year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-424-003-4Javad MuhaddisiAfat-i °ilm (Silsilah-i kitabha-yi majallah-i Hawzah)
978-964-424-021-8Muhammad °Ali RazizadahQasamah dar nizam-i qazayi-i Islam
978-964-424-027-0Abū Fāz̤il Raz̤avī ArdakānīMāhiyat-i qiyām-i Mukhtār ibn Abī ʻUbayd S̲aqafī (Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī)
978-964-424-031-7al-Rifa`i `Abd al-Jubaral-Ikhtiraq al-thaqafi
978-964-424-065-2Muḥammad Ḥusayn IbrāhīmīIqtiṣād dar Qurʼān: Tawlīd, tawzīʻ, maṣraf, rushd (Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum. Markaz-i intishārāt)
978-964-424-079-9Hasan Hasanzadah AmuliHazar va yak kalimah (Asar-i Ustad Hasanzadah Amuli)
978-964-424-081-2ʻAbd al-Jabbār RifāʻīMawsūʻat maṣādir al-niẓām al-Islāmī (Kitābh́ā-yi Markaz-i Muṭālaʻāt va Taḥqīqāt-i Islāmī) (Arabic Edition)
978-964-424-093-5Aḥmad Ṣādiqī ArdistānīZanān-i dānishmand va rāvī-i Ḥadīs̲
978-964-424-123-9Muḥammad Riḍā ḤusaynīTadwīn al-sunnah al-sharīfah: Bidāyatuhu al-mubakkirah fī ʻahd al-Rasūl wa-maṣīruhu fī ʻuhūd al-khulafāʼ ilá nihāyat al-qarn al-awwal (Arabic Edition)
978-964-424-155-0Muhammad Shafi°i MazandaraniZuhd-i Islami
978-964-424-156-7Jaʻfar Murtaḍá ʻĀmilīBuzurgdāshthā dar Islām: Pāsukh bih shubuhāt-i mukhālifīn (Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum. Markaz-i Intishārāt)
978-964-424-180-2Tams̲īlāt va tashbīhāt dar ās̲ār-i Ustād-i Shahīd Muṭahharī
978-964-424-182-6Abū al-Qāsim QummīGhanāʼim al-ayyām fī masāʼil al-ḥalāl wa-al-ḥarām (Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī, Ḥawzah-i ʻIlmīyah, Markaz-i intishārāt) (Arabic Edition)
978-964-424-191-8Ghulām Riz̤ā ĀbravīYak tikkah-i nān: Hasht dāstān-i kūtāh (Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyyah-ʼi Qum)
978-964-424-224-3Muhammad HusaynzadahFalsafah-®i din: Mi°yar-i arzyabi-i °aqayid-i dini, mabani-i ma°rifatshinasi-i bavarha-yi dini, tajruobah-®i dini va adillah-®i isbat-i vujud-i khuda ... Hawzah-®i °Ilmiyah. Markaz-i Intisharat)
978-964-424-226-7Ja°far ibn Abi Ishaq KashfiMizan al-muluk va al-tava®if va sirat al-mustaqim fi suluk al-khala®if (Miras-i andishah-®i siyasi)
978-964-424-228-1°Ali KarajiIstilahat-i falsafi va tafavut-i anha bayakdigar
978-964-424-244-1Mahdī Mudarris ĀshtiyānīTaʻlīqah ʻalá Sharḥ al-Manẓūmah al-Sabzawārī (Arabic Edition)
978-964-424-248-9Aḥmad ZamānīḤaqāyiq-i panhān: Pizhūhishī az zindagānī-i siyāsī-i Imām Ḥasan Mujtabá (Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi Ilmīyah-ʼi Qum. Markaz-i Intishārāt)
978-964-424-267-0Sayyid Jamāl, jamāl-i ḥawzahʹhā (Silsalah-i kitābʹhā-yi Majallah-ʼi Ḥawzah)
978-964-424-275-5ʻAz̲rā AnṣārīJalvah-ʼi vilāyat: Guzārish va taḥlīlī az zindagānī-i Amīr-i Muʼminān ʻAlī (Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum. Markaz-i Intishārāt)
978-964-424-276-2Istilahnamah-®i falsafah-®i Islami (Daftar-i Tablighat-i Islami. Hawzah-®i °Ilmiyah. Markaz-i Intisharat)
978-964-424-280-9Saiyid Athar Abbas RizviShi°ah dar Hind (Asar-i Markaz-i Mutala°at va Tahqiqat-i Islami)
978-964-424-300-4ʻAlī ibn Mūsá Ibn Ṭāwūsal-Iqbāl bi-al-aʻmāl al-ḥasanah fīmā yuʻmalu marratan fī al-sanah (Arabic Edition)
978-964-424-303-5Sa°id RahimiyanTajalli va zuhur dar °Irfan-i nazari
978-964-424-309-7Muhammad Taqi Fa°°aliIdrak-i hissi az didgah-i Ibn-i Sina (Asar-i Markaz-i Mutala°at va Tahqiqat-i Islami)
