Iustus

Other ISBN range for Iustus: Iustus (978-91-87582-...)

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1983978-91-7678-046-6Åke MalmströmFörmynderskapsrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-047-3Kent KällströmFrågekompendium för juridisk introduktionskurs: Diskussionsuppgifter, övningsuppgifter och facit (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-049-7Alvar NelsonKriminalpolitik och ingripanden vid brott (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-050-3Anders AgellFaderskap, vårdnad, adoption (Swedish Edition)
1984978-91-7678-051-0Sten HillertServitut (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-055-8Ingrid ArnesdotterFinansiell leasing (Swedish Edition)
1985978-91-7678-057-2Skuld och ansvar: Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
1985978-91-7678-058-9Staffan MyrdalMotköpsavtalet i öst-västhandeln: En juridisk analys utifrån svensk rätt (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-059-6Mats GustafssonJordabalkens tillbehörsreglering: Särskilt med avseende å leasing och avbetalningsköp: kritiska synpunkter (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-060-2Gabriel MichanekDen svenska miljörättens uppbyggnad (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-061-9Ulf GöransonTraditionsprincipen: De svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-063-3Nils JareborgBrottsbalken: Kap. 23-24 med mera (Swedish Edition)
1985978-91-7678-068-8Gustav SvenssonMedbestämmande och politisk demokrati: En principdiskussion om de statsanställdas möjligheter till medbestämmande (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
1986978-91-7678-071-8Nils JareborgUppsåt och oaktsamhet (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-075-6Sören JohanssonRättegången i marknadsdomstolen (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-081-7Tore SigemanSemesterrätt: Kortfattad lärobok (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-082-4Anders AgellUnderhåll till barn och make (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-084-8Bertil BengtssonSpeciell fastighetsrätt: En översikt (Swedish Edition)
1986978-91-7678-085-5Svante B:son BergströmKredit och säkerhet: Lärobok i krediträtt (Swedish Edition)
1987978-91-7678-094-7Åke MalmströmSuccessionsrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-095-4Maja Kirilova ErikssonSkydd av mänskliga rättigheter: Det interamerikanska systemet (Studies in international law) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-098-5The structure of law: Proceedings of the 2nd Benelux-Scandinavian Symposium in Legal Theory, Uppsala, Dec. 11-13, 1986 (Skrifter fran Juridiska fakulteten i Uppsala)
  ''978-91-7678-099-2Sture BergströmFörutsebarhet: En studie i regeringsrättens rättstillämpning (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-104-3Per Henrik LindblomAtt skriva uppsats: Råd och anvisningar för uppsats- och PM-arbeten i jurist- och socionomutbildningen (Swedish Edition)
1987978-91-7678-106-7Anders AgellÄktenskaps-och samboenderätt enligt 1987 års lagstifning (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-108-1   ''Faderskap, vårdnad, adoption (Swedish Edition)
1988978-91-7678-111-1Kjell AdolfssonKöparens hävningsrätt vid fastighetsköp (Uppsala studies in law) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-114-2Åke MalmströmSuccessionsrätt: Efterlevande makes arvsrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-115-9Mikael MöllerKonkurs och kontrakt: Om konkursboets inträde i gäldenärens avtal (Uppsala studies in law) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-118-0Nils JareborgEssays in Criminal Law
1989978-91-7678-132-6Bert LehrbergFörutsättningsläran: Allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter (Uppsala studies in law) (Swedish Edition)
1989978-91-7678-133-3Torsten SethInternationella affärstvister (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-134-0Maarit Jänterä-JareborgPartsautonomi och efterlevande makes rättsställning: En internationellt-privaträttslig studie (Uppsala Studies in Law) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-136-4Lars-Göran SundTillsyn över barn: En studie i föräldrarätt, skadeståndsrätt och straffrätt (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-137-1Lena MarcussonOffentlig förvaltning utanför myndighetsområdet (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-141-8Gunnel StenberNon-Expulsion and Non-Refoulement: The Prohibition Against Removal of Refugees (Studies in international law)
