Nashr-i Balkh

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-6337-12-1Husayn ShahidiMarzha-yi Iran va Turan bar bunyad-i Shahnamah- i Firdawsi (Bunyad-i Nishabur)
978-964-6337-13-8M BerberianJustari dar pishinah-®i danish-i kayhan va zamin dar Iranvayj
978-964-6337-15-2Ḥusayn Shahīdī MāzandarānīFarhang-i Shāhnāmah: Nām-i kasān va jāyʹhā (Bunyād-i Nīshābūr)
1998978-964-6337-16-9Nadirah Badi`iFarhang-i vazhah`ha-yi Farsi dar zaban-i Uyighuri-i Chin
978-964-6337-17-6Farīdūn JunaydīḤuqūq-i bashar dar jahān-i imrūz va ḥuqūq-i jahān dar Īrān-i bāstān (Pizhūhishʹhā-yi farhangī-i Īrānī)
978-964-6337-18-3Khalil Allah KhaliliKulliyat-i ash°ar-i ustad Khalil Allah Khalili
978-964-6337-20-6Muhammad Riza Shi°arFarhang-i vazhahha-yi kuhan dar zaban-i imruz-i Azarbayjan (Bunyad-i Nishabur)
978-964-6337-22-0Astiqan PanvasiGrayishha-yi 'ilmi va farhangi-i Iran az hakhamanishian ta payan-i safaviyah
978-964-6337-25-1Ghulam Husayn RasuliPizhuhishi dar farhang-i mardum-i pir savaran
1994978-964-6337-26-8Miḥamad ʼAmin HawrāmāniMizhu-y Hawrāmān
978-964-6337-28-2Ghulam Riza SalimMahmud Ghaznavi saraghaz-i vapasgara'i dar Iran