year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-361-001-2Sayyid Muhammad KhatimiInsan maltaqa i-i mashriq jan va magrib aql: Majmu a-i sukhanraniha va masahabahha
978-964-361-006-7Nadirah JalaliSiyasat-i britaniya dar khalij-i Faris
978-964-361-009-8Husayn SalimiFarhang gra i jahani shudan va huquq-i bashar
978-964-361-012-8Sadiq KharraziAmrika va tahavvulat-i Iran
978-964-361-016-6Muhammad Riza Haidarzadah NabiniTa amul-i din va dawlat dar turkiyah
978-964-361-018-0Rahim Ra isniaTarikh-i umumi-i mantaqiyah-i shirvan dar ahd-i shirvanshahian
978-964-361-019-7Tanashur Gha iaHizar va yak zarb al-masal-i gurji
978-964-361-020-3Jamshid SharifianRahburd-i jumhuri-i Islami-i Iran dar zaminah-i huquq-i bashr dar sazman-i millil: -i muttahid
978-964-361-029-6Iraj ZauqiGuzarishi az raftar-i siyasi-i Amrika dar qibal nihzat-i milli shudan-i: san at-i naft-i Iran
978-964-361-034-0Ahmad ibn Ali QalqashandiJugrafiya-yi tartikhi-i Iran
978-964-361-038-8Hysayn AhmadiTalishan
978-964-361-039-5Mirza Ahmad LankaraniAkhbarnamah
978-964-361-041-8Mujtaba ed FirdawsipurMajmu ah-i maqalat-i Dahumin hamayish-i bayn al-milali-i khalij-i fars
2001978-964-361-042-5Center for DocumentsIran Georgia Historical Cultural Interactions Articles
978-964-361-046-3Inayatallah RizaAran az dauran-i bastan ta aghaz-i ahd-i mughul
978-964-361-047-0Fatimah QazihaAsnad-i ravabit-i Iran va Rusiyah dar daurah-i Fath Ali Shah va Muhammad Shah qajar
978-964-361-049-4Nabi SunbuliKunfrans-i chahar Janibah
978-964-361-064-7Mirza Habiballah Afshar QazviniSafarnamah-i saif al-mulk bih rusiyah
978-964-361-065-4Kavah BayatTufan bar fraz-i qafqaz
2001978-964-361-067-8Davood KarimlooTaraje Mirase Melli. Volume 4; the German and American Missions 1899-1940. Plunder of National Heritage. Farsi Edition (Iran and Imperialism Series, 5)
978-964-361-076-0Sayyid Muhammad Kamal KharraziSiyasat-i khariji-i ma: Majmu ah-i sukhanraniha-yi Kamal Kharrazi
978-964-361-079-1Gulrukhsar SafiRavayat-i naguftah
978-964-361-081-4Husayn AbadianRavayat-i Irani-i Jangha-yi Iran va Rus
978-964-361-084-5Safa AkhavanTarikh-i shafahi-i Afghanistan
978-964-361-085-2Sayyid Ali MujaniFihrist-i asnad-i mukammal-i qajariyah Vol 2
978-964-361-086-9Suhrab Shahabi edManabi -i naft va gaz
978-964-361-087-6Humayra Mushir zadahKhazar dar yak nighah
978-964-361-088-3Muhammad Javad Umidvar NayaNaqsh-i qudratha-yi khariji
978-964-361-089-0Muhammad Baqir NajafiKhuzistan dar matnha-yi kuhan
978-964-361-090-6Muhammad Jan Shakuri BukhariSadr Bukhara: Sharif Jan Makhdum Sadr Zia Akhrin Qazi kalan Bukhara
978-964-361-094-4Tahirah Ibrahimi farUlguha-yi itimad sazi dar khalij-i fars
978-964-361-096-8Safa Akhavan edIran va jang-i jahani-i avval (Majmu ah-i maqalat-i siminars)
978-964-361-110-1Muzaffar ShahidiTarikh-i bank-i istiqrazi-i Rus dar Iran
978-964-361-111-8Ablet Qayyumovic KamalovTarikh-i umumi-i uighuristan
978-964-361-119-4Mahdi Mina iMuqaddimah i bar jughrafiya-yi siyasi-i Iran
978-964-361-120-0Ali Riza Shaykh AttarDin va Siyasat :murid-i hind
