year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-5996-03-9Muhammad ibn Ishaq Sadr al-Din al-QunawiTarjamah-®i Nafahat Ilahiyah, ya, Mukashafat-i Ilahi
978-964-5996-04-6Muḥammad ibn Isḥāq Ṣadr al-Dīn al-QūnawīTarjamah-ʼi Iʻjāz al-bayān, yā, Tafsīr-i sūrah-ʼi Fātiḥah
2003978-964-5996-17-6Amir Seyyed Ali HamadaniTarjomeh va Matne Asrar-al-Noghteh ya Towhide Mokashefan. "Text and Translation of the Secret of the Point". Farsi Edition
978-964-5996-18-3Muhammad ibn Ibrahim Sadr al-Din ShiraziMajmu°ah-i ash°ar
978-964-5996-20-6Muhammad KhvajaviAl-izafah al-ishraqiyah fi sharh-i qasidah al-ibda iyah
1998978-964-5996-27-5Mulla Sadra ShiraziResalehe Hodous-ul-Alam ya Ketabe Afarineshe Jahan. Farsi Edition
  ''978-964-5996-29-9Abdurahman KashaniTarjomehe Istelahat-al-Soufiyeh ya Farhange Estelahate Erfan va Tasavof
2009978-964-5996-35-0Shahabeddin SohravardiMoones-ul-Oshaq. Farsi Edition
978-964-5996-36-7Shihab al Din Amir Abd Allah BarzshabadiSharh-i lama at-i shaykh Fakhr al-Din Iraqi
978-964-5996-42-8(Mulla Sadr) Sar al mutallihinAsfar
2010978-964-5996-63-3Bano QudsiaMoam Ki Galian
978-964-5996-84-8Mahnaz Rais'zadahBihudah sukhan: dih maqalah dar ziba'yi shinasi va hunar-i mi'mari
978-964-5996-85-5Sayyid Qutb al-din Muhammad NiriziMizan al-sawab dar sharh-i fasl al-khitab
978-964-5996-89-3Muhammad KhvajaviBazgasht bih agaz ya parvaz-i murgh bagh-i malkut bih ashianah-i asli
978-964-5996-96-1Husayn-Mehnaz Mufid-Rais'zadahMajara-yi mi'mari- i sunati-i Iran dar khatirat-i ustad Husayn Lur'zadah

imprints found for this ISBN range: Maula · Mowla Publishers · Mawlá · Mowla · Mau la · Intisharat-i Mawla · Intisharat-i mvula · Intishārāt-i Mawlá · Intisharat-i movuli