978-964-424-349-3Avicennaal-Ilāhīyāt min Kitāb al-Shifāʼ (Markaz-i Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥazzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum) (Arabic Edition)
978-964-424-386-8Muḥammad ibn Makkī Shahīd al-AwwalGhāyat al-murād fī sharḥ nukat al-Irshād (Arabic Edition)
978-964-424-390-5Guftvaguha-yi falsafah-®i fiqh (Asar-i Markaz-i Mutala°at va Tahqiqat-i Islami)
978-964-424-423-0Taj al-Din Husayn ibn Hasan KhvarazmiSharh-i Fusus al-hikam (Asar-i Ustad Hasanzadah Amuli)
978-964-424-474-2ʻAbd al-Raḥīm MūgihīTablīgh va muballigh dar ās̲ār-i Shahīd Muṭahharī
978-964-424-512-1ʻAlī ibn Mūsá Ibn ṬāwūsFalāḥ al-sāʼil wa-najāḥ al-masāʼil fī ʻamal al-yawm wa-al-laylah (Arabic Edition)
978-964-424-531-2Husayn IbrahimiyanMa°rifatshinasi dar °irfan
978-964-424-532-9Muhammad Mahdi Musavi KhalkhaliShari°at va hukumat
978-964-424-541-1Zayn al-Dīn ibn ʻAlī Shahīd al-Thānīal-Fawāʼid al-malīyah li-sharḥ al-Risālah al-naflīyah (Silsilat Muʼallafāt al-Shahīd al-Thānī) (Arabic Edition)
978-964-424-547-3Jalal al-Din AshtiyaniNaqdi bar Tahafut al-falasifah-®i Ghazzali (Asar-i Ustad Ashtiyani)
978-964-424-556-5Husayn IbrahimiyanMa°rifatshinasi az didgah-i barkhi az falasafah-®i Islami va gharbi
978-964-424-557-2Zayn al-Dīn ibn ʻAlī Shahīd al-Thānīal-Maqāṣid al-ʻAlīyah fī sharḥ al-Risālah al-Alfīyah wa-ḥāshiyatā al-Alfīyah (Āthār Markaz Muṭālaʻāt wa-Taḥqīqāt Islāmī) (Arabic Edition)
978-964-424-588-6Muhammad Ibrahim Shams NatiriBarrasi-i tatbiqi-i mujazat-i i dam
978-964-424-589-3Khuḍayyir Jaʻfaral-Shaykh al-Ṭūsī mufassiran (Arabic Edition)
978-964-424-634-0Ali Sadra'i Khu'iFihristvarah-i nuskhaha-yi khatti-i kitabkhanah-i majlis-i shura-yi Islami
978-964-424-639-5Sayyid Ali Jabbar Gulbaghi MasulahDaramadi bar Urf
978-964-424-664-7Ḥusayn ibn Muḥammad Khuwānsārīal-Ḥāshīyah ʻalá shurūḥ al-Ishārāt: Al-Ishārāt wa-Sharḥ al-Ishārāt wa-Sharḥ al-Sharḥ wa-Ḥāshiyat al-Bāghnawī (Arabic Edition)
978-964-424-681-4Adil SarikhaniJasusi va khiyanat bih kishvar
978-964-424-688-3Riḍā Ṣadral-Falsafah al-ʻulyā (Āthār Āyat Allāh Sayyid Riḍā Ṣadr) (Arabic Edition)
2014978-964-424-703-3Zahid Hussain AnjumEncyclopaedia of General Knowledge
978-964-424-705-7Abd al-Vahhab FuratiAndishah-i siyasi-i Sayyid Ja'far Kashfi
978-964-424-715-6ʻAbd al-Ḥusayn ShabastarīAʻlām al-Qurʼān (Arabic Edition)
978-964-424-722-4Muḥammad ʻAlī AnṣārīDirāsah ḥawla al-isrāf fī al-Kitāb wa-al-sunnah (Arabic Edition)
978-964-424-734-7Riḍā ṢadrṢaḥāʼif min al-falsafah (Āthār Āyat Allāh Sayyid Riḍā Ṣadr) (Arabic Edition)
978-964-424-777-4Muḥammad Mahdī Aṣfīal-Jihād: Taqrīran li-baḥth Āyat Allāh Muḥammad Mahdī al-Aṣfī (Arabic Edition)
978-964-424-796-5Muhammad Hasan Qadrdan QaramalikiSikularizm dar masihiyat va Islam
978-964-424-804-7Ali bin AhmadMashra al-khusus ila ma ani al-nusus
978-964-424-832-0Ḥasan Ḥasanʹzādah ĀmulīSarḥ al-ʻuyūn fī sharḥ al-ʻuyūn (Arabic Edition)
978-964-424-840-5Ali KhaliqiAndishah-i siyasi-i Muhaqiq Ardabili
978-964-424-843-6al-Ḥasan ibn Yūsuf Ibn al-Muṭahhar al-ḤillīTalkhīṣ al-marām fī maʻrifat al-aḥkām (Arabic Edition)
978-964-424-844-3Jahanbakhsh Dr SavaqibNigarishi tarikhi bar ruiyaru i-igharb ba Islam
978-964-424-871-9Zayn al-Dīn ibn ʻAlī Shahīd al-ThānīRasāʼil al-Shahīd al-Thānī (Markaz Muṭālaʻāt wa-Taḥqīqāt Islāmī) (Arabic Edition)
2001978-964-424-880-1Jaʻfar ibn Khaḍīr JanājīKashf al-ghiṭāʼ ʻan mubhamāt al-sharīʻah al-gharrāʼ (Arabic Edition)