978-964-361-123-1Riza Azari Shahriza iAsnadi az amalkard-i khandan-i pahlavi
978-964-361-127-9Ali Razzaq ManishVazhahnamah-i farsi bih inglisi-i huquq-i kunsuli
978-964-361-128-6Mina Zahir nizad IrshadiAsnadi- az ravabit-i Iran va Inglis dar ahd-i Muhammad Shah Qajar
978-964-361-129-3Asghar Ja fari ValdaniZhi upulitik-i jadid-i darya-yi surkh va khalij-i fars
978-964-361-130-9Iraj AfsharNam-i khalij-i fars bar payah-i asnad-i tarikhi va naqshaha-yi jughrafiya i
978-964-361-131-6Safura BrumandSar kunsulgari-i britania dar bushihr
978-964-361-132-3Muhammad Baqir VusuqiTahavvulat-i siyasi-i safahat-i junubi-i Iran
978-964-361-133-0Muhammad Kazim SajjadpurSiyasat-i khariji-i Iran: chand guftar dar arsahha-yi nazri va amli
978-964-361-135-4Marziyah SaqianJahan-i Irani va Turan (Majmu ah-i Maqalat)
978-964-361-137-8Faruq AnsariTahhavvulat-i siyasi va ijtima i-i Afghanistan
978-964-361-138-5Hamraz VidaBarrasi-i ahdaf va amlkard-i asl-i chahar-i truman: Hay at-i amliyat-i iqtisadi-i amrika dar Iran
978-964-361-141-5Alixandir Chulu KhadzahFihrist -i asnad-i arshivha-yi Gurjistan piramun-i tarikh-i Iran
978-964-361-142-2Maryam BahramianFihrist-i umumi-i asnad-i muntashirah-i vizarat-i umur-i kharjah-i amrika dar umur-i Iran
978-964-361-148-4Izzatallah IzzatiTahlili bar zhi upulitik-i Iran va Iraq
978-964-361-149-1Daryush Akhvan ZanjaniJahani shudan va siyasat-i kharji
978-964-361-150-7Murad Inadi al-mautiIran va sazman-i kanfarans-i Islami
978-964-361-153-8Ahmad Naqib zadahTasir-i farhang-i milli bar siyasat-i khariji-i jamhuri-i Islami-i Iran
978-964-361-154-5Mula Muhammad Ali HidjiRisalah-i dukhaniyah
978-964-361-156-9Iraj Afshar SistaniDarya-yi mazandaran
978-964-361-160-6Jacques FremeauxRavabit-i Fransah va jahan-i Islam
978-964-361-162-0Mujtaba Firdowsi purMajmu ah-i maqalat-i davazdahumin hamayish-i bain al-milali-i khalij-i fars
978-964-361-170-5Ali Riza Khuda QulipurTarikh-i umumi-i shahr-i Balkh dar qurun-i vusta
978-964-361-179-8Abd al-Ali QavamJahani shudan va jahan-i sivvum
978-964-361-181-1Mahdi Aqa Muhammad ZanjaniAsnad-i ravabit-i tarikh-i Iran va Purtughal
978-964-361-188-0Abu al-Hasan GhaffariJaigah-i Fransah dar tarikh-i ravabit-i khariji-i Iran (1896-1925): az agaz-i saltanat-i Muzaffar al-din shah ta inqiraz-i qajariya
978-964-361-190-3Ali Akbar VilayatiPuya i-i farhang va tamaddun-i Islam va Iran
978-964-361-192-7Muhammad Ali Baahmani QajarIKhtilafat-i arzi-i Afghanistan va Pakistan: Bih ravayat-i asnad-i tarikhi-i vizarat-i umur-i kharjah-i Iran
978-964-361-194-1Muhammad Ali ImamiAvamil-i ta'sirguzar-i khariji dar khalij-i fars
978-964-361-198-9Mirza Jamal Javanshir Qarah baghiTarikh-i qarah bagh
978-964-361-199-6Rasul MusaviSulh-i Tajikistan bih ravayat-i asnad
978-964-361-210-8Abbas Quli Aqa QudsiGulistan-i iram
978-964-361-212-2Ali Akbar VilayatiPuya i-i farhang va tamaddun-i Islam va Iran Vol 2
978-964-361-221-4Riza Azari ShahristaniNigahi bih ravabit-i farhangi-i Iran va Fransah
