H. Ohlsson

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1973978-91-7114-026-5Människosynen i människovården (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-046-3Sten L. CarlssonSveriges kyrkorglar
1965978-91-7114-053-1SwedenKyrkolagarna (Swedish Edition)
1974978-91-7114-089-0Kyrkan och dopet: En debattbok om dopet idag och i framtiden utgiven på uppdrag av 1972 års prästmöte i Växjö stift (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-095-1SwedenFamiljestöd (Sociallagarna) (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-096-8Carl NorströmSocial sekretess: Handlingssekretess, tystnadsplikt (Swedish Edition)
1975978-91-7114-099-9Göran ErnmarkVägtrafikbeskattningen: En praktisk handledning (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-124-8Anna-Maja NylénHemslöjd: Den svenska hemslöjden fram till 1800-talets slut
1975978-91-7114-127-9Leif KristianssonEnsam (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-135-4K. G HammarDialog i kyrkan: Synpunkter på predikan (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-144-6Tord SimonssonEtt budskap söker adressat: En skiss i nuet över människans situation, kyrkans funktion och evangeliets erbjudande (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-145-3Martin LindKristendom och nazism: Frågen om kristendom och nazism belyst av olika ställningstaganden i Tyskland och Sverige, 1933-1945 (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-146-0Göran BexellMänniskans befrielse: Psykoanalys och kristen tro (Swedish Edition)
1975978-91-7114-147-7Henry CösterMänniska, hopp, befrielse: En systematisk studie i Ernst Blochs spekulativa marxism med speciell hänsyn till hans kristendomstolkning (Swedish Edition)
1976978-91-7114-158-3Benkt-Erik BenktsonAdam, vem är du?: Typologi och teologi: en probleminventering (Swedish Edition)
1975978-91-7114-159-0Elvir LiedmanSom präst och människa: Minnesteckningar till prästmötet i Lunds stift 1975 (Swedish Edition)
1976978-91-7114-220-7Anna-Maja NylénSwedish Handcraft
  ''978-91-7114-225-2Goran AgrellWork, toil and sustenance: An examination of the view of work in the New Testament, taking into consideration views found in Old Testament, intertestamental, and early Rabbinic writings
  ''978-91-7114-226-9Gert NilssonÅterställd mänsklighet--gudomlig seger: Försoningstanken enligt Otto Möller och Gustaf Aulén (Swedish Edition)
1977978-91-7114-240-5Brita BurströmArbetsgivaravgifter: Arbetsgivares uppgifts- och avgiftsskyldighet (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-245-0Hilding PleijelCarl Gustaf Mozart: En gammalluthersk smålandsprost i samhällschistorisk belysning = [Carl Gustaf Mozart: ein altlutherischer Geistlicher des 19. ... svenska kyrkans historia) (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-255-9Ren_ KiefferNytestamentlig teologi
1977978-91-7114-260-3SwedenVårdlagarna i lydelse den 1 juli 1977 (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-267-2Ulf GormanA good God?: A logical and semantical analysis of the problem of evil (Studia philosophiae religionis)
1978978-91-7114-269-6Lars GrönwallFem veckors semester (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-282-5SwedenHandikappåtgärder (Sociallagarna) (Swedish Edition)
1979978-91-7114-313-6Jan HelanderDet långa mognandet: Några kapitel om att bli äldre (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-315-0Karin StadlerOm psykoterapi och religion: Några personliga funderingar över religiösa frågor, som psykoterapeuten möter i sitt arbete (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-322-8Sven-Hugo RymanOffentlighetsprincipen och myndigheterna
1979978-91-7114-323-5René KiefferNytestamentlig teologi (Swedish Edition)
  ''978-91-7114-337-2Tage BentzerTeologisk handbok: Litet lexikon till teologins historia (Swedish Edition)