När folkhemselen blev internationell: elavregleringen i historiskt perspektiv

by: Per Högselius · Arne Kaijser

Geklammert

ISBN: 978-91-85355-99-0

ISBN-10: 91-85355-99-2

SNS Förlag · 2007