year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1985978-963-462-009-9Judit HorváthA magyar egyiptológia története (ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai. Egyiptológiai Füzetek II)
1986978-963-462-010-5Tamás FilipFékezett habzás (Eötvös könyvek)
  ''978-963-462-031-0Charlotte KretzoiHigh and low in American culture
  ''978-963-462-056-3Karl PolanyiEgy gazdaságelmélet küszöbén (Az Eötvös Loránd Tudományegyetem ókori történeti tanszékeinek kiadványai) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-058-7Joachim OelsnerMaterialien zur Babylonischen Gesellschaft und Kultur in Hellenistischer Zeit (Assyriologia)
  ''978-963-462-074-7Török Bálint deákjának, Martonfalvay Imrének naplótöredéke 1555- és emlékirata (1585): A kézirat hasonmása és betuhu átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (A Magyar nyelvtorténet forrásai)
1987978-963-462-107-2Daniel P BiebuyckWe test those whom we marry: An analysis of thirty-six Nyanga tales (Cultures traditionnelles en Afrique moderne)
1987978-963-462-119-5Bod-kódex, XVI. század elso negyede: A nyelvemlék hasonmása és betuhu átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (Régi Magyar Kódexek)
1990978-963-462-120-1Czech-kódex 1513: A nyelvemlék hasonmása és betuhu átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (Régi Magyar Kódexek)
1987978-963-462-122-5Sándor RáczBökény ragadványnevei (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-123-2László IvánKalocsa környékének személynevei 1560-ban (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-124-9Aranka Szaszkóné SinNagykőrös XVIII. [i.e. XVII.] századi összeírásai (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-125-6Katalin SzépMagyarszerdahely szólítónevei (Magyar személynévi adattárak) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-127-0Rozália Nyárádyné BojtorNagyigmánd személynevei (Magyar névtani dolgozatok)
1987978-963-462-128-7Sándorné KonczPest megye helységneveinek rendszere (Magyar névtani dolgozatok)
  ''978-963-462-129-4Annamária KocsisHahóti kutyanevek (Magyar névtani dolgozatok)
  ''978-963-462-130-0Karcsai szólások és közmondások (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-131-7Nyelvjárástörténeti szövegek és följegyzések a XVIII-XIX. századi Gyomáról (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-132-4Mária Csányiné WittlingerEgy miskolci szakközépiskola diákszavai (Magyar csoportnyelvi dolgozatok) (Hungarian Edition)
1987978-963-462-133-1Judit VillámNagykőrösi tájszótár (Hungarian Edition)
1988978-963-462-180-5KOROMPAY KLÁRA · KOZOCSA SÁNDOR · MADAS EDITKriza-kódex, 1532: A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (Régi magyar kódexek) (Hungarian Edition)
1987978-963-462-192-8Labib HabachiStudies on the Middle Kingdom (Studia Aegyptiaca)
1988978-963-462-203-1István BencsikA Magyarországon élo cigánylakosság társadalmi beilleszkedése az 1970-es évektol napjainkig (Tudományos szocializmus füzetek)
  ''978-963-462-215-4Kassák Lajos emlékkönyv: Az ELTE XX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék és a Kassák Klub által rendezett tudományos ülésszak és költoi találkozó anyaga
  ''978-963-462-236-9Simor-kódex ; Krisztina-legenda: [XVI. század eleje ; a nyelvemlék hasonmása és betuhu átirata bevezetéssel és jegyzetekkel ; a bevezetést és a jegyzeteket írta Vekerdy Lilla] (Régi magyar kódexek)
2002978-963-462-238-3Logic and Language
1989978-963-462-288-8Az Eötvös Loránd Tudományegyetem jubileumi emlékkönyve
  ''978-963-462-307-6Mihály BihariPolitikai rendszer és demokrácia (Politikatudományi füzetek) (Hungarian Edition)
1988978-963-462-327-4Dokumentumok a budapesti egyetem tanarkepzo intezetenek es gyakorlo-fogimnaziumanak tortenetebol (1870-1918)
  ''978-963-462-329-8István KukorelliÍgy választottunk--: Adalékok a választási reform és az 1985. évi általános választások történetéhez (Politikatudományi füzetek) (Hungarian Edition)
1989978-963-462-345-8A Háztartás a gazdaság "örök" intézménye: Gazdaságszociológiai szöveggyűjtemény (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
1989978-963-462-399-1Charlotte KretzoiAmericana & Hungarica
  ''978-963-462-400-4Péter BartaAgrippa, H.C. mágikus quadrátjai (Études publiées par les Chaires dHistoire Ancienne de lUniversité L. Eötvös de Budapest)
