Markaz-i bazshinasi-i Islam va Iran

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-8418-01-9Abu al-Qasim Rad'farKitab'shinasi-i tarjumahha-yi Qur'an bih zabanha-yi khariji
978-964-8418-05-7Bihruz Dailam SalihiAz nazm-i siyasi ta nazm-i kayhani dar andishah-i Irani
978-964-8418-06-4Ali Riza Shuja'i ZandTakapuha-yi din-i siyasi
978-964-8418-07-1Nasir Takmil HumayunMashrutah khavahi-i Iranian
978-964-8418-09-5Bizhan AsadiKharijian dar khalij-i fars
978-964-8418-16-3zadah AqaFarhang-i nilgun dar sarzamin-i Rus