year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-419-003-2Mu'azzam'purNaqd va barrasi-i nasiunalism-i tajaddud khvah dar asr-i Riza Shah
978-964-419-008-7Ali AhmadiMajma-i tashkhis-i maslahat-i nizam
978-964-419-009-4Hujjatallah TahiriKhatirat-i nayyirat al-sadat Ihtisham Rizavi (Hamsar-i shahid navab Rizavi)
978-964-419-010-0Parvin Qudsi'zadTarikh-i shafahi-i masjid-i Jalili
978-964-419-013-1Rasul Ja'farianJaryanha va sazmanha-yi nazhabi - siyasi-i Iran 1320-1357
978-964-419-018-6Ali Riza Pur'buzurgPul-i Shinavar: khatirati az amliyat-i bait al-muqaddis bih ravayt-i umra va afsaran
978-964-419-019-3Jalil AMjadiTarikh-i shafahi-i guruhha-yimubariz-i haftganah-i Musalman
978-964-419-022-3Ali AhmadiShaykh Muhammad Khalisi'zadah: ruhaniyat dar musaf ba inglisi
978-964-419-024-7Sayyid Mas'ud Murtazvi TabriziMuhajirat-i rusta'ian bih shahrha va tasirat-i iqtisadi va siyasi: dar daurah-i pahlavi-i duvvum
978-964-419-025-4Barat DahmardahDaulat-i Bakhtiyar va tahavvulat-i inqilab-i Islami
978-964-419-026-1Manizah SadriZindigi va 'amalkard-i Hasan Ali Mansur
978-964-419-030-8Ghulam Riza AziziHizb-i susiallist-i milli-i kargaran-i Iran
978-964-419-031-5Markaz-i asnad-i inqilab-i IslamiAlahyar Salih bih ravayat-i asnad
978-964-419-033-9Farshid MihriMasajid Bazaar-i Tihran dar nihzat-i Imam Khumaini
978-964-419-037-7Murtaza Ni'mati ZargaranShahid duktur Muhammad Javad bahunar. mubarzat.muvazah va didgahha
978-964-419-038-4Ruh'allah HusaynianChahardah salriqabat-iidi'uluzhik-i shi'ah dar Iran
978-964-419-039-1Majid Sa'ili KardahdihShura-yi inqilab-i Islami-i Iran
978-964-419-040-7Mustafa SadiqiKhatirat-i Ayatallah Sabiri Hamadani
978-964-419-042-1Abd al-Husayn NurianNapaydari-i kabinahha dar Iran
978-964-419-048-3Muzaffar Mihr'abadiBarrasi-yi taghiyar-yi idi'uluzhi-yisazman-i mujahidin-i khalq-i Iran
978-964-419-049-0Ali Jan SkandariYakshinbah-i khunin-i Mashhad (1357)
978-964-419-052-0Habib'allah Abu al- Hasan ShiraziNaqsh-i guruhha-yi mu'ariz dar ravabit-i Iran va Iraq
978-964-419-054-4Sayyid Mahdi HUsayniKhatirat-i Muhammad Riza I'timadian
978-964-419-055-1Bahman Isma'iliIntikhabat-i Majlis-i Haftum
978-964-419-058-2Haydar NazariKhatirat-i Hujjat al-Islam Durri Najafabadi
978-964-419-059-9Muhammad AmjadBarrasi-i maqaisah-i tausah-i iqtisadi dar Iran va kurah-i junubi(1341-1357)
978-964-419-060-5Hamid Karami'purKhatirat-i duktur Mahmud Shirvin
978-964-419-061-2Sayyid Muhsin Shaykh al-IslamiMasuniyyat-i parlimani dar Iran qabl va ba'd az piruzi-i inqilab-i Islami
978-964-419-062-9Abd-al-Rahim AbazariKhatirat-i Hujjat al-Islam Hasani imam-i Jumah-i Urumiah
978-964-419-063-6Husayn PaydarInqilab-i Islami dar Bujnuvard
978-964-419-065-0Markaz-i asnad inqilab-i IslamiKhatirat-i Ayatallah Shaykh Isma'il Salihi Mazandarani
978-964-419-066-7Riza BastamiKhatirat-i Ali Danish Munfarid
978-964-419-068-1Muhammad Hasan SalamiDunamah-i muhandis Kazim Hasibi bih Ayatallah Kashani va javab-i an
978-964-419-074-2Bahman Sha'banzadahTarikh-i shifahi-i madrasah-i Haqqani
978-964-419-076-6Muhammmad Hasan AsifMabani-i idi'ulujik hukumat dar dauran-i Pahlavi
978-964-419-078-0Nargis KalakiKhatirat-i Izzat Shahi (Mutahri)
978-964-419-087-2Jalil AmjadiTarikh-i shifahi-i sazman-i mahdaviyun
978-964-419-091-9Shahla BakhtiariMafasid-i khandan-i Pahlavi
978-964-419-093-3Farhad BihruziTaqvim-i tarikh-i difa-i muqaddas (akhrin ruzha-yi sulha)
978-964-419-096-4Ruh'allah HusaynianNaqsh-i fida'ian-i Islam dar tarikh-i mu'asir-i Iran
978-964-419-099-5Muhammad Riza ShamsaKhatirat-iAyatallah 'Ali al-i Ishaq
978-964-419-101-5Mahdi QaisariRahbari ba nam-i Navvab
978-964-419-102-2Muhammad ZirangSarguzasht-i qanun-i asasi dar sih kishvar:Iran, Fransah va amrika
978-964-419-104-6Ali AhmadiIkhraj-i Iranian az Iraq
978-964-419-105-3Ali Fallah NizhadSiyasat-i Sudur-i inqilab-i Islami
978-964-419-109-1Nahid Raushan NihadMadaris-i Islami dar daurah-i Pahlavi-i duvvum
978-964-419-111-4Ali MalikiKhatirat-i Hujjat al-Islam va al-muslimin Muhammad Samami
978-964-419-114-5Hamid Riza DalvandInqilab-i Islami dar Luristan
978-964-419-116-9Sulaiman HaidariTarikh-i Shafahi masjid-i ark
978-964-419-120-6Sayyid Muhsin MutallibiPasdari az qavanin-i asasi dar nizamha-yi siyasi-i gharb va jumhuri-i Islami-i Iran
978-964-419-136-7Riza Mukhtari IsfahinKhatirat-i Muhammad Pishgahi fard
978-964-419-138-1Shah'la BakhtariHizb-i pan Iranist bih ravaiat-i asnad
2008978-964-419-292-0abdolreza hooshang mahdaviEnghelabe Iran Be Revayate Radio Bbc
  ''978-964-419-337-8aghai jirahandeDovomin Doreye Majlese Shoraye Eslami
2010978-964-419-363-7Waheed IshratRooh Kya Hay? Majmua-E-Maqalaat
2009978-964-419-413-9mohamad mohammadiye reyshahriKhatereha, Mohammadiye Reyshahri(jelde 4)

imprints found for this ISBN range: Markaz-i asnad inqilab-i Islami · Markaz-i asnad-i inqilab-i Islami · Markaz-i asnad-i Islami · markaze asnade enghelabe eslami · Markaz-i asnad · Markaz-i asnad Inqilab-i Islami · Markaz-i asnad inqilab-i islami · Markaz-i inqilab-i Islami · Markaz-i Asnad inqilab-i Islami · Markaz-i asnad inqilab-0i Islami · Intisharat-i markaz-i asnad-i inqilab-i Islami