  ''978-963-462-403-5Utánunk az özönvíz
1988978-963-462-405-9László MezeyIrodalom- és művelődéstörténeti tanulmányok a magyar középkorról (Eötvös-füzetek) (Hungarian Edition)
1989978-963-462-429-5Károly KocsisEtnikai változások a mai Szlovákia és a Vajdaság területén a XI. századtól napjainkig: Az etnikai térszerkezet átalakulásának sajátosságai (Politikaelméleti füzetek)
  ''978-963-462-444-8Sub minervae nationis praesidio: Tanulmányok a nemzeti kultúra kérdésköréből Németh Lajos 60. születésnapjára (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-542-1Studia in honorem L. Fóti (Studia Aegyptiaca)
1990978-963-462-544-5Miért Lukács ?: A szegedi Lukács-szimpozion anyaga (Hungarian Edition)
1990978-963-462-548-3Zoltán FarkasA társadalmi viszony és a társadalmi cselekvés (Szociológiai füzetek) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-551-3Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-555-1J. C. Nyiri · Gyorgy Ivan MezeiPerspectives on ideas and reality
  ''978-963-462-558-2Matricula Universitatis Tyrnaviensis 1635-1701 =: Nagyszombati Egyetem anyakönyve 1635-1701 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetébol)
1991978-963-462-568-1Ambrus MiskolczyEgyház és forradalom: A köröskisjenői ortodox román egyházi zsinat: bevezetés és a zsinati jegyzőkönyv (Encyclopaedia Transylvanica) (Hungarian Edition)
1990978-963-462-571-1Judit BíróMagántanárok a pesti tudományegyetemen 1848-1952 (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetébol)
1991978-963-462-574-2Közelítések: Szociológiai tanulmányok (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-575-9Katalin GálElit-bibliográfia =: Elite bibliography (Történeti elitkutatások)
1991978-963-462-592-6Az Eötvós Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának története: 1635-1985 (Hungarian Edition)
1990978-963-462-593-3Kálmán GyörgyiAz állam elleni bűncselekményekre vonatkozó rendelkezések módosításáról (A Jogi felelősség- és szankciórendszer elméleti alapjai) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-596-4Magyarországi szláv kéziratok (Hungarian Edition)
1991978-963-462-599-5Hittudományi fakultások és tanintézetek a xx. századi magyar egyetemeken: A Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság Magyar Nemzeti Bizottsága és az ... Eötvös Loránd Tudományegyetem történetébol)
1990978-963-462-603-9Zoltán ÉderSylvester Grammatikájának utóéletérol (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia körébol)
978-963-462-631-2Tanulmányok a magyar felsooktatás XIX-XX. századi történetébol (Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetébol)
1992978-963-462-639-8Nicolae IorgaA nemzetek közötti gyűlölködés ellen: Románok és magyarok (Encyclopaedia Transylvanica) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-640-4Henri H StahlA régi román falu és öröksége (Encyclopaedia Transylvanica) (Hungarian Edition)
1991978-963-462-647-3László HadrovicsVallás, egyház, nemzettudat: A szerb egyház nemzeti szerepe a török uralom alatt
  ''978-963-462-652-7Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára (Hungarian Edition)
1992978-963-462-656-5Zsolt TrócsányiA fanariótáktól a Hohenzollernekig: Társadalmi hanyatlás és nemzeti emelkedés a román történelemben, 1711-1866: két tanulmány (Encyclopaedia Transylvanica) (Hungarian Edition)
1990978-963-462-673-2Katalin GálElit-bibliográfia =: Elite bibliography (Historical elite research) (Hungarian Edition)
1991978-963-462-679-4István VidaA Független Kisgazdapárt képviselői, 1944-1949: Életrajzi lexikon (Történeti elitkutatások) (Hungarian Edition)
1992978-963-462-685-5Lázár Zelma-kódex, XVI. század elso negyede: A nyelvemlék hasonmása és betuhu átirata bevezetéssel és jegyzetekkel (Régi Magyar Kódexek)
  ''978-963-462-686-2Béla SárfalviA világnépesség növekedése (Humánökológia) (Hungarian Edition)
1992978-963-462-688-6Péter SárközyAgrárrendszerek (Humánökológia) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-692-3Jenő GergelyA katolikus egyházi elit Magyarországon: 1919-1945 (Történeti elitkutatások) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-708-1László HablicsekNépességfejlődés Magyarországon és Európában (Humánökológia) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-709-8Gyula BándiKörnyezetvédelmi jog (Humánökológia) (Hungarian Edition)