978-964-424-883-2al-Miqdād ibn ʻAbd Allāh Suyūrīal-Lawāmiʻ al-ilāhīyah fī al-mabāḥith al-kalāmīyah (Arabic Edition)
978-964-424-891-7Zayn al-Dīn ibn ʻAlī Shahīd al-ThānīḤāshiyat al-Mukhtaṣar al-nāfiʻ (Silsilat Muʼallafāt al-Shahīd al-Thānī) (Arabic Edition)
978-964-424-950-1   ''Rawḍ al-jinān fī sharḥ Irshād al-adhhān (Silsilat Muʼallafāt al-Shahīd al-Thānī) (Arabic Edition)
978-964-424-962-4Muhsin Muhajir niaAndishah-i siyasi-i farabi
978-964-424-964-8Muḥammad ibn Makkī Shahīd al-AwwalArbaʻ rasāʼil kalāmīyah (Āthār Markaz Muṭālʻāt wa-Taḥqīqāt Islāmī) (Arabic Edition)
978-964-424-980-8Aynallah KhadimiIlliyat az didgah-i filsufan-i musalman va filsufan-i tajribahgara
978-964-424-990-7Asghar Muntazar al-qaimNaqsh-i qabayil-i Yamni dar himayat az Ahl-i bayt A.S qarn-i avval hijri

imprints found for this ISBN range: Markaz Intishārāt Daftar Tablīghāt Islāmī · Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-®i °Ilmiyah-®i Qum · Markaz Intishārāt Davtar Tablīghāt Islāmī · Markaz al-Nashr al-tābiʻ li-Maktab al-Iʻlām al-Islāmī · Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-i °Ilmiyah-i Qum, Markaz-i Intisharat · Markaz-i Intishārāt, Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum · Bustan-i kitab · Būstān Kitāb Qum · Bustan-i kitab-i Qum · Hawzah-i Ilmiyah · Hawzah- i Ilmiyah · Markaz-i intisharat · Tablighat-i Islami Hawza-i ilmiya · Markaz-i intisharat-i tabligat-i Islami · Markaz intishārāt Daftar Tablīghāt Islāmī · Daftar-i tabligat-i Islami hawza-i ilmiyah · Markaz al-Abḥāth wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah · Markaz Intishārāt Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i · Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-®i °Ilmiyah · Markaz-i intisharat-i daftr-i tablighat-i islami · Markaz-i Intisharat-i Daftar-i Tablighat-i Islami · Markaz-i intisharat-i daftar-i tablighat-i Islami · Markaz-i Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī · Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-i °Ilmiyah-i Qum · Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻImīyah-i Qum · Markaz al-Nashr al-Tābiʻ li-Maktab al-Iʻlām al-Islāmī · Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī, Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum · Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum · Markaz al-Nashr al-tābiʻah li-Maktab al-Iʻlām al-Islāmī · Markaz al-Nashr al-tābiʻ li-Maktab al-Iʻlām al-Islāmī, Farʻ Khurasān · Markaz-i Intishārāt-i Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī, Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah · Markaz-i Intisharat-i Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-®i °Ilmiyah · Daftar -i Tablighat-i Islami-i Hawzah-i °Ilmiyah-i Qum, Markaz-i Intisharat · Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-®i °Ilmiyah-i Qum, Markaz-i Intisharat · Markaz-i Intishārāt, Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī-i Ḥawzah-ʼi Ilmīyah-ʼi Qum · Markaz-i Intishārāt, Ḥawzah-ʼi ʻIlmīyah-ʼi Qum, Daftar-i Tablīghāt-i Islāmī · Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-®i °Ilmiyah-®i Qum, Markaz-i Intisharat · Markaz-i Intisharat-i Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-i °Ilmiyah-®i Qum · Markaz-i Intisharat-i Daftar-i Tablighat-i Islami-i Hawzah-®i °Ilmiyah-®i Qum · Mu°avinat-i Mutali°ati va Ittila°-i Rasani, Markaz-i Mutali°at va Tahqiqat-i Islami "Pazhuhishgah"