year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-6278-01-1Yadnamah-®i mafakhir-i Kirman-i "Shah Shuja° Kirmani", °arif-i qarn-i sivvum-i Hijri (Silsilah-®i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi)
978-964-6278-02-8Aḥmad ʻAlī Vazīrī KirmānīJughrāfiyā-yi Kirmān: Bih z̤amīmah-ʼi risālah-ʼi Dihāt-i Kirmān (Silsilah-i Intishārāt-i Anjuman-i Ās̲ār va Mafākhir-i Farhangī)
978-964-6278-06-6Nigarishi bar asar-i °Iraqi (Silsilah-i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi)
978-964-6278-13-4Mahmud Zand MuqaddamHikayat-i Baluch
978-964-6278-16-5Mahdi Khan AstarabadiJahangusha-yi Nadiri
978-964-6278-19-6Mahdi GharaviAramgah dar gustarah-®i farhang-i Irani (Silsilah-i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi)
978-964-6278-21-9Muhammad MahyarFarhang-i lughat va kinayat-i Divan-i Mas°ud Sa°d Salman (Silsilah-®i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi)
978-964-6278-26-4Salman SavajiKulliyat-i Salman-i Savaji (Silsilah-i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi)
978-964-6278-28-8Mihr va dad va Bahar: Yadnamah-i ustad duktur Mihrdad Bahar (Silsilah-®i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi)
978-964-6278-29-5Asar-i afarinan: Zindaginamah-®i namavaran-i farhangi-i Iran (az aghaz ta sal-i 1300 Sh.) (Silsilah-®i Intisharat-i Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi)
978-964-6278-31-8Rahim Rizazadah-®i MalikAzari: Guyish-i dirin-i mardum-i Azarbayjan
978-964-6278-34-9Yādgārnāmah-ʼi ustād-i duktur Khusraw Farshīdvard (Silsilah-i Intishārāt-i Anjuman-i Ās̲ār va Mafākhir-i Farhangī)
978-964-6278-36-3Mīr Aḥmad MadanīJunbish-i jangal va Mīrzā Kūchak Khān: Khāṭirāt-i Mīr Aḥmad Madanī, ʻuz̤v-i Shūrā-yi Ittiḥād-i Islām va mudīr-i rūznāmah-i Parvarish ... Anjuman-i Ās̲ār va Mafākhir-i Farhangī)
978-964-6278-42-4Sayyid Abu Talib Mir Abidini edMisbah al-arvah (Pir jamal-al Din Muhammad Ardistani)
978-964-6278-43-1Mahdi Frahani MunfaridPayvand-i siyasat va farhang dar asr-i zaval-i Taymurian va zuhur-i safavian
978-964-6278-45-5Vahid Ahirat dustMajmu`ah-yi maqalat-i hamayish-i buzurgdasht-i Shams-i Tabriz
978-964-6278-51-6Manuchihr SutudahAz astara ta astarabad Vol 8
978-964-6278-53-0Abd al Husain Nava iRijal-i kitab-i habib al-siyar
978-964-6278-54-7Saib TabriziAsar i afarinan vol 4
978-964-6278-55-4Abd al Qadir Bada uniMuntakhab al-tavarikh
978-964-6278-57-8Sayyid Husain A azam VaqifiMiras-i farhang-i natanz
978-964-6278-58-5Khvurshah Bin Qubad al HusayiniTarikh-i ilchi nizam shah
978-964-6278-65-3Aziz bin Muhammad NasafiBayan al- tanzil
978-964-6278-66-0Manuchihr SitudahAz astara ta astarabad Vol 9-10
978-964-6278-71-4Saib TabriziAsar i afarinan vol 5
2001978-964-6278-74-5Mizra Muhammad Ali KhayabaniKifayat al-muhassilin fi tabsirat ahkam al-din
978-964-6278-75-2Habiballah MashayikhiNigahi hamah suyah bih tunakabun
978-964-6278-76-9Abd al qadir Bada uniMuntakhab al-tavarikh vol 1.2
978-964-6278-80-6Fath bin Ali Bundari IsfahaniShahnamah-i Firdawsi tahrir-i arabi
978-964-6278-81-3Sayyid Muhammad Khalid GhaffariFarhang-i istilahat-i asa r-i Shaikh-i ishraq Shahab al-din Yahya Suhrvardi
978-964-6278-83-7Muhammad Yusuf Valah i Qazvini IsfahaniIran dar Zaman-i Shah Safi va Shah Abbas-i duvvam: Hadiqah shasham va haftam az rauzah-i hashtam Khuld-i barin
978-964-6278-85-1Zain al Abidin QurbaniMajmu ah-i maqalat-i kungarah-i buzurgdasht: Allamah-i zufunun MUhammad Ali Hazin Lahiji
978-964-6278-87-5Javad Shifa iHunar-i girihsazi dar mi mari va drudgari
978-964-6278-88-2Muhammad ibn Umar RaduyaniTarjuman al-blaghah
978-964-6278-91-2Mula Hadi bin al-Mahdi al-sabzvariAl-rah al-qarah
978-964-6278-97-4Nur al-Din MunshiVasa il al-rasa il va dala il al-faza il: Namahha va fazilatha
978-964-6278-98-1Muhammad bin Muhammad Zaman KashaniMir at al- azman
978-964-6278-99-8Fatimah and Zahra AnguraniKitab shinasi-i Umar-i khayyam

imprints found for this ISBN range: Anjuman-i Asar va Mafakhir-i Farhangi · Anjman-i asar va mafakhir-i farhangi · Anjaman-i asar va mafakhir-i farhangi · Anjuman-i Ās̲ār va Mafākhir-i Farhangī · Intisharat-i danishgah · Kitabkhanah i Mili i Iran · A.A.M.F · Anjaman-i asar va mufakhir · Anjaman asar va mufakhir-i farhangi · Anjman-i asar va mafakhir-i Farhangi · Anjman-i asar va mufakhir-i farhangi · Anjuman-i asar va afakhir-i Farhangi · Anjaman-i asar va mufakhir-i farhangi · Anjman-i asa r va mafakhar-i farhangi · Anjman-i asa r va mufakhar-i Farhangi · Anjuman-i asar va mafakhir-i farhangi