1993978-963-462-710-4Mihály RádayEmber az épített környezetben (Humánökológia) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-725-8György LengyelA multipozícionális gazdasági elit a két világháború között: Fejezetek egy történetszociológiai kutatásból (Historical elite research) (Hungarian Edition)
1993978-963-462-739-5Perlekedo évszázadok: Tanulmányok Für Lajos történész 60. születésnapjára
1992978-963-462-769-2Carl SchmittPolitikai teológia (Jogfilozófiák)
  ''978-963-462-771-5Zsirai Miklós emlékkönyv: Születésének 100. évfordulója alkalmából (Urálisztikai Tanulmányok)
1993978-963-462-779-1Ferenc PölöskeiKözigazgatás és önkormányzat a polgári Magyarországon (Történelemtanári Füzetek)
  ''978-963-462-783-8Ferenc GregorA szlovák nyelv magyar elemeibol: Mutatványfüzet
  ''978-963-462-789-0Béla KöpecziRestitutio Transylvaniae, 1712: Kísérlet az Erdélyi Fejedelemség visszaállítására = Restitutio Transylvaniae, 1712: une tentative pour ... Transylvanica) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-790-6Moses GasterJudaica & Hungarica: A zsidó, magyar és román művelődési és politikai kölcsönhatások történetéből = din istoria interferențelor ... Transylvanica) (Hungarian Edition)
1993978-963-462-795-1Egyetemi szociolingvisztikai dolgozatgyűjtemény (Egyetemi szociolingvisztikai dolgozatok) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-796-8Béla GátiAz 1990-es parlamenti választások szórólapjainak szociolingvisztikai elemzése (Egyetemi szociolingvisztikai dolgozatok) (Hungarian Edition)
1996978-963-462-834-7Kálmán BollaA magyar hangtan válogatott bibliográfiája, 1971-1995 (Egyetemi fonetikai füzetek)
1993978-963-462-842-2Borbála KeszlerFejezetek az európai írásjelhasználat történetéből (Hungarian Edition)
1994978-963-462-844-6Curriculumevaluation der Deutschlehrerausbildung aus didaktischer Sicht: Dokumentation der Tagung am 16.-17. 09. 1993 an der ... Beiträge zur Germanistik) (German Edition)
  ''978-963-462-848-4Csaba VargaLaw and philosophy: Selected papers in legal theory (Publications of the Project on Comparative Legal Cultures of the Faculty of Law of Loránd Eötvös University in Budapest)
  ''978-963-462-850-7Csaba VargaPravo: Teorii͡a︡ i filosofii͡a︡ (Filosofii͡a︡ prava) (Russian Edition)
  ''978-963-462-856-9Irén NánásiAntropológiai ismeretek a humánökológiában (Hungarian Edition)
1994978-963-462-857-6Imre OrsovaiFejezetek a környezetföldban tárgyköréből (Humánökológia) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-864-4Csaba VargaEtudes en philosophie du droit =: Estudios de filosofía del derecho (Philosophiae iuris) (French Edition)
  ''978-963-462-865-1   ''Rechtsphilosophische Aufsätze (Philosophiae iuris) (German Edition)
  ''978-963-462-877-4George Ioan BrătianuTündérkert: Az erdélyi fejedelmi kor magyar és román szemmel: két tanulmány (Encyclopaedia Transylvanica)
  ''978-963-462-878-1Csaba VargaJogi elméletek, jogi kultúrák: Kritikák, ismertetések a jogfilozófia és az összehasonlító jog köréből (Jogfilozófiák) (Hungarian Edition)
1994978-963-462-882-8A Társadalom és a job autopoietikus felépítettsége: Válogatás a jogi konstruktivizmus irodalmából (Jogfilozófiák) (Hungarian Edition)
  ''978-963-462-900-9ferenc-szasz-rilke-gesellschaftRilke, die Donaumonarchie und ihre Nachfolgestaaten: Vorträge der Jahrestagung der Rilke-Gesellschaft 1993 in Budapest (Budapester Beiträge zur Germanistik) (German Edition)
  ''978-963-462-932-0Beowulf
  ''978-963-462-937-5Bárczi Géza: 1894-1975 (A hetvenes évek magyar nyelvészei: pályaképek és önvallomások)
  ''978-963-462-938-2Imre Samu: 1917-1990 (A hetvenes évek magyar nyelvészei: pályaképek és önvallomások)
1994978-963-462-939-9Rácz Endre: 1922-1992 (A hetvenes évek magyar nyelvészei: pályaképek és önvallomások)
  ''978-963-462-940-5Lorincze Lajos: 1915-1993 (A hetvenes évek magyar nyelvészei: pályaképek és önvallomások)
  ''978-963-462-941-2Balázs János: 1914-1989 (A hetvenes évek magyar nyelvészei: pályaképek és önvallomások)
1996978-963-462-942-9Szabó T. Attila: 1906-1987 (A hetvenes évek magyar nyelvészei: pályaképek és önvallomások)
  ''978-963-462-943-6Domokos Pál Péter: 1901-1992 (A hetvenes évek magyar nyelvészei: pályaképek és önvallomások)
1994978-963-462-946-7József VighFundamentals of criminology
