year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-426-000-1Taqī PūrnāmdārīyānDīdār bā Sīmurgh: Haft maqālah dar ʻirfān, va shiʻr va andīshah-ʼi ʻAṭṭār
978-964-426-001-8Hasan Ali Khan AfsharSafarnamah-i Luristan va Khuzistan
978-964-426-002-5Katāyūn MazdāpūrVāzhahnāmah-ʼi gūyish-i Bihdinān-i shahr-i Yazd: Fārsī bih gūyish-i hamrāh bā mis̲āl
1995978-964-426-003-2Istanbul ÜniversitesiFihrist-i nuskhahha-yi khatti-i Farsi-i Danishgah-i Istanbul
1996978-964-426-004-9Jalal al-Din Huma®iTarikh-i Isfahan
978-964-426-010-0FarabiKitab-i musiqi-i kabir
1996978-964-426-012-4Ta®ammulat-i siyasi dar tarikh-i tafakkur-i Islami: Majmu°ah-i maqalat
  ''978-964-426-015-5Ikhwan al-Safa®Bustan al-°uqul fi tarjuman al-manqul
978-964-426-016-2Z̤iyāʼ MuvaḥḥidVāzhah'nāmah-yi tawṣīfī-i manṭiq: Ingilīsī bih Fārsī
978-964-426-017-9Maḥmūd KāshgarīNāmhā va ṣifathā va z̤amīrʹhā va pasvandʹhā-yi Dīvān-i lughāt al-Turk
1996978-964-426-019-3Danishpizhuh M TMujmal-al-hikmah
2000978-964-426-034-6Nasr Seyyed HosseinTranscendent Theosophy of Mulla Sadra (English and Arabic Edition)
1996978-964-426-037-7Mujtabá MīnūvīYāddāshtʹhā-yi Mīnūvī (Ganjīnah-i Mīnūvī)
1997978-964-426-041-4Musa NajafiAndishah-®i dini va sikularism dar hawzah-®i ma°rifat-i siyasi va gharbshinasi: Dahahha-yi nukhustin yaksad sal-i akhir-i Iran
1998978-964-426-046-9Storytellers · AnonymousHaft Lashkar
1997978-964-426-047-6Mirza La°l Bayg La°li BadakhshiSamarat al-quds min shajarat al-uns
978-964-426-051-3Muzaffar NamdarRahyafti bar mabani-i maktabha va junbishha-yi siyasi-i shi°ah dar sad salah-i akhir
978-964-426-053-7Abu al-Qasim Hasan FirdawsiDastan-i Bizhan va Manizhah: Az Shahnamah-i Firdawsi
1997978-964-426-054-4Ilhāmah MiftāḥJughrāfiyā-yi tārīkhī-i Balkh va Jayḥūn va muz̤āfāt-i Balkh
1998978-964-426-055-1Hayidah Mu°ayyariBakhtar: Bih rivayat-i tarikh
1997978-964-426-056-8Āzarmīdukht Mashāyikh FarīdanīBalkh: Kuhantarīn shahr-i Īrānī-i Asiyā-yi Markazī dar qurūn-i nukhustīn-i Islāmī
2004978-964-426-057-5Prof. Hrachia Acharian & Iranian Studies
978-964-426-058-2Taqi PurnamdariyanDars-i Farsi bara-yi Farsiamuzan-i khariji: Dawrah-®i muqaddamati
978-964-426-059-9Muhammad KhvansariFarhang-i istilahat-i mantiqi: Bih inzimam-i vazhahnamah-®i Faransah va Inglisi
1998978-964-426-061-2Maḥmūd Pāyandah LangarūdīĀʼīnʹhā va bāvardāshtʹhā-yi Gīl va Daylam
  ''978-964-426-063-6Sadiq Ayinahvand°Ilm-i tarikh dar gustardah-®i tamaddun-i Islami
  ''978-964-426-071-1Guftugū-yi dīn va falsafah: Mabāḥis̲āt-i andīshahʹmandān-i Īrānī dar bāb-i falsafah-ʼi Islāmī
  ''978-964-426-081-0Mehdi. GolshaniCAN SCIENCE DISPENSE WITH RELIGION.
