Intishārāt-i Kayūmars̲

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1979978-964-6266-01-8IranMajmūʻah-i qavānīn-i kārburdī: Qānūn-i asāsī va Qānūn-i madanī: ba ākhirīn iṣlāḥāt va āʼīnʹnāmah-ʼi muḥāsibah-ʼi nirkh-i rūz-i mahrīyah
2000978-964-6266-12-4IranMajmūʻah-i qavānīn-i mālīyathā-yi mustaqīm: Mushtamil bar ākhirīn iṣlāḥāt-i Isfand māh-i 1378 va mufād-i māliyātī-i Qānūn-i ... marbūṭ: bakhshnāmahʹha va ārāʼ
978-964-6266-26-1Jabir AnasuriGulvazhahha-yi aza bar gulbargha-yi rasa