Socialstyrelsen

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1995978-91-7201-005-5Barnomsorgen i socialtjänstlagen (Allmänna råd från Socialstyrelsen) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-007-9Kvinnor som utsatts för incest: Konsekvenser och behandling (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-011-6Invandrares hälsa och sociala förhållanden: Underlag till Folkhälsorapport 1994 och Social rapport 1994 (SoS-rapport) (Swedish Edition)
1996978-91-7201-070-3Den planerade marknaden: Om nya styrformer i hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-076-5Cancerförekomst i Sveriges kommuner: En översikt från Cancerregistret åren 1973-1992 (Epc-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-086-4Hypotermi: Kylskador (SoS-rapport) (Swedish Edition)
1996978-91-7201-116-8Alternativa styr- och driftsformer i älderomsorgen: Äldreomsorg på entreprenad (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-125-0Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997: Systematisk förteckning (Swedish Edition)
1997978-91-7201-133-5Gerry LarssonÄldrevårdens svaga länkar: Praktiska lösningar på psykologiska och organisatoriska problem (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-139-7Klassifikation av sjukdomar och hälsoproblem 1997 (Swedish Edition)
1996978-91-7201-152-6Social service, vård och omsorg i Sverige 1996 (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-155-7Äldreomsorg under omprövning (SoS-rapport) (Swedish Edition)
1997978-91-7201-166-3Britta OlbyÄldres livsfrågor (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-174-811 röster om socialbidrag: En antologi (SoS-rapport) (Swedish Edition)
1997978-91-7201-180-9Folkhälsorapport, 1997 (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-181-6Social rapport 1997 (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-187-8Social and caring services in Sweden 1996
978-91-7201-215-8Swiss Military Wallet (Brown)
1997978-91-7201-222-6Röster om den svenska barnomsorgen: En antologi (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-225-7God psykiatrisk vård på lika villkor?: En nationell översyn av innehåll och kvalitet i den psykiatriska vården (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar) (Swedish Edition)
1998978-91-7201-244-8Socialtjänsten under kris och i krig (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-261-5Tobaksförebyggande arbete på BVC (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar) (Swedish Edition)
1998978-91-7201-265-3Anmälan, utredning, insats: Individ- och familjeomsorgens arbete med barn (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-267-7Individ- och familjeomsorgens arbete med ungdomar: En uppföljning av utvecklingen sedan 1993 (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-270-7Carin HolmbergVåld mot kvinnor, män i kris: En kartläggning av verksamheten på sju kvinnorjourer och tre mansjourer 1997 (SoS-rapport) (Swedish Edition)
  ''978-91-7201-280-6Försök med kommunal primärvård 1992-1998: Slutrapport (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar) (Swedish Edition)
2000978-91-7201-427-5Psykiskt störda lagöverträdare (Socialstyrelsen följer upp och utvärderar) (Swedish Edition)