1998978-964-426-084-1Mahdī KalshanīAz ʻilm-i sikūlār tā ʻilm-i dīnī
2014978-964-426-094-0Qazi JavedSir Syed se Iqbal Tak
978-964-426-106-0Wahab WaliAdyan-i jahan-i bastan Vol.3
978-964-426-108-4Hasan Taj bakhshTarikh-i bimaristan ha-yi Iran
1999978-964-426-114-5Persian Lessons for Foreigners (An Elementary Course)
2004978-964-426-117-6Seyyed Hossein NasrAl Oloum Fi L'Islam; Derasat Mosavarah. "Islamic Sciences: an Illustrated Study". Arabic Edition
1999978-964-426-118-3Mahin dukht SiddiqiyanFarhang-i vazha nama-yi ghazaliyat-i Sa di vol 2
978-964-426-121-3   ''Farhang-i vazha nama-yi ghazaliyat-i Sa di vol 3
978-964-426-133-6Ali Riza Mirza MuhammadAl-khalij al-farsi abr al-qurun wa al-asar
978-964-426-136-7Ali Akbar HusayniTalim va tarbiyat-i Islami
978-964-426-137-4Duktur Karim MujtahidiMadaris va danishgahha-yi Islami va gharbi dar qurun-i vusta
978-964-426-140-4Jalil TajlilBalaghat-i nahj al-balaghah
978-964-426-142-8Ali Raza Dr Mirza MuhammadDar bargah-i Aftab Nahj al-balagha dar adab-i farsi
2009978-964-426-147-3Shihabuddin Yahya SuhrawardiOEUVRES PHILOSOPHIQUES ET MYSTIQUES (Shihabuddin Yahya Suhrawardi). Tome I: Textes Edites avec Prolegomenes en Francais. "Majmoo'ehe Mosanafate Sheikhe Eshragh. Jelde 1"
  ''978-964-426-149-7   ''OEUVRES PHILOSOPHIQUES ET MYSTIQUES (Shihabuddin Yahya Suhrawardi). Tome III: Textes Edites avec Prolegomenes en Francais. "Majmoo'ehe Mosanafate Sheikhe Eshragh. Jelde 1"
978-964-426-152-7Hamdallah MustaufiZafarnamah Qism al-islamiah Vol 1-2
2001978-964-426-157-2Zohreh ZarshenasShish matn-i Sughdi. "Six Sogdian Texts"
978-964-426-164-0Husayn Razm juQalamrau-i adabiyat-i himasi-i Iran
978-964-426-168-8Abu al-Qasim RadfarManaqib-i Alavi dar ayinah-i shi r-i farsi
978-964-426-170-1Hayidah Mi ayyiriMughan dar tarikh-i bastan
978-964-426-171-8Garuh-i tahqiqat-i siyasi-i IslamMu allifahha-yi gharbgra i dar tarikh-i tahavvulat-i Iran
2002978-964-426-172-5Maria Ayvazian-TerzianEtymology of Armenian Proper Names Dictionary
978-964-426-174-9Husayn RazmjuQalamrau-i adabiyat-i himasi-i Iran
978-964-426-175-6Ali Karbasi zadah IsfahaniHakim-i muti allih Bid abadi: Ahyagar hikmat-i shi i dar qarn-i duvazdham hijri
978-964-426-185-5Mihran AfshariFutuvvat namahha va rasa il-i khaksariyah (si risalah)
978-964-426-186-2Ali Riza FayzVizhagiha-yi ijtihad va fiqh-i Puya: Fiqh-i Puya dar maktab-i sih faqih
978-964-426-189-3Nasir Takmil HumayunNizam va nihadha-yi amuzishi dar Iran-i Bastan
978-964-426-192-3Nasrin Tabatab iVazhah namah-i tausifi-i khatam sazi
978-964-426-196-1Ruh angiz KarachiBanu gushasp namah
978-964-426-200-5Hamid TunakabuniShinakht-i mafahim-i sazgar ba tausa'ah dar farhang va adab-i farsi (Sa;di)
978-964-426-212-8Qazi Abu al-Qasim Sa'ad AndulisiTarjumah-i al-ta'rif bitabaqat al-umam (Tarikh-i jahani ulum)
978-964-426-224-1Murtaza Ashrafi KhvansariGuyish-i khvansari