1989978-91-7678-146-3Mikael MellqvistFordran och skuld (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-149-4Torgny HåstadDen nya köprätten (Swedish Edition)
1990978-91-7678-159-3Bertil BengtssonSpeciell fastighetsrätt: En översikt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-160-9Ulf JensenPanträtt i fast egendom (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-166-1Maja Kirilova ErikssonThe Right to Marry and to Found a Family: A Worldwide Human Right (Uppsala Studies in Law, No 28)
  ''978-91-7678-167-8Per Olof EkelöfRättsmedlen (Swedish Edition)
1990978-91-7678-175-3Torgny HåstadDen nya köprätten (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-178-4Per CarlsonProcessrättens grunder (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-182-1Gabriel MichanekEnergirätt: En undersökning från mark- och miljörättslig utgångspunkt med särskild inriktning på frågor om energihushållning (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-186-9Goran LysenThe International Regulation of Armaments: The Law of Disarmament (Skrifter fran Juridiska fakulteten i Uppsala = Uppsala studies in law) (Skrifter ... i Uppsala = Uppsala studies in law)
1991978-91-7678-191-3Belatchew AsratProhibition of force under the UN charter: A study of Art. 2(4) (Studies in international law)
  ''978-91-7678-192-0Norberg ClaesReglering och beskattning av banker: En skatterättslig studie över bankregleringens påverkan på resultatberäkningen i banker (Uppsala Studies in Law) (Swedish Edition)
1991978-91-7678-210-1Åke MalmströmFörmynderskapsrätt (Swedish Edition)
978-91-7678-214-9Parties to a Crime and the Notion of a Complicity Object: A Comparative Study of the Alternatives Provided by the Model Penal Code, Swedish Law and Claus Roxin
1992978-91-7678-218-7Göran LysénEG och dess institutioner: Ett statsrättsligt perpsektiv (Swedish Edition)
1993978-91-7678-219-4Kent KällströmAlkoholpolitik och arbetsrätt: En komparativ studie av missbrukares anställningsskydd (Swedish Edition)
1992978-91-7678-223-1Europagemenskap och rättsvetenskap: Utredning (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-230-9Lena MarcussonMot en ny kommunalrätt: Om den rättsliga regleringen av kommunal verksamhet (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
1993978-91-7678-233-0EG:s direktiv i bolags- och börsrätt: Direktivsamling (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-235-4Nils MattssonMervärdeskatt: En introduktion (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-238-5Torsten SethInternationella affärstvister (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-240-8Eyassu GayimThe Eritrean question: The conflict between the right of self-determination and the interests of states (Studies in international law)
1993978-91-7678-243-9Bertil BengtssonDet nya produktansvaret: En översikt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-246-0Jonas EbbessonInternationell miljörätt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-251-4Anders AgellFamiljerätt, skadeståndsrätt och annan förmögenhetsrätt: Valda skrifter (De lege) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-254-5Håkan AnderssonSkyddsändamål och adekvans: Om skadeståndsansvarets gränser (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-255-2Leif BylundTvångsmedel: Personella tvångsmedel i straffprocessen (Swedish Edition)
1993978-91-7678-257-6Gabriel MichanekSvensk miljörätt (Swedish Edition)
1994978-91-7678-262-0Retorik & rätt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-265-1Åsa NorrmanMiljöfarlig industri och bostäder: En rättslig studie (Skrifter från Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-275-0Elisabeth RynningSamtycke till medicinsk vård och behandling: En rättsvetenskaplig studie (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
1995978-91-7678-277-4Materialsamling i folkrätt (Swedish Edition)
1994978-91-7678-285-9Nils JareborgStraffrättens ansvarslära (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
