year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-7357-00-5Mahdi RahbariIqtisad vs inqilab-i Islami-i Iran
978-964-7357-01-2Muhammad Sadiq KushkiTa ammulati dar andishah-i siyasi-i imam Khumaini
978-964-7357-04-3Muhammad Ali Haji bigi kundariRivayati az tarikh-i inqilab-i islami-i Iran: Khatirat-i Abbasali umaid zanjani
978-964-7357-06-7Rahim NikbakhtZindgi va mubarizat-i Shahi d Ayat-Allah Qazi Tabatbai
978-964-7357-07-4Muhammad Rahim AyuaziTabaqat-i ijtima i va rizim-i shah
978-964-7357-08-1Muhammad Hasan Tabataba iNafuz-i framasuniri dar mudiriyat-i nihadha-yi farhangi-i Iran
978-964-7357-09-8Sajjad ra i GallujahQajariyah Ingilistan va qarardadha-yi isti mari
978-964-7357-10-4Daryush QamariTahavvul-i nasiyunalism dar Iran
978-964-7357-12-8Ruh Allah HusaynianTarikh-i siyasi-i tashayyu ta tashkil-i hauzah-ilmiyah-i Qum
978-964-7357-13-5Yahya Fauzi Dr TavisirkaniMazhab va mudirnizasinn dar Iran
978-964-7357-14-2Riza SharifpurMasjid va inqilab-i Islami
978-964-7357-16-6Faridun Akbar zadahNaqsh-i rahbari dar nizhat-i mashrutah milli naft va inqilab-i Islami
978-964-7357-19-7Ahmad Husay niyaAmir-i khastagi napazir: zindginamah-i sar-i lashkar shahid Valiallah Falahi
978-964-7357-21-0Ghulam Riza KarbaschiTarikh-i shifahi-i inqilab-i Islami: Tarikh-i hawzah-i ilmiya Qum
978-964-7357-22-7Ghulam Riza KarbaschiTarikh-i Shafahi-i inqilab-i Islami (1340-1342)
978-964-7357-26-5Abd al Rahim AbazariKhatirat-i Ayatallah Ahmadi Minaji
978-964-7357-27-2Ali Riza Purbuzurg VafiBar faraz-i kangarak
978-964-7357-30-2Sa ida LutfianArtish va inqilab-i Islami
978-964-7357-32-6Maryam JavahiriNaqsh-i ulama dar anjumanha va ahzab-i dauran-i mashrutiyat
978-964-7357-33-3Ahmad Ali Zar ishahiIlal-i tashkil va inhilal-i jibhah-i milli-i Iran
978-964-7357-41-8Khayrallah Isma iliDawlat-i muvaqqat
978-964-7357-49-4Sayyid Davud Aqa iIran va sazmanha-yi bayn al-milali
978-964-7357-50-0Rahim Ruh bakhshNaqsh-i bazar dar qiam-i 15 khurdad
978-964-7357-51-7Ahmad DurustiShi r-i siyasi dar daurah-i pahlavi-i duvvum
978-964-7357-55-5Rasul Ja farianBargha i az tarikh-i hawzah-i ilmiyah-i Qum
978-964-7357-56-2Ali Riza KarimianJunbish-i danishju i dar Iran
978-964-7357-57-9Mahmud LalaviHizb-i mardum
978-964-7357-58-6Davud AminiJam iyat-i fida ian-i Islam
978-964-7357-59-3Ruhallah HusaynianBist sal takapui-i Islam-i shi;i dar Iran
978-964-7357-61-6Bihzad NavazaniGahshumar-i siyasat-i kharji-i Iran 1356-1367
978-964-7357-62-3Bihram NavazaniGahshumar-i siyasat-i kharji-i Iran az 1367 ta 1380
978-964-7357-63-0Hamid Mi badiChalishha-yi Iran va Amrika ba d az piruzi-i inqilab-i Islami-i Iran
978-964-7357-64-7Farhad Shaykh FarshiRaushanfikri-i Dini va inqilab-i Islami
978-964-7357-65-4Javad ImamiKhatirat-i Ayatallah Mas udi Khumayni
978-964-7357-66-1Ali Riza IsmailiKhatirat-i Hujjat al- islam Ja far Shajuni
978-964-7357-67-8Abbas KhiljiIslahat-i amrika i va qiyam-i panzdah khurdad
978-964-7357-73-9Munirah RaziPulis-i junub-i Iran
978-964-7357-74-6Abd al-Rahim AbazariInqilab-i Islami dar sharistan-imiyanah
978-964-7357-78-4Bahman Khuda iHamah pursiha-yi rizhim-i Shah
978-964-7357-81-4Ali Riza Mula i TavaniMajlis-i shura-yi milli va tahkim-i diktaturi Riza Shah
978-964-7357-85-2Ja far Quli purMavazi-i Imam Khumayni dar brabar-i nizam-i siyasi-i pahlavi va nahadha-yi an
978-964-7357-86-9Ali Fallah nizhadMunasibat-i Iran va Israil dar daurah-i pahlavi-i duvvum
978-964-7357-87-6Mujtaba Ja fariSurud-i azadi
978-964-7357-89-0Muhammad Riza AhmadiKhatirat-i ayat-allah Muhammad Ali Girami
978-964-7357-91-3Sa id FakhrzadahKhatirat-i Ali Jannati
978-964-7357-92-0Hamid Riza Malik MuhammadiBar lab-i partgah-i masraf gra i
978-964-7357-97-5Ahmad HusaynyaBayad raft
978-964-7357-99-9Maqsud RanjbarHuquq-i azadiha-yi fardi az didgah-i Imam Khumayini

imprints found for this ISBN range: Markaz-i asnad-i inqilab-i Islami · Markaz-i asnad inqilab-i Islami · Markaz-i asnad-i Islami · Markaz-i asnad va inqilab-i Islami · Markaz-i asnad Inqilab-i Islami · Markaz-i asnad-i inqilab-i islami · Markaz-i asnad-i islami · Markaz-i asnad-i inqilab-iislami · Markaz-i asnad-iinqilab-i Islami · Markaz-i asnad va irshad-i Islami · Markaz-i asnad-i inqalab-i Islami · Markaz-i asnad va Inqilab-i Islami · Markaz-i asnad va inqilab-i irshad-i Islami