2004978-964-426-225-8Mehdi GolshaniCan Science Dispense with Religion? (Third Edition)
978-964-426-226-5guruh-i tahqiqat-i siyasi-yi IslamMu'allifahha-yi tajaddud dar Iran
978-964-426-227-2Mashid Mir Fakhra'iDaramadi bar zaban-i khutani
978-964-426-251-7Maria AivazianDuganha-yi zaban-i Armani va mutiradifat-i an dar zaban-i farsi
978-964-426-252-4Giti ShukariGuyish-i ramsari
978-964-426-259-3Mahdi AlamdariGuyish-i damavandi
978-964-426-260-9Husayn Kalbashi AshtariMajmu'ah-i maqalat-i hamayish barrasi-i mutun va manabi-i Hauzahha-i falsfah, kalam, adian va 'irfan
978-964-426-268-5Zahur al-din AhmadTarikh-i adab-i farsi dar Pakistan
2007978-964-426-308-8Ramin KhanbagiShi'i Islam: A Comprehensive Bibliography
2012978-964-426-338-5Taqi PurnamdarianDidar ba Simurgh. "The Vision of Simurgh: Attar's Poetry, Mysticism and Thoughts"
2011978-964-426-352-1Zohreh ZarshenasA Manual of Sogdian Language
2010978-964-426-414-6S. N. SokolovThe Avesta Language
2011978-964-426-509-9Sadegh KiaA Dictionary of 67 Iranian Dialects. "Vajehnamehe 67 Gooyeshe Irani"
2014978-964-426-537-2Amjad Islam AmjadLove Encompasses All
2012978-964-426-577-8Seyed Mohammad MirsondosiJame'ehshenasi'i Tarikhi'i Amniyat dar Iran. "Historical Sociology of Security in Iran"
2014978-964-426-909-7Arshad Mehmood ShahVisual Basic .Net (Urdu)

imprints found for this ISBN range: Pizhuhishgah-i °Ulum-i Insani va Mutala°at-i Farhangi · Pizhuhishgah-i ulum-i insani · Institute for Humanities and Cultural Studies · Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālaʻāt-i Farhangī · Pizuhishgah-i ulum-i insani · Pizhuhishgah-i ulum-i insani va matali at-i farhangi · Institute d'Etudes et des Recherches Culturelles · Pizhuhishgah-i ulum-i insani va mutali'at-i farhangi · P.U.I · PUIMF · I H C S · Kazi Publications, Inc. · Mahd al-ulum al-insaniah · Pizuishgah-i ulum-i insani · Pizhhishgag-i ulum-i insani · Pizhuhishgah-i ulum-i Insani · Pizuhishgah ulum-iinsani va mutala at · Inst. for Humanities and Cultural Studies · Institute for Humanities & Culrural Studies · Institute for Humanities & Cultural Studies · Pizhuhishgah-i Ulum-i Insani va Mutali at Farhangi · Pizuhishgah-i ulum-i insani va matali at-i farangi · Pizhuhishgah-i ulum-i insani va matala at-i farangi · Pizhuhishha-i ulum-i insani va mutali'at-i farhangi · Pizuhishgah-i ulum-i insani va matali at-i farhangi · Pajouheshgah-e Olum-e Ensani va Motale'at-e Farhangi · Pizhuhishgah-i ulum-i insani va matali'at-i farhangi · Pizhuhishgah-i ulum-i insani va mutala'at-i farhangi · Pizhuhishgah-i °Ulum-i Insani va Mutali°at-i Farhngi · Pizhuhishgah-i °Ulum-i Insani va Mutali°at-i Farhangi · Pizhūhishgāh-i ʻUlūm-i Insānī va Muṭālāʻāt-i Farhangī · Pazhuhishgah i 'alum i insanity va mutali'at i farhangi · Pizhuhishgah-i °Ulum-i Insani va Mutala°at-i Farhangi, vabastah bih Vizarat-i Farhang va Amuzish-i °Ali