Asar

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-7531-01-6Mahmud SiryazdiNamah-i sirjan
978-964-7531-03-0Abd al-nabi SalamiFarhang-i guyish-i davani
978-964-7531-04-7Muhammad Ja far MalikzadahFarhang-i zarqan
978-964-7531-05-4Hasan Riza i Bagh BidiDastur-i zaban-i parti
978-964-7531-06-1Muhammad MahyarKitab shinasi-i dastur-i zaban-i farsi
978-964-7531-07-8Muhammad Javad BihruziGulha-yi shahr-i sabz
978-964-7531-08-5Ma'sumah Ma'dan kanManazir al-insha-i khvajah Imad al-din Mahmud Gavan
978-964-7531-10-8Riza SarlakVazhahnamah-i guyish-i bakhtyari- i chahar lang
978-964-7531-11-5Muhammad Ghazi MalatiaviRauzat al-uqul
978-964-7531-12-2Ali Pir'nayaHumayunnamah: Tarikh-i manzum-i Hakim Zujaji
978-964-7531-15-3Mandana Siddique BihzadiShivanamah-i zabt-i a lam
978-964-7531-16-0Ali KafiMajmu'ah-i maqalat-i duvvumin hamandishi-i vazhahguzini va istilah'shinasi
978-964-7531-17-7Abu al-Hasan Aqa Rab'iGuyish-i raji-i hanjan
978-964-7531-18-4Bihman DihganFarhang-i jami'-i zarb al-masalha-yi farsi
978-964-7531-20-7Mahin dukht SiddiqianVizhigiha-yi nahvi-i zaban-i farsi dar nasr qarn-i panjum va shisham hijri
978-964-7531-25-2Hasan Riza'i Bagh'bidiMajmu'ah-i maqalat-i nakhustin ham'andishi-i guyish-i Iran
978-964-7531-27-6Bihjat Najibi FiniBarrasi-i guyish-i Fini
978-964-7531-29-0Giti DaihimBarrasi-i khurdah guyishha-yi mantiqah-i qasran bih inzmam-i vazhahnamah-i qasrani
978-964-7531-34-4Muhammad Amin NasihFihrist-i payan namahha-yi danishgahi dar zaminah-i dastur-i zaban-i farsi
978-964-7531-41-2Yad'allah MansuriBarrasi-i rishah shinakhti-i fi'lha-yi zaban-i Pahlavi
978-964-7531-45-0Ayub Mavara al-nahriDanishnamah-i zaban va adab-i farsi dar shibah-i qarrah