year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1993978-91-88592-02-6Mehmed UzunHêz û bedewiya pênûsê
1994978-91-88592-03-3RohatDi folklora Kurdi da serdestiyeke jinan
  ''978-91-88592-04-0Celadet Ali BedirxanBingehen gramera Kurdmanci: Celadet Ali Bedir-Xan
1995978-91-88592-05-7Egı̂dê XudoDê û dêmarı̂: Roman
  ''978-91-88592-06-4Noureddine ZazaKeskesor
  ''978-91-88592-08-8Medeni FerhoMirza Meheme
  ''978-91-88592-09-5Firat Cewerı̂Gotınên navdaran
1996978-91-88592-15-6Firat CeweriKevoka spi: Cirok
1995978-91-88592-17-0Xelı̂l Duhokı̂Antolojiya çı̂roka nû ya Kurmancên başûr
1996978-91-88592-18-7Yaşar KayaGotin
1996978-91-88592-21-7Yusuf CerihiDerwari
  ''978-91-88592-22-4Derwes M FerhoEvina reben: Siir
  ''978-91-88592-25-5Firat Cewerı̂Kultur, huner û edebiyat
1997978-91-88592-28-6Mustafa AydoğanPêlên bêrı̂kirinê
  ''978-91-88592-32-3Süleyman DemirSorê Gulê
  ''978-91-88592-33-0Rehim QaziPesmerge
2000978-91-88592-34-7Firat Cewerı̂Pêlên Derya Reş: Gername
1998978-91-88592-35-4Hesen MetêEpı̂log: C̨ı̂rok
1999978-91-88592-39-2Firat CeweriCiroka Malbata Evdo
1998978-91-88592-40-8Sidqı̂ Hirorı̂Evı̂n û s̨ewat: Roman
1998978-91-88592-41-5Li mala Mı̂r Celadet Alı̂ Bedir-Xan: Diyalog
1999978-91-88592-43-9Laleş QasoSê şev û sê roj: Roman
2000978-91-88592-44-6Mahmut BaksıLawkê Xerzı̂: Roman
1999978-91-88592-45-3Şerefxan Cizı̂rı̂Kultur û edebiyata devkı̂
2000978-91-88592-50-7Ernest HemingwayBi xatirê sı̂lehan: Roman
2001978-91-88592-58-3Edı̂p KarahanSiwaro
2003978-91-88592-75-0Antolojiya Ciroken Kurdi: 1856-2003

imprints found for this ISBN range: Nûdem · Wesanen Nudem · Weşanên Nûdem · Nudem · Wesnen Nudem · Weşanên Nudem · Wes̨anên Nûdem