year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-7874-02-1Muhammad Faruq FurqaniTarikh-i Isma ilian-i Quhistan
978-964-7874-04-5Abd al-Baqi NahavandiMa asir-i Rahimi: Bakhsh-i sivvum;zindginamahha
978-964-7874-05-2Muhammad Taqi Mustafavi KashaniMajmuah-i maqalat: Dar zaminah-i bastan shinasi
978-964-7874-07-6Abdallah NuraniMusannafat-i Mir Damad Vol 1: Muhammad Baqir bin Muhammad Mir Damad
978-964-7874-08-3   ''Rasa il-i farsi-i Adham Khalkhali Vol 1
978-964-7874-09-0Abu Nasr Muhammad Al-farabiFusus al-hikmah
978-964-7874-13-7Hasan bin Yusuf bin Mutahhar HilliRisalah-i Sa'diyah
978-964-7874-15-1Sayyid Muhammad Dabir Siyaqi edMajmu ah-i maqalat-i Abbas Iqbal Ashtiyani Vol 3
978-964-7874-19-9Muhammad Kazim Assar Tihrani · Manuchihr Saduqi SuhaRisalah dar barkhi az masa'il-i Ilahi-i 'amm
978-964-7874-20-5Sayyid.Muhammad Dabir SiyaqiMajmu ah-i maqalat-i Abbas Iqbal Ashtiyani Vol 4-5
978-964-7874-22-9Sayyid Muhammad Dabir SiyaqiBruznama mansub bih Khvajah Amid Ata ibn Ya qub ma ruf bih Atta i Razi
978-964-7874-23-6Ali bin Muhammad binAli SabzvariZakhirat al- akhira
978-964-7874-24-3Baha al-daulah NurBakhshHadyat al-khayr: Sharh-i irfani ahadis-i Nabvi
978-964-7874-34-2Sayyid Ahmad Bihishti ShiraziDivan-i Hasan Dihlavi
978-964-7874-35-9Fakhr al-Din Al-isfarayini al-nayashaburi · Hamid Naji IsfahaniSharh-i kitab al-najat L'ibn Sina (qasm al-hiyat)
978-964-7874-39-7Kamal al-Din Abd al-Razzaq KashaniSharh-i fusus al-hikam
978-964-7874-40-3Amir Sadr al-Din Ibrahim Amini Hiravi · Muhammad Riza NasiriFutuhat-i Shahi (Tarikh-i safvi az agaz ta sal 920 Hijri qamri)
978-964-7874-55-7Muhammad Mu'inIlahiyat-i danishnamah-i 'Ala'i-i Shaykh Abu Ali Sina
978-964-7874-58-8Sayyid Qutb al-Din Muhammad Nairizi ShiraziQasidah-i 'Ishqiyah dar haqiqat-i ishq-i Ilahi
978-964-7874-62-5Hakim Sayyid Zil al-RahmanQanun-i ibn Sina, sharihan va mutarjiman-i an
978-964-7874-66-3Asadallah Ma'tufiTarikh, farhang va hunar-i Turkaman
978-964-7874-69-4Muhammad RaushanHumainamah: manzumah nashinakhtah hamasi
978-964-7874-70-0Sharaf al-din fazlallah Husayni Qazvini · Ahmad Futuhi'nasabAl-mu'jam fi asar-i muluk al-ajam
978-964-7874-83-0Mahdi MuhuqqiqUlum-i mahzah az agaz-i safavia ta tasis-i dar al-funun
978-964-7874-91-5Abi Bakr bin al-abbas khvarazmiRasa'il al-khvarazmi
978-964-7874-97-7Mahdi MuhaqqiqSharh-i si qasidah az hakim Nasir Khusraw Qubadiani

imprints found for this ISBN range: Anjuman-i asar va mafakhir-i farhangi · Anjuman-i asar va mufakhir-i farhangi · Anjman-i asar va mafakhar-i farhangi · Anjman-i asar va mafakhir-i farhangi · Anjuman-i asar va mafakhar-i farhangi · Anjman-i asar · Anjuman-i asar · Anjuman-i asar-i farhangi · Anjman-i asar va mufakhir-i farhangi · anjmun-i asar va mafakhir-i farhangi · Anjaman-i asar va mafakhir-i farhangi · Anjman-i asar va mafakhir va farhangi · anjuman-i asar va mafakhir-i farhangi · Anjuman-i asar va mafa khir-i farhangi