Asatir

Other ISBN range for Asatir: Asatir (978-964-5960-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
978-964-331-009-7Zahra ValiHaft dar qalmrau tammadan va farhang-i bashri
1999978-964-331-020-2Yashtʹhā (Intishārāt-i Asāṭīr)
978-964-331-033-2Aḥmad ibn Muḥammad SimnānīChihil majlis (Intishārāt-i Asāṭīr)
978-964-331-036-3Qahrman Mirza SalurRuznamah- i khatirat `Ayn al-Saltanah vol 8
978-964-331-042-4Muhammad Jan Shakuri Bukhara iJustarha; Darbarah-i zabanadab va farhang-i tajikistan
978-964-331-050-9Qahrman Mirza SalurRuznamh- i khatirat-i ayn al- Saltanah vol 9
978-964-331-058-5Abu al qasim PartawShur-i Khuda: guzarah bar masnavi ma navi Vol 1.2
2000978-964-331-068-4Fazel khane Hamedani -wiliam glen - Henry MrtonKetabe Moghaddas (Bibel) Ahde Atigh Va Ahde Jadid
978-964-331-074-5Mas ud and Iraj Salur and AfsharRuznamah-i khatirat-i ayn al-saltanah vol 10
978-964-331-083-7Ustad Badi al-Zaman Fruzan farTariq-i Ishq: sharh i ghazalliyati chand az Hafiz
978-964-331-088-2Muhammad ibn khavand shah Ibn Mahmud MirkhvandTarikh-i rauzah al-safa Vol 1-3: Fi sirat al-Ambia va al-muluk va al-khulfa
978-964-331-091-2   ''Tarikh-i rauzah al-safa vol 4-7: Fi sirat al-Ambia va al-muluk va al-khulfa
978-964-331-095-0   ''Tarikh-i rauzah al-safa Vol 8 -11: Fi sirat al-Ambia va al-muluk va al-khulfa
978-964-331-099-8Riza quli Khan HidayatTarikh-i rauzah al-safa Vol 12 -15
978-964-331-104-9Hamid Izad panahFarhang -i Luri
978-964-331-105-6Muhammad Taqi Lisan al Mulk SipihrNasikh al-tavarikh Zindgani-i Payamber
978-964-331-107-0Rukan al-Din Humayun farrukhSahm-i Iranian dar paydayish va afarinish-i khat dar jahan
978-964-331-118-6Ayub AyubiDastur-i zaban-i farsi bih baluchi
978-964-331-128-5Iraj AfsharKhatirat-i divan-i Bigi (Mirza Husayn Khan) az salha-yi 1275 ta 1317 qamri
2003978-964-331-131-5Henrik Samuel NybergA Manual of Pahlavi. Volume I: Texts, Alphabets, Index, Paradigms, Notes & an Introduction
2002978-964-331-132-2   ''A Manual of Pahlavi: Glossary
978-964-331-136-0Sulayman Tajir SirafiSilsilat al-tavarikh ya akhbar al-sin va al-hind
978-964-331-140-7Shams al-din Muhammad ibn abi Talib Ansari DimishqiNukhbat al-dahr fi aja ib al-barr va al-bahr
978-964-331-142-1Khvajah Nizam al-Din Ubayd ZakaniRisalah-yi dilkusha: Bih inzamam-i risalahha-yi tarifat, sad pand va navdar al-amsal
978-964-331-148-3Katayun Mazda purGunah-i vis
978-964-331-150-6Abbas Iqbal AshtiyaniShr ah hal-i Abdallah bin al-muqaffah
978-964-331-153-7Isma il HakimiAyin-i futuvvat va javanmardi
978-964-331-155-1Valintin ZhokovskiAsh ar-i amiyanah-i Iran (dar asr-i Qajjari)
978-964-331-163-6Muhammad RyazFutuvvat namah: TarikhAyinAdab va rasum: Bih inzamam-i risalah-i futuvtiyah-i Mir Ali Hamadani
978-964-331-164-3Muhammad Ma sum BakriTarikh-i Sind al-ma ruf bih tarikh-i Ma sumi
978-964-331-167-4Muhammad Hidayat HusaynTarikh-i mubarak Shahi/ Yahya bin Ahmad bin Abdallah al-Sihrindi
978-964-331-168-1Ba ya zid BayatTazkarah-i Humayun va Akbar
978-964-331-169-8Mahdi MuhaqqiqIsma iliyah
978-964-331-171-1Abd al-Karim JurbuzahdarMahnamah-i sharq
978-964-331-200-8   ''Farhang-i nau
978-964-331-201-5Riza Ashraf zadahBarguzidah-i ash ar-i Mas ud Sa d va Nasir Khusrau: Du sha ir-i barjastah-iZaban-i Parsi
978-964-331-210-7Raham AshahRastah-i amuzah-i bizishki-i mughan
978-964-331-211-4Raham AshaHurmuzd ba harvispagahi
978-964-331-219-0Sa'id NafisiMasihiyat dar Iran ta sadr-i Islam
978-964-331-221-3Sayf bin Muhammad bin Ya'qub Al-hiraviTarikhnamah-i Hirat
978-964-331-226-8Muhammad Mu'inYadnamah-i Pur'Davud: Majmu'ah-i maqalat darbarah-i farhang va tamaddan-i Irani
978-964-331-227-5Abd al- Husayn Nava'iMahd-i 'ulya bih ravayat-i asnad
978-964-331-229-9Faridun Bidrah'iKurush-i Kabir dar Qur'an-i Majid va ahd-i atiq
978-964-331-236-7Riza Ashraf'zadahHikayat-i rabi,ah
978-964-331-263-3Katayun Mazda'purDagh-i gul-i surkh va chahrdah guftar-i digar darbarah-i usturah
978-964-331-265-7Abd al-Rahman FramarziTaqaddum
978-964-331-267-1Abbas Iqbal AshtiyaniMutali'ati dar bab-i Bahrain va jaza'ir va savahil-i khalij-i Fars
978-964-331-280-0Hasan Big RumluAhsan al-tavarikh
978-964-331-283-1Izad'panah' HamidLuristan dar guzargah-i zaman va tarikh
978-964-331-284-8Muhammad Javad Muradi'niaKumaitah-i mujazat va khatirat-i ' Imad al-kuttab
978-964-331-285-5Hamid Izad'panahShahnamah-i Laki
978-964-331-298-5Shams Siraj AfifTarikh-iFiruzshahi
978-964-331-303-6Mirza Muhammad Taqi Lisan al-mulk SiphrNasikh al-tavarikh: Abu Bakar bin abi Quhafa
978-964-331-304-3Mirza Muhammad Taqi Lisan al-mulk SiphrNasikh al-tavarikh: Umar bin Khattab
978-964-331-305-0   ''Nasikh al-tavarikh: Uthman bin Affan
978-964-331-306-7   ''Nasikh al-tavarikh: Ashab
978-964-331-351-7Ali ibn Hamid ibn Abi bakr Kufi · Muhammad Daud PotahFatahnamah-i Sind al-ma'ruf bih chachnamah
978-964-331-357-9Nas'allah Pur'javadiNasim-i Uns (majmu'ah-i dih maqalah)
978-964-331-379-1Ghulam Riza Jamshid'nizhad avvalNizamha-yi iqtisadi-i Sadr Islam
2014978-964-331-651-8Bharatiya Janata Party and the Indian Muslims