ḳ (Hebrew Edition)
978-965-417-001-7Isaac ShailatRosh devarkha: ʻezer le-libun shiṭot ha-rishonim be-sugyot ḳeriʼat Shemaʻ ṿeha-nilṿot elehen be-Masekhet Berakhot (peraḳim 1-2) (Hebrew Edition)
1998978-965-417-002-4Nachum L RabinovitchʻIyunim be-mishnato shel ha-Rambam (Hebrew Edition)
978-965-417-004-8Isaac ShailatʻAl ha-rishonim: Sefer ʻezer le-toldot ha-rishonim ṿe-ḥiburehem ha-hilkhatiyim (Hebrew Edition)
978-965-417-005-5Nachum L RabinovitchMelumde milḥamah: Sh. u-t. be-ʻinyene tsava u-viṭaḥon (Hebrew Edition)
978-965-417-006-2Moses MaimonidesHaḳdamot ha-Rambam la-Mishnah (Hebrew Edition)
978-965-417-007-9Masekhet Avot: ʻim perush Rabenu Mosheh ben Maimon: nusaḥ ha-Mishnah kefi she-heʻtiḳo ha-Rambam, ha-maḳor ha-ʻArvi shel ha-perush, targum ʻIvri ... le-khol kitve ha-Rambam (Hebrew Edition)
1993978-965-417-008-6Ḥamishah Ḥumshe Torah: ʻim Perush Rashi ṿe-ʻim Beʼur Rabenu Leṿi ben Gershom (Ralbag) (Hebrew Edition)
978-965-417-009-3Avraham FeintuchSefer Piḳude yesharim: Beʼurim ʻal Sefer ha-mitsṿot la-Rambam, zal (Hebrew Edition)
1999978-965-417-013-0Yitzhak ChavetTalme shai: Tarshimim le-Masekhet Yevamot (Hebrew Edition)
978-965-417-014-7Moses MaimonidesSefer ha-mitsṿot (Hebrew Edition)
2006978-965-417-030-7Zeev KarovMah She-Tashiv Ha-Parashah: Sheelot hayenu Le-or Parshot Ha-Torah

imprints found for this ISBN range: Maʻaliyot · Hotsaʼat Shailat · Hotsaʼat Maʻaliyot · Hotsaat Maaliyot · Hotsaʼat Maʻaliyot, she-ʻal yad Yeshivat "Birkat Mosheh" · Hotsaʼat Maʻaliyot she-ʻa. y. Yeshivat Birkat Mosheh Maʻaleh Adumim