1995978-91-7678-287-3Anders AgellÄktenskap, samboende, partnerskap (Familjerätt) (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-290-3Erik WallerAGL: Lärobok om arvs- och gåvoskatt (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-291-0Åke SaldeenBarn och föräldrar (Familjerätt :) (Swedish Edition)
1995978-91-7678-292-7Anna HollanderRättighetslag i teori och praxis: En studie av lagstiftning inom social- och handikappområdet (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-296-5Gabriella StrömquistFunktionsgarantier: Om garantins betydelse vid köp av konsumentkapitalvaror (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-298-9Karl-Johan DhunérFörfarandet i konkurrensrätten: EGs och svensk konkurrenslagstiftning i praktisk tillämpning (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-304-7Bertil WimanKoncernbeskattning: Med särskild inriktning på omstruktureringar (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-308-5Nils JareborgTowards Universal Law: Trends in National, European and International Lawmaking (French Edition)
1996978-91-7678-309-2Bo WennstromThe Lawyer and Language (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala, 49)
1996978-91-7678-320-7Jonas EbbessonCompatibility of International and National Environmental Law
  ''978-91-7678-327-6Anders AgellTestamentsrätt: En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull (Swedish Edition)
1997978-91-7678-328-3Kaj HoberTransforming East European Law: Selected Essays on Russian, Soviet and East European Law
1996978-91-7678-333-7Iain Cameron · Alessandro SimoniDealing With Integration: Perspectives from Seminars on European Law 1995-1996 (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala, 52)
  ''978-91-7678-334-4Per CarlsonProcessrättens grunder (Swedish Edition)
1997978-91-7678-341-2Åke Frändberg · Ulf GöransonFestskrift till Stig Strömholm
  ''978-91-7678-342-9Anne RutbergBeskattning av värdepapper (Swedish Edition)
1996978-91-7678-345-0Per SevastikThe Binding Force of Treaties Under International Law: Handbook for Government Lawyers and Human Rights Advocates
1997978-91-7678-352-8Athanasia Spiliopoulou AkermarkJustification of Minority Protection in International Law
  ''978-91-7678-356-6Bertil BengtssonSpeciell fastighetsrätt: Med förslaget till miljöbalk (Swedish Edition)
1998978-91-7678-358-0Åke SaldeenArvsrätt: En lärobok om arv, boutredning och arvskifte (Swedish Edition)
1997978-91-7678-363-4Goran LysenState Responsibility and International Liability of States for Lawful Acts: A Discussion of Principles (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala, 59)
1997978-91-7678-366-5Eva-Maria SvenssonGenus och rätt: En problematisering av föreställningen om rätten (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-367-2Robert PåhlssonLevnadskostnader: Gränsdragningsproblem vid beskattning av förvärvsinkomster (Swedish Edition)
1998978-91-7678-373-3Inger OsterdahlThreat to the Peace: The Interpretation by the Security Council of Article 39 of the UN Charter (Studies in International Law , No 13)
  ''978-91-7678-379-5Sven-Olof WärnsundGod kreditgivningssed i konsumentförhållanden (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-389-4Iain Cameron · Alessandro SimoniDealing With Integration: Perspectives from Seminars on European Law 1996-1998 (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala, 65)
  ''978-91-7678-392-4Bengt LindellCivilprocessen (Swedish Edition)
2000978-91-7678-395-5Cecilia HakanssonCommercial Arbitration Under Chinese Law
1999978-91-7678-398-6Torbjörn AnderssonDispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler: En studie i snittet av svensk civilprocess och EG-rätten (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala) (Swedish Edition)
2000978-91-7678-411-2Christer AhlstromThe Status of Multilateral Export Control Regimes: An Examination of Legal and Non-Legal Agreements in International Co-Operation (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala, 73)
2000978-91-7678-416-7Iain CameronNational Security and the European Convention on Human Rights (Juridiska Fakulteten I Uppsala)
  ''978-91-7678-423-5Katrin Nyman MetcalfActivities in Space -- Appropriation or Use (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala, 75)
2001978-91-7678-441-9Svensk rätt: En översikt (Swedish Edition)
