Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami

Other ISBN range for Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami: Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami (978-964-8134-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-6196-01-8Taṣmīm shavam-i Jumʻah-ʼi khūnīn: Mashrūḥ-i muz̲ākarāt-i Shūrā-yi Amniyat-i Millī va hayʼat-i dawlat 16/6/1357 va mashrūḥ-i ... (Markaz-i Asnād-i Inqilāb-i Islāmī)
978-964-6196-03-2Fazl Allah MahallatiKhatirat va mubarazat-i Shahid Mahallati (Khatirat)
978-964-6196-06-3Muhammad Taqi FalsafiKhāṭirāt Va Mubārazāt I Ḥujjat Al Islām Falsafī
978-964-6196-07-0Ilahah Kula®iIstalinism va Hizb-i Tudah-®i Iran (Intisharat-i Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami)
978-964-6196-14-8Ḥamāsah-i 17 khurdād 1354, Madrasah-i Fayz̤īyah (Intishārāt-i Markaz-i Asnād-i Inqilāb-i Islāmī)
978-964-6196-23-0°Ali Sayyad ShiraziKhatirat-i amir-i shahid sipahbud Sayyad Shirazi (Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami)
978-964-6196-24-7°Imad al-Din FayyaziZindaginamah va shakhsiyat-i ijtima°i-siyasi-i Ayat Allah al-°Uzmá Hajj Shaykh °Abd al-Karim Ha®iri (mu®assis-i Hawzah-®i °ilmiyah-®i Qum)
978-964-6196-28-5Farāmāsūnirhā va rūtārīnhā va layinzhā-yi Īrān (Intishārāt-i Markaz-i Asnād-i Inqilāb-i Islāmī)
978-964-6196-32-2Ghulam Riza JalaliTaqvim-i tarikh-i Khurasan: Az mashrutah ta inqilab-i Islami
978-964-6196-38-4Javad MansuriTarikh-i qiyam-i panzdah-i Khurdad bih rivayat-i asnad (Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami)
978-964-6196-42-1Sharīʻatī bih rivāyat-i asnād-i Sāvāk
978-964-6196-47-6Inqilab-i Islami dar payannamahha-yi danishgahi-i jahan (Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami)
978-964-6196-48-3Markaz-i Asnad-i Inqilabi-i IslamiInqilab-i Islami dar payam-i namah ha-yi danishgahi-i jahan (book 1): ravabit bayn al-milali tarikh-i siyasi
978-964-6196-51-3°Ali Akbar RazmjuHizb-i PanIranist (Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami)
978-964-6196-56-8Aṣghar Ṣārimī ShihābAḥzāb-i dawlatī va naqsh-i ānhā dar tārīkh-i muʻāṣir-i Īrān (Intishārāt-i Markaz-i Asnād-i Inqilāb-i Islāmī)
978-964-6196-61-2Khalil Allah SardarabadiMavani°-i tahaqquq-i tawsi°ah-i siyasi dar dawrah-i saltanat-i Riza Shah (1304-1320) (Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami)
978-964-6196-62-9Taqi Najjari RadSavak va naqsh-i an dar tahavvulat-i dakhili-i rizhim-i Pahlavi (Markaz-i Asnad-i Inqilab-i Islami)
978-964-6196-72-8Bajgani Ja far HashimiBar rasi-i tatbiqi- i usul-i muhakimat-imadani
978-964-6196-75-9Markaz i Asnad i Inqilab i IslamiHamasah- i Shahid Andarzgu
978-964-6196-76-6Amir Mas ud Shahram niyaParlimantarism dar Iran
978-964-6196-77-3Farhad Shaykh FarshiTahlili bar naqsh-i Siyasi-i alimani shi i dar paydayish-i inqilab-i islami
978-964-6196-78-0Husayn Sayf zadahIraq:sakhtar ha va farayand-i garayishha-yi siyasi
978-964-6196-80-3Abd al Vahhab FuratiTarikh-i shifahi -i inqilab-i Islami Vols,1-2
2000978-964-6196-81-0مير ترابى، سعيد تأليف: سعيد مير ترابىRizhim-i Shah va sazmanha-i huquq-i bashar
978-964-6196-83-4Fatimah PiraRavabit-i siyasi-iqtisadi-i Iran va Alman
978-964-6196-84-1Ali Salih ArdvanMajara-yi qatl-i sardar As ad Bakhtiyari
978-964-6196-91-9Yadullah Hunari LatifpurFarhang-i siyasi-i shi ah va inqalab-i Islami
978-964-6196-94-0Ilaha Kula iIttihad-i jamahir-i shauravi va inqilab-i Islami Iran
978-964-6196-95-7Muhammad Riza DihshiriDaramadi bar nazariyah-i siyasi-i imam Khumaini
978-964-6196-97-1Muhammad Sadiq AlaviBarrasi-i mashi-i chriki dar iran