978-964-361-225-2Faruq AnsariHirat, shahr-i arya (sayri dar tarikh va jugrafiya'i-i tarikhi-i Hirat ta daura-i taymuriyan)
978-964-361-226-9Husayn Sayf'zadahMu'ama-yi amniyat va chalishha-yi jadid-i gharb
978-964-361-235-1Nizam Ali DihnaviIranian-i muhajir dar qafqaz
978-964-361-237-5Parvin Mu'azzami GudarziMajmu;ah-i maqalat-i dahumin hamayish-i bain al-milali-i asiya-yi markazi va qafqaz: Tahavvulat-i dih salah
978-964-361-241-2Muhammad Kazim Sajjad'purCharchubha-yi mafhumi va pizhuhishi bara-yi mutali'ah-i siyasat-i kharji Iran
978-964-361-242-9Ziba Farzin NayaSiyasat-i khariji-i Pakistan
978-964-361-245-0Ahmad Naqib'zadahJami'ah 'shinasi-i bitarafi va ravan'shinasi-i inzivagra'i dar tarikh-i diplumasi-i Iran
978-964-361-247-4Saifullah Mudabbir Chihar'burjiFihrist-i tafsili-i nuskh-i khatti-i farsi-i anstitu kiklidzah-i tiflis
978-964-361-248-1Parvin Mu'azzami GudarziMajmu'ah-i maqalat-i yazdahmin hamayish-i bain al-milali asiya-yi markaziva qafqaz
978-964-361-249-8Ali Rabi'iMutali'at-i amniyat-i milli
978-964-361-252-8Muhabtti Firdawsi'purMajmu'ah-i sukhanraniha-yi hamayish-i bain al-milli jahan-i Islam: Chalishha va fursatha
978-964-361-256-6Nasr'allah BayatGuzidah'i az munshaat-i Mirza Muhammad Mahdi Khan Astar'abadi
978-964-361-257-3Parviz AfshariNakhust vaziran-i silsilah-i qajariyah
978-964-361-267-2Amir Muhammad Haji YusufiSiyasat-i kharji-i jumhuri-i Islami-i Iran dar partau-i tahavvulat-i mantiqah'y
978-964-361-268-9Mansur Nasiri TayibiIalat-i fars va qudratha-yi kharji az mashrutiat ta sultanat-i Riza Shah
978-964-361-271-9Abd al-Manan Nasr al-Din KhujandiTazkarah-i shu'ara-yi Khujand
978-964-361-272-6Muhammad Javad ZarifRavandha-yi jadid-i bayn al-milali
978-964-361-275-7Husayn Ali'zadahBarrasi-i tahlili va tausifi-i tarikh-i ravabit-i Iran va Misr
978-964-361-280-1Mas'ud Kuhistani'nizhadChalishha va ta'amulat-i Iran va Iraq dar nimah-i nakhust-i sadah-i bistum
978-964-361-281-8Bahman MirzaShikarnamah-i Shahanshahi: Tarikh-i shishsad salah-i Qafqaz
978-964-361-283-2Mahmud Tahir AhmadiRavabit-i Iran va shauravi dar daurah-i Riza Shah
978-964-361-287-0Muhammad Ali Kazim BaygiDarya-yi khazar va qudratha-yi buzurg: imperialism-i birtania
978-964-361-289-4Mahdi SafariSakhtar va tahavvulat-i siyasi dar fidrasiun-i rusiyah va ravabit ba jumhuri-i Islami-i Iran
978-964-361-291-7Ayman Ibrahim Al-SharidahRavabit-i siyasi-i Iran dar ahd-i taimurian ba misr va shamat-i ahd-i mamalik
978-964-361-296-2Faridun AsdafNigahi bih guzashtah-i tallish
978-964-361-297-9Parvez AfshariMajmu'ah-i maqalat-i panzdahmin hamayish-i bain al-milali-i khalij-i fars
978-964-361-307-5Sayyid Ali MaujaniBarrasi-i munasibat-i Iran va amrika (1851 ta 1925 miladi)
978-964-361-309-9Bahram MustaqimiHifz-i muhit-i zist-i darya-yi khazar: rahkarha-yi diplamatik
978-964-361-312-99643613127Iraq pas az suqut-i Baghdad
978-964-361-317-4Bihram Amir AhmadianRavabit -i Iran va jumhuri-i Azarbaijan: nigah-i azariha bih Iran
