Zarrin

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-407-000-6Ismāʻīl JamshīdīKhvudkushī-i Ṣādiq Hidāyat
978-964-407-016-7Muhammad Husayn ShahriyarGuzidah-®i ghazaliyat-i Shahriyar
1998978-964-407-020-4shtainmetz - johnbarkShah Jange Iranian Dar Chalderan Va Yunan (Zabiyollahe Mansuri)
1997978-964-407-026-6Alfred Labiar- Zabiollahe MansuriSoleyman Khane Ghanuni Va Shah Tahmassb (2 Volume) (zabihollahe mansuri)
978-964-407-043-3Kamal al-Din Husayn GazargahiMajalis al-°ushshaq: Tazkirah-®i °urafa
1999978-964-407-045-7Elizabeth lanford - Zabihollahe MansuriMalakehe Wictoria (Zabihollahe Mansuri) (Zabihollahe Mansuri)
978-964-407-049-5Khusraw Muʻtaz̤idNākāmān-i Kākh-i Saʻdābād
978-964-407-051-8Mu tazid KhusrawNakaman-i Kakh-i Sa d abad vol.2
978-964-407-052-5ʻAlī BihzādīShibah-i khāṭirāt
978-964-407-067-9gh. r. tabatabaiZarrin Illustrated Encyclopedia
978-964-407-072-3Khusraw Mu°tazidSayyid Ziya® al-Din Tabataba®i, siyasatmadar-i du chihrah
2013978-964-407-081-5Mohammad Hossein ShahriyarDivan-e Shahriyar. Complete Set in 2-volumes. Slipcased. "Farsi Edition".
978-964-407-109-6gheorghiu constantin virgilmohammed peyghmbary ke az no bayad shenakht
978-964-407-117-1Isma°il JamshidiKhvudkushi-i Sadiq Hidayat
978-964-407-126-3Purshalchi MahmudMivah ha-yi dar 2 vols
978-964-407-127-0Khusraw Muʻtaz̤idHārūn al-Rashīd va shab-i surkh-i Baghdād
978-964-407-145-4Mahdi MujtahidiRijjal-i Azarbayjan dar asr-i mushrutiyat
978-964-407-160-7Husayn Quli Musta°anFitnah-®i Shadyakh
978-964-407-187-4Khusraw Mu°tazidHuvayda: Siyasatmadar-i pip, °asa, gul-i urkidah
1999978-964-407-189-8Khusraw Muʻtaz̤idHuvaydā: Siyāsatmadār-i pīp, ʻaṣā, gul-i urkīdah
978-964-407-253-6Syrus Sa dvandianKhatirat-i munis al-daulah nadimah-i haramsara-yi Nasir al-din Shah
2000978-964-407-255-0HergéTantan 14/ Sarzamine Talaye Siah (persa)
  ''978-964-407-256-7HergéTantan va Daryacheh-ye Kouseh-ha (persa)
  ''978-964-407-257-4   ''Tantan 19/Jostojoo dar Ghare Hayoola (persa)
  ''978-964-407-259-8   ''Tantan 22/ Tantan va Pikaroha (persa)
  ''978-964-407-273-4   ''Tantan 05/ Goosh e Shekaste (persa)
2000978-964-407-274-1HergéTantan 09/ Setareye Asraramiz (persa)
  ''978-964-407-286-4   ''Tantan 15/ Safar be Koreye Mah (persa)
2000978-964-407-287-1HergéTantan 16/ Gasht-o-Gozar dar Mah (persa)
2001978-964-407-290-1Tin Tin Dar America
  ''978-964-407-300-7IranWives of Mohammad Reza Shah Pahlavi of Iran
2018978-964-407-301-4HergéTantan 21/ javahirat-i kastafiyurih (persa)
2000978-964-407-302-1   ''Tantan 13/ Ma'bad-e Khorshid (persa)
978-964-407-332-8Khusrau Mu tazidMisl-i Surayya garyah khvaham kard: Zindgi-i Surayya Malkah-i pishin-i Iran
2000978-964-407-338-0HergéTantan 06/ Jazeereye Siyah (persa)
  ''978-964-407-339-7   ''Tantan 21/ Parvaz 714 (persa)
978-964-407-370-0Khusrau Mu'tazidArtishbudha va hadis-i tarikh-i pahlavi