year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
2007978-964-459-076-4Dr. M.H. Tahririan · F. MehrabiEnglish for the Students of Dentistry
2011978-964-459-156-3Zhale AmouzegarMythological history of Iran
  ''978-964-459-227-0Abol Ghassemi M.Manual of Old Iranian Languages 2 Volumes. Grammar & Lexicon Dictionary
2009978-964-459-332-1DR. Ghulamhussein ZargarTarikh Sadr Islam (History of Islam- Prophecy Era) (تاریخ صدر اسلام) Farsi
2011978-964-459-431-1Fereydoun AvarzamaniIranian coins: From the beginning to Zandieh dynasty
978-964-459-473-1Mir Jalal al Din KazzaziNamah-i bastan; virayish va guzarish-i shahnamah-i Firdvusi Vol 1
978-964-459-475-5Ismail HasanzadahHukumat-i turkamanan-i qaraquyunlu va aq quyunlu dar Iran
978-964-459-482-3Muhammad Riza ChitsazTarikh -i pushak-i Iraniyan
978-964-459-517-2Zahrah Ruh farNigahi bar parchahbafi-i dauran-i Islami
978-964-459-654-4Mir Jalal al-Din KazzaziNamah-i bastan ; virayish va guzarish-i shahnamah-i Firdawsi Vol-2: Az padshahi-i nuzar ta payan-i Rustam va Suhrab
978-964-459-715-2Muhammad RaushanBakhshi az tafsiri-i kuhan ba yaddashti az Mujtaba Minavi
978-964-459-718-3Shuhrah RaughaniKitab shinasi-i guzidah-i tausifi-i tarikh va tamaddun-i millil-i Islami
978-964-459-723-7Mir Jalal al-Din KazaziNamah-i Bastan Virayish va guzarish-i Shahnamah-i Firdawsi Vol 3: Dastan-i Siyavush
1999978-964-459-748-0Saleem AkhtarShadi Jins Aur Juzbaat
978-964-459-844-9Husayn SabiriTarikh-i firaq-i Islami: firaq-i shi'i va firqahha-yi mansub bih shi'ah
978-964-459-863-0Ghulam Husayn ZargarinizhadNihzat-i Imam Husayn va qiam-i Karbala
978-964-459-881-4Sazman-i mutali'ah va tadvin-i kutub-i ulum-i insaniUlum-i Jina'i: Majmu'ah-i maqalat dar tajlil az ustad Muhammad Ashuri
978-964-459-905-7Ibrahim BarzgarTarikh-i tahavvul-i daulat dar Islam va Iran
978-964-459-949-1Abd al-Hadi Mas'udiRavish-i fahm-i hadis
978-964-459-986-6Maliha Sattar'zadahSaljuqian (431-590 Q)
978-964-459-991-0Parvin Tyrkamani AzarDailamian dar gustarah-i tarikh-i Iran (Hukumatha-yi Muhilli, A'al-i ziyar, a'al-i buyah)

imprints found for this ISBN range: SAMT · Srush · Sazman Motal-e · Pizhuhishgah-i ulum-i insani · Sazman-i miras-i farhangi-i kishvar · Ministry of Culture and Islamic Guidance · Sazman-i mutala va tadvin-i kutab-i ulum · Sazman-i mutala va tadvin-i kutab ulum-i insani · Sazman-i matal ah va tadvin kutab-i ulum-i insani · Sazman-i muta la va tadvin-i kutab-i ulum-i insani · Sazman-i mutalah va tadvin-i kutab-i ulum-i insani · Sazman-i mutalah a va tadvin-i kutub-i ulum-i insani · Sazman-i mutala'ah va tadvin-i kutub ulum-i insani --- · Sazman-i matala'ah va tadvin-i kutub-i ulum-i insani --- · Sazman-i mutali'ah va tadvin-i kutub-i ulum-i insani Danishgah · Sazman-i mutali'ah va tadvin-i kutub-i ulum-i insani danishgah-i samt · Sazman-i muta'lah va tadvin-i kutub-i ulum-i insani danishgah-i (samt)