2000978-91-7678-446-4Belatchew AsratJurisdiction in USA V. Noriega: With Special Reference to the Honecker Case (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala, 78)
2001978-91-7678-461-7Caroline TaubeConstitutionalism in Estonia, Latvia & Lithuania: A Study in Comparative Constitutional Law (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten Uppsala, 86)
  ''978-91-7678-466-2Peter BlumeNordic Data Protection Law
  ''978-91-7678-478-5Örjan EdströmAnställningsskydd och förändrade kvalifikationskrav i kunskapssamhället: En undersökning av rättens funktion för kärnarbetskraftens ... pga. arbetsbrist (Swedish Edition)
  ''978-91-7678-479-2Kaj HoberExtinctive Prescription and Applicable Law in Interstate Arbitration (Skrifter Fran Jurdidiska Fakulteten I Uppsala, 88)
2002978-91-7678-500-3Inger OsterdahlImplementing Human Rights in Africa: The African Commission on Human and Peoples' Rights and Individual Communications (Uppsala University Swedish Institute Studies in International Law, 15)
2002978-91-7678-507-2Iain CameronIntroduction to the European Convention on Human Rights
  ''978-91-7678-515-7Nils JareborgScraps Of Penal Theory
  ''978-91-7678-516-4Goran LysenEu/Ec: Collection of Treaties & Other Instruments (Studies in International Law) (French and English Edition)
2003978-91-7678-534-8Ivar StrahlMakt Och Ratt: Rattsidens Gang Genom Historien--
  ''978-91-7678-545-4Diana Amneus · Goran GunnerHuman Rights: From the Frontiers of Research (Studia Theologica Holmiensia, 7) (Swedish and English Edition)
  ''978-91-7678-548-5Sara StendahlCommunicating Justice Providing Legitimacy: The Legal Practices of Swedish Administrative Courts in Cases Regarding Sickness Cash Benefit
2004978-91-7678-551-5Bengt LindellCivil Procedure In Sweden
2004978-91-7678-557-7Laura CarlsonAmerican Business Law: A Civil Law Perspective
  ''978-91-7678-559-1Sari KouvoMaking Just Rights?: Mainstreaming Women's Human Rights & a Gender Perspective
  ''978-91-7678-570-6Li WesterlundLife Science Inventions: The Hurdles of Law
2005978-91-7678-584-3Mona AldestamEc State Aid Rules Applied to Taxes: An Analysis of the Selectivity Criterion (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala)
  ''978-91-7678-597-3Maria HillingFree Movement & Tax Treaties in the Internal Market
2006978-91-7678-624-6Goran LysenEu Framework Decisions: Who Is Liable to Pay for Compensation for Violations of the Rights of the Individual? A Public Internatinoal Law Approach (Studies in International Law)
2007978-91-7678-646-8Laura CarlsonSearching for Equality: Sex Discrimination, Parental Leave and the Swedish Model With Comparisons to EU, UK & US Law
  ''978-91-7678-658-1Erik O. WennerstromThe Rule of Law and the European Union (Juridiska Fakulteten Uppsala)
2007978-91-7678-660-4Johan LindholmState Procedure and Union Rights: A Comparison of the European Union and the United States
  ''978-91-7678-664-2Torben SpaakGuidance & Constraint: The Action-Guiding Capacity of Theories of Legal Reasoning (Skrifter Fran Juridiska Fakulteten I Uppsala)
2008978-91-7678-669-7Ronnie Eklund · Tore Sigeman · Laura CarlsonSwedish Labour and Employment Law: Cases and Materials
  ''978-91-7678-674-1Ross Cranston · Jan Ramberg · Jacob ZiegelCommercial Law Challenges in the 21st Century: Jan Hellner in Memoriam (Stockholm Centre for Commercial Law, Band 5)
  ''978-91-7678-704-5Lena WennbergSocial Security for Solo Mothers in Swedish & Eu Law
2009978-91-7678-713-7Per BerglingRule of Law Promotion: Global Perspectives, Local Applications
978-91-7678-737-3Rag rugs from Strehög of Sweden - Lisa (green) (140 x 200 cm)
2009978-91-7678-739-7Mattias DahlbergUppsala-Minnesota Colloquium: Law, Culture and Values
978-91-7678-752-6Att Ransonera Utsl'appsutrymme: En Milj'or'attslig Studie Om Utsl'appshandel Enligt Kyotoprotokollet Och Eu Ets
978-91-7678-757-1Rag rugs from Strehög of Sweden - Lisa (green) (80 x 240 cm)
2011978-91-7678-774-8Margareta Brattström · Anna SingerRätt arv: fördelning av kvarlåtenskap
  ''978-91-7678-777-9Iain CameronIntroduction to the European Convention on Human Rights
2011978-91-7678-796-0Anders Victorin · Jonny FlodinBostadsrätt: med en översikt över kooperativ hyresrätt
978-91-7678-850-9Rag rug / rag rugs - San Francisco (multi) 135 x 190 cm
978-91-7678-851-6Rag rug / rag rugs - San Francisco (multi) (Round 80 cm)