Statens industriverk

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1974978-91-7318-000-9SwedenFöretagareutbildning i mindre och medelstora företag (Utredningar - Statens industriverk) (Swedish Edition)
1976978-91-7318-001-6Grusutredningen-74: Översiktlig inventering av sand- och grusförekomster: försöksverksamhet: utredning (SIND PM) (Swedish Edition)
1974978-91-7318-002-3Vattenkraftutbyggnader i norra Noorland: Etappredovisning av underlagsmaterial för bedömning från kraftförsörjningssynpunkt (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-004-7Representation för de anställdas fackliga organisationer i företagareföreningarnas styrelser: Promemoria från Statens industriverk (SIND PM) (Swedish Edition)
1977978-91-7318-005-4Industrin i den fysiska riksplaneringen: Gruvindustrin (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-007-8Industrin in den fysiska riksplaneringen: Varv och offshoreindustri (SIND PM) (Swedish Edition)
1974978-91-7318-008-5Aluminiumkonsumtionen i Sverige 1975-1990: Promemoria (SIND PM) (Swedish Edition)
1977978-91-7318-009-2Kalksten och dolomit i den fysiska riksplaneringen (SIND PM) (Swedish Edition)
1974978-91-7318-010-8Industriverkets syn på energifrågorna: Remissyttranden och skrivelser under hösten 1974 (SIND PM) (Swedish Edition)
1975978-91-7318-012-2Styrelserepresentation för de anställda: Lägesrapport från en utvärdering ; promemoria (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-014-6Tekniskt utvecklingsarbete i mindre och medelstor industri (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-016-0Ökad svensk aluminiumproduktion? (SIND PM) (Swedish Edition)
1975978-91-7318-018-4Underleverantörsproblematiken: En översyn (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-020-7Industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland: Erfarenheter av hittillsvarande verksamhet (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-022-1Branschfrämjande åtgärder i praktisk tillämpning (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-026-9SwedenAnvändarfrämjande åtgärder på dataområdet: En studie med inriktning på mindre och medelstora företag (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-028-3Svenska slöjdföreningen: Verksamhet och finansiering (SIND PM) (Swedish Edition)
1975978-91-7318-030-6SwedenVattenkraftutbyggnader i norra Norrland: Slutlig redovisning av underlagsmaterial för bedömning från kraftförsörjningssynpunkt: promemoria från Statens industriverk (SIND PM) (Swedish Edition)
1976978-91-7318-032-0Informationstjänster till industrin: Utredning från Statens industriverk (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-034-4Företagsservice: Begrepp och erfarenheter (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-036-8Den Manuella glasindustrin i Sverige (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-038-2Stadsgasverkens ekonomiska situation: Faktaunderlag (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-040-5U-ländernas krav på en ökad andel av världsproduktionen: En översiktlig studie av vissa effekter på svensk industri: utredning (SIND PM) (Swedish Edition)
1976978-91-7318-042-9Lars BergmanAn energy forecasting model for Sweden (SIND PM)
  ''978-91-7318-044-3Svensk stenindustri (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-046-7Industrin i den fysiska riksplaneringen: En introduktion (SIND PM) (Swedish Edition)
  ''978-91-7318-048-1Distributionskanaler pälsplagg: Utredning (SIND PM) (Swedish Edition)