978-964-361-327-3Ilahah Kula'iBazi buzurg-i jadid dar asiya-yi markazi: zaminahha va chashmandazha
978-964-361-328-0Muhammad Ali ibn Muhammad Sayyid BiljavaniTarikh-i Nafi'
978-964-361-329-7Viladimir KalitskiTarikh-i Ush
978-964-361-330-3Ali ibn MuhammadRuznamah-i safar az Tabriz ta Maku
978-964-361-332-7Muhammad Ali SultaniNaqsh-i kurdha dar pasdari az farhang va tammdun-i Irani
2006978-964-361-336-5Majid FadaeianHerat - Yesterday, Today
2007978-964-361-417-1Review of the Holocaust: Global Vision, Tehran, Dcember 2006

imprints found for this ISBN range: Vizarat-i umur-i kharjah · Markaz-i chap va intisharat · Markaz-i chap va intisharat viz umur-i kharjah · Markaz-i chap viz umur-i kharjah · Markaz-i chap vizarat-i umur-i kharjah · Markaz-i asnad va tarikh-i diplamasy · Markaz-i asnad va khidmat · Markaz-i asnad va tarikh-i diplamasi · Markaz-i asnad vizarat-i umur-i kharjah · Markaz-i asnad · Markaz-i asnad va tarikh · Markaz-i asnad viz umur-i kharjah · Markaz-i chap va intisharat-i viz umur-i kharjah · Markaz-i chap va intisharat-i vizarat-i umur-i kharjah · Markaz-i matali at · Viz umur-i kharjah · Vizarat-i amur-i Kharja · Markaz-i asnad v akidmat · Markaz- chap va intisharat · Markaz-i chap va intishrat · Viz umur-i kharjah, Markaz · Intisharat-i umir-i kharjah · Markaz-i asnad va diplamasi · Markaz-i asnad va diplamasy · Markaz-i chap viz umur-i kh · Markaz- i chap viz umur-i kharjah · Markaz-i chap Viz-i amur-i kharjah · Markaz-i asnad va tarikh-i diplamci · Markaz-i asnad-i tarikh-i diplamasi · Markaz-i asnad va tarikh-i diplamaci · Markaz-i asnad va tarikh-i diplamacy · Markaz-i asnad va tarikh-i Diplamasi · Markaz-i asnad va khidmat-i pizhuhishi · Markaz-i asnad Vizarat-i umur-i kharjah · Markaz-i asnad va khidmat viz umur-i kharja · Markaz-i chap va intisharat-i viz umur-i kh · Markaz-i asnad va khidmat viz umur-i kharjah · Markaz-i chap va intisharat vizarat-i kharja · Markaz-i chap va intisharat-i umur-i kharjah · Vizarat-i umur-i kharja : Markaz-i asnad --- · Daftar-i mutala'at-i siyasi vizarat-i kharjah · Foreign Ministery, Iran. Center for Documents · Markaz-i chap va intisharat viz umur- kharjah · Markaz-ichap va intisharat viz umur-i kharjah · Markaz-i chap va intisharat-i viz umur kharjah · Markaz-i chap va intishrat Viz-i amur-i kharjah · Markaz-i chapva intisharat-i viz umur-i kharjah · The Center for Documents and Diplomatic History · Daftar-i matala at-i siyasi Viz-i amur-i Kharjah · Markaz-i chap va intisharat-i viz amur-i kharjah · Markaz-i chap va Intisharat-i viz umur-i kharjah · Vizarat-i umur-i kharjah markaz-i asnad va tarikh · Daftar-i mutali'at-i siyasi vizarat-i umur-i kharjah · Markaz-i chap va intisharat vizarat-i umur-i kharjah · Vizarat-i umur-i kharjah markaz-i chap va intisharat · Markaz-i asnad va khidmat-i pizhuhishi viz umur- kharjah · Markaz-i asnad va khidmat-i pizuhhishi viz umur-i kharjah · Daftar-i mutali'at-i sayasi va bain al-milali viz umur-i kharjah · Daftar-i mutala'at-i siyasi va bain al-milili vizarat umur -i kharjah