year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1984978-962-7101-02-4Chinese University of Hong Kong Art MuseumArchaeological Finds from Pre-Qin Sites in Guangdong
  ''978-962-7101-03-1Gu gong bo wu yuanGu gong bo wu yuan cang Qing dai Yangzhou hua jia zuo pin (Mandarin Chinese Edition)
1985978-962-7101-04-8Guangdong chu tu Jin zhi Tang wen wu (Mandarin Chinese Edition)
1987978-962-7101-05-5Rencong WangXin chu li dai xi yin ji shi (Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan zhuan kan) (Mandarin Chinese Edition)
1986978-962-7101-06-2Mayching KaoYue hua cui zhen (Guangdong hui hua xuan kan) (Mandarin Chinese and English Edition)
  ''978-962-7101-07-9Guangzhou mei shu guan cang Ming Qing hui hua (Mandarin Chinese Edition)
1987978-962-7101-08-6Mayching editor KaoDunhuang Tulufan wen wu =: Cultural relics from Dunhuang and Turfan (Mandarin Chinese Edition)
1992978-962-7101-12-3GuogiangPaintings of the Ming Dynasty from the Palace Museum
1989978-962-7101-13-0Chinese University of Hong Kong Art MuseumArchaeological Finds from the Five Dynasties to the Qing Periods in Guangdong
1990978-962-7101-14-7Rencong WangQin Han Wei Jin Nan bei chao guan yin yan jiu (Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan zhuan kan) (Mandarin Chinese Edition)
1993978-962-7101-15-4Art Museum the Chinese University of HonThe Art of Su Liupeng & Su Renshan
1990978-962-7101-16-1Simon Kwan · Peter Y. K. Lam · Yang BodaChinese Ivories from the Kwan Collection
1991978-962-7101-17-8Art Museum the Chinese University of HonThe Chronological Biography of Zhang Mu
1994978-962-7101-18-5   ''Lacquerware from the Warring States to the Han Periods Excavated in the Hubei Province
1991978-962-7101-19-2Grace Wu Bruce · S.Y., Dr YipThe Dr. S Y Yip Collection of Classic Chinese Furniture (Dreams of Chu Tan Chamber and the Romance with Huanghuali Wood)
  ''978-962-7101-20-8N/AZi shi ning ying: Li dai Duan yan yi shu (Mandarin Chinese Edition)
1995978-962-7101-21-5Gao MeiqingLing nan san gao hua yi (Chinese Painting)
1992978-962-7101-22-2Mayching KaoPaintings and calligraphy of the Ming and Qing dynasties from the Chih Lo Lou Collection
1993978-962-7101-23-9Tai ge jia qi: Zan de lou juan zeng tang ming kuan ci qi (Mandarin Chinese and English Edition)
  ''978-962-7101-24-6Mayching KaoThe Mei Yun Tang Collection of Paintings by Chang Dai-Chien (Mandarin Chinese Edition)
1993978-962-7101-25-3Art Museum the Chinese University of Hon · Chinese University of Hong Kong Art MuseumThe Art of Li Jian and Xie Lansheng
  ''978-962-7101-26-0Mike Baron and Bernard Chang2000 years of Chinese lacquer: Catalogue of an exhibition jointly presented by the Oriental Ceramic Society of Hong Kong and the Art Gallery, the ... November, 1993 (Mandarin Chinese Edition)
1994978-962-7101-27-7Art Museum the Chinese University of HonJapanese Art Treasures from the Tokyo Fuji Art Museum Collection
  ''978-962-7101-28-4Qiu SimingYe zhai yin cun
  ''978-962-7101-30-7Yang BodaChinese Archaic Jades from the Kwan Collection
1995978-962-7101-31-4Peter Y. K. Lam · Yau Hok Wa · Guo Qun · Leung Chung Yiu · Song BoyinQing Imperial Porcelain of the Kangxi, Yongzheng and Qianlong Reigns (English and Mandarin Chinese Edition)
  ''978-962-7101-32-1Art Museum the Chinese University of Hon · Chinese University of Hong Kong Art MuseumA Legacy of Ming: Ceramic Finds from the Site of the Ming Palace in Nanjing
1991978-962-7101-33-8Art Museum the Chinese University of HonThe World of Wong Po-Yeh
1996978-962-7101-34-5Mayching KaoCheng Xun Tang Collection of Painting and Calligraphy on Fans [Cheng xun tang cang shan mian shu hua] (Mandarin Chinese and English Edition)
1996978-962-7101-35-2Chinese University of Hong KongXianggang Zhong wen da xue wen wu guan zang yin xu ji (Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan cang pin zhuan kan) (Mandarin Chinese Edition)
1998978-962-7101-38-3Lai Suk Yee · Terese Bartholomew · Suk Yee Lai · Terese Tse BartholomewThemes and Variation: The Zisha Pottery of Chen Mingyuan
  ''978-962-7101-39-0Humphrey K. F. HuiThe Imperial Connection (Court Related Chinese Snuff Bottles the Humphrey K.F. Hui & Peter Y.K. Lam)
  ''978-962-7101-40-6Peter Y.K. LamJades of the Liangzhu Culture
  ''978-962-7101-41-3LI Jingkang and Zhang Hong.Yangxian shahu tukao. [A Pictorial Study of the Teapots of Yangxian, ie Yixing.]