  ''978-963-462-949-8Társadalomtörténeti tanulmányok a közeli és a régmúltból: Emlékkönyv Székely György 70. születésnapjára
1995978-963-462-952-8Gyula MoórAus dem Nachlass von Julius Moór (Publications of the Project on Comparative Legal Cultures of the Faculty of Law of Loránd Eötvös University & of ... Academy of Sciences) (Hungarian Edition)
1994978-963-462-953-5Textverstehen, Textarbeit, Textkompetenz: Beiträge zum Workshop am 9.-10. Mai 1994 am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Universität ... Beiträge zur Germanistik) (German Edition)
978-963-462-960-3Angol-magyar szlengszótár =: English-Hungarian dictionary of slang
1994978-963-462-961-0Andras T. · Zoltan, Kovecses LaszloHungarian-English Thesaurus of Slang (Magyar-angol Szlengszotar)
1995978-963-462-963-4Miklós KázmérAngol-magyar geológiai szótar: A geomorfológiai kifejezéseket
1994978-963-462-966-5Tamás MohayEgy naplóíró parasztember: Nagy Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken (Dissertationes ethnographicae) (Hungarian Edition)
1995978-963-462-980-1Medieval Visegrad: Royal castle, palace, town and Franciscan friary (Dissertationes Pannonicae ex Instituto Archaeologico Universitatis de Rolando Eotvos Nominatae Budapestinensis provenientes)
1995978-963-462-986-3István KlinghammerKartográfiatörténet (Hungarian Edition)

imprints found for this ISBN range: ELTE Fonetikai Tanszék · Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar · ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége · Magyar Nyelvtudományi Társaság · [s.n.] · Eötvös Loránd Tudományegyetem · ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet · Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Román Filológiai Tanszék · ELTE · ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke valamint az MTA Nyelvtudományi Intézete · Eötvös · [ELTE Germanistisches Institut] · ELTE BTK, Román Filológiai Tanszék · ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke · [ELTE] · Eötvös Könyvek · Akademiai Kiado · Eötvos University · Eötvös József Kollégium · Eötvös University Press · Eotvos Lorand University · Loránd Eötvös University · A. Borito Dukay Barna Munkaja · ELTE Germanistisches Institut · ELTE Szláv Filológiai Tanszék · Eötvös Loránd University Press · [ELTE Közmuvelodési Titkársága] · ELTE Állam- és Jogtudományi Kar · [ELTE Állam- és Jogtdományi Kar] · [ELTE Állam- és Jogtudományi Kar] · Országos Tudományos Kutatási Alap · Dept. of English, L. Eotvos University · Dept. of English, L. Eötvös University · Kiadja az Eötvös Loránd Tudományegyetem · ELTE és az ELTE Művészettörténeti Tanszék · ELTE BTK Központi Magyar Nyelvi Lektorátus · Faculty of Law of Loránd Eötvös University · Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata · Filozófiai Poszgraduális és Információs Központ · ELTE Szociológiai Intézet és Továbbképző Központ · Eötvös Lóránd Tudományegyetem Anglisztika Tanszék · Chaire d'Egyptologie de l'Université Eötvös Loránd · ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke · Duna Kör, ELTE ÁJTK Politikatudományi Tanszékcsoport · ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszéke · Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara · Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Ókori Történeti Tanszék · ELTE Középkori és Kora-újkori Magyar Történelmi Tanszék · Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar · Kiadja az ELTE BTK Politikaelméleti Továbbképzo Intézete · ELTE BTK Finnugor Nyelvészeti Tanszék Akadémiai Kutatóhelye · ELTE Szociológiai, Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ · ELTE Szociológiai és Szociálpolitikai Intézet és Továbbképző Központ · ELTE BTK Tudományos Szocializmus Információs és Továbbképzési Intézete · African Research Program, Dept. of Regional Geography, Loránd Eötvös University · [Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Román Filológiai Tanszék] · Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Tárgyi Néprajzi Tanszéke · [Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Mai Magyar Nyelvi Tanszéke] · Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politikatudományi Tanszékcsoport · Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Politikatudományi Tanszékcsoport · Projet sur des cultures juridiques comparées de la Faculté de droit de l'Université Loránd Eötvös