  ''978-962-7101-42-0S. Y. Shing Yiu Yip and Grace Wu Bruce with contributions by Tian Jiaqing and Tung Chiao YipTHE DR. S. Y. YIP COLLECTION OF CLASSIC CHINESE FURNITURE II: Chan Chair and Qin Bench
1999978-962-7101-44-4Art Museum the Chinese University of Hon · Art Museum Chinese University of Hong KongPre-Qin Civilization in the Jianghan Region
1999978-962-7101-45-1Art Museum the Chinese University of HonCatalogue of Bronze Seals in the Art Museum, Chinese University of Hong Kong
2000978-962-7101-47-5Wang Renchong · You Xuehua · Xuehua You · Rencong WangThe Art of Chinese Seals Through the Ages
  ''978-962-7101-48-2Xuehua You · Renchong WangSymposium Proceedings on Ancient Chinese Seals
  ''978-962-7101-49-9Roger ChowSparkling Splendours: The Art of Ancient Chinese Carving on Rock, Crystal and Agate (The Taoshi Zhai Collection)
  ''978-962-7101-51-2Peter Y.K. Lam · Humphrey K.F. Hui · Lai Suk YeeElegance and Radiance: Grandeur in Qing Glass (The Andrew K.F. Lee Collection)
2001978-962-7101-52-9Simon KwanEarly Chinese Glass (English and Chinese Edition)
  ''978-962-7101-53-6Songchang ChenInscribed Bamboo and Wooden Strips and Tablets: In the Collection of the Art Museum, the Chinese University of Hong Kong
2001978-962-7101-54-3Chinese University of Hong Kong Art MuseumCatalogue of Bronze Seals in the Art Museum, Chinese University Hong Kong
  ''978-962-7101-55-0Art Museum the Chinese University of HonAncient Chinese Calligraphic Rubbings
  ''978-962-7101-56-7Chinese Epigraphy: Inscribed Relics of Pre-Yuan Era
2002978-962-7101-57-4Flower and Bird Painting of the Ming and Qing Periods
2001978-962-7101-58-1Peter Y.K. (ed). LamThree Decades of Acquisition.
2002978-962-7101-61-1Yau Hok WaYuan and Ming Blue and White Wares from Jiangxi
  ''978-962-7101-62-8Humphrey Hui · Yee Lai Suk · Pter Y. K. LamInkplay in Microcosm: Inside-Painted Snuff Bottles, the Humphrey K. F. Hui Collection
2003978-962-7101-63-5Ronald Egan · Harold Mok · Peter C. SturmanDouble Beauty: Qing Dynasty Couplets from the Lechangzai Xuan Collection
  ''978-962-7101-64-2   ''Double Beauty: Qing Dynasty Couplets from the Lechangzai Xuan Collection (English and Chinese Edition)
2003978-962-7101-65-9Chinese University of Hong Kong Art MuseumRustic Images: Shiwan Ware from the Eryi Caotang Collection
978-962-7101-70-3Jenny F. SoNoble Riders from Pines and Deserts: The Artistic Legacy of the Qidan
2005978-962-7101-72-7Xianggang Zhongwen Daxue WenwuguanMaster of Cursive Calligraphy: Yu Youren 1879-1964
  ''978-962-7101-73-4Lou ZendeZendelou Quingdai Guanyao Danseyouciqi
2006978-962-7101-74-1Suk Yee LaiThe Art of Chen Hongshou: Calligraphy, Painting, Seal-carving and Teapot-design
  ''978-962-7101-75-8Tony & Hui, Humphrey MillerElegance in Relief: Carved Porcelain From Jingdezhen of the 19th to Early 20th Centuries
  ''978-962-7101-76-5Chinese University of Hong Kong Guangdong Provincial Museum & Art MuseumGuardians to Tradition: the Guangdong Painting Society, 1923-1937
  ''978-962-7101-77-2Peter Y.K. LamFriendship and Scholarship: The First 25 Years
2007978-962-7101-80-2Chinese University of Hong Kong Art MuseumDouble Beauty II: Qing Dynasty Couplets from the Lechangzai Xuan Collection
2007978-962-7101-82-6Peter Y.K. LamCelestial Creations: Art of the Chinese Goldsmith, The Cheng Xun Tang Collection 2 Volumes
  ''978-962-7101-84-0   ''Ethereal Elegance: Porcelain Vases of the Imperial Qing - The Huaihaitang Collection
  ''978-962-7101-85-7Shing Yiu (essay) YipFeast by a Wine Table Reclining on a Couch: The Dr. S.Y. Yip Collection of Classic Chinese Furniture III.
978-962-7101-89-5tr. Wang WenjiaHeavenly Splendour: the Edrina Collection of Ming and Qing Imperial Costumes
2010978-962-7101-91-8Christopher MokTimeless Legacy: The Mok Family Collections (English and Chinese Edition)

imprints found for this ISBN range: Chinese Univ of Hong Kong Art · Xianggang Zhong wen da xue wen wu guan · Art Media Resources, Ltd. · Art Museum, CUHK · Art Media Resources Ltd · Art Museum, The Chinese University of Hong Kong · Museum and Art Gallery, University of Hong Kong · Art Gallery, Chinese University of Hong Kong · Dr. S Y Yip · Nanjing Museum · Coronet Books Inc · Chinese University of HK · (New Island Printing Co.) · The Chinese University of Hong Kong · Xianggang Zhongwen da xue wen wu guan · Xianggang zhong wen da xue wen wu guan · Xiang gang zhong wen da xue wen wu guan · Hong Kong: Zhong wen da xie wen wu guan, · Chinese University of Hong Kong Art Museum · Art Museum; Chinese University of Hong Kong · Chinese University of Hong Kong, Art Gallery · Art Gallery/The Chinese University of Hong Kong · Shanghai Museum, Chinese University of Hong Kong · The Art Museum The Chinese University of Hong Kong · Art Museum, The University of Hong Kong & The Shanghai Museum · Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo wen wu guan · The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong Institute of Asia-Pacific · Heavenly Splendour: The Edrina Collection of Ming & Qing Imperial Costumes. (Text in English & Chinese)