Norstedts juridik

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1996978-91-39-00020-4Mikael GilljamEtt knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994 (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00024-2Adri De RidderSvensk ekonomisk litteratur 1875-1995: Med juridik i urval (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00037-2Nils Bertel Einar AndrénMaktbalans och alliansfrihet: Svensk utrikespolitik under 1900-talet (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00040-2Michael BogdanLagkonflikter i utrikeshandeln: Om jurisdiktion och lagval (Swedish Edition)
1997978-91-39-00086-0Plan- och bygglagens grunder: Med naturresurslagen (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00095-2Peter SeipelJuridik och IT: Introduktion till rättsinformatiken (Swedish Edition)
1997978-91-39-00176-8Göran GrosskopfDet svenska skattesystemet (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00180-5Ebba SvernePatientens rätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00202-4Ingrid UgglaBo i bostadsrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00203-1Hans DaneliusMänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00206-2Nils Bertel Einar AndrénSäkerhetspolitik: Analyser och tillämpningar (Swedish Edition)
1997978-91-39-00207-9Eva JensenMyndigheternas databaser: Ensamrätt och tillgänglighet (Swedish Edition)
1996978-91-39-00224-6Bert LehrbergModerna betalningsformer (Swedish Edition)
1997978-91-39-00257-4Sverre B SvahnströmSpansk-svensk juridisk och ekonomisk ordbok (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00282-6Gösta WalinLagen om skuldebrev: Gåvolagen, räntelagen, deposition, dödning (Norstedts gula bibliotek) (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00283-3Stefan Ryding-BergSkyddslagen: Kommentar till lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar m.m (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00284-0Leif HolmqvistHyreslagen: En kommentar (Norstedts blå bibliotek) (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00285-7Nils MattssonSvensk internationell beskattningsrätt (Swedish Edition)
1997978-91-39-00287-1Ove BringFN-stadgan och världspolitiken: Om folkrättens roll i en föränderlig värld (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00292-5Axel AdlercreutzSvensk arbetsrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00308-3Stig StrömholmSvensk rättsvetenskap 1947-1997 (Swedish Edition)
1998978-91-39-00325-0Leif GustafssonBusiness Laws in the Nordic Countries: Legal and Tax Aspects
  ''978-91-39-00326-7Nils-Olof BerggrenPolislagen: En kommentar (Norstedts gula bibliotek) (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00328-1SwedenRegelsamling i marknadsrätt (Swedish Edition)
1998978-91-39-00329-8Per CramérNeutralitet och europeisk integration (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00331-1Eric W EssénFirmarätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00332-8Svante JohanssonOptions- och terminsavtal: En rättslig studie av handeln med standardiserade derivativa instrument (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00338-0Olle HöglundNamnlagen, en kommentar (Norstedts gula bibliotek) (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00341-0Sven MartingerJuridikordbok: Svensk-engelsk fackordbok (Swedish Edition)
1998978-91-39-00348-9Leif GustafssonSvensk konkurrensrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00350-2Niclas ForsbergOffentlig upphandling i praktiken (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00355-7Anders HultqvistMoms och finansiella tjänster (Swedish Edition)
1999978-91-39-00404-2Ulf PetrussonPatent och industriell omvandling: En studie av dynamiken mellan rättsliga och ekonomiska idésystem (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00456-1Marie-Louise LarssonThe Law of Environmental Damage: Liability and Reparation (Stockholm Studies in Law)
  ''978-91-39-00464-6Johan KvartTvistlösning genom skiljeförfarande: En presentation av den nya lagen om skiljeförfarande (Swedish Edition)
1999978-91-39-00472-1Bert LehrbergOmförhandlingsklausuler: Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder (Institutet for rättsvetenskaplig forskning) (Swedish Edition)
  ''978-91-39-00509-4Mats GlavåArbetsbrist och kravet på saklig grund: En alternativrealistisk arbetsrättslig studie (Swedish Edition)
2000978-91-39-00594-0Norstedts JuridikTysk affärsjuridik: En översikt
  ''978-91-39-00601-5Bengt DomeijPharmaceutical Patents in Europe (Stockholm Studies in Law)
  ''978-91-39-00628-2MICHAEL (ED.) BOGDAMSwedish law in the new millennium
978-91-39-00693-0Rag rug / rag rugs from Strehög of Sweden - Rainbow (multi) (160 x 230 cm)
978-91-39-00837-8Rag rug / rag rugs from Strehög of Sweden - Rainbow (multi) (80 x 200 cm)
978-91-39-01073-9Rag rug / rag rugs from Strehög of Sweden - Rainbow (blue-red) (130 x 190 cm)
2004978-91-39-01079-1Jan RambergInternational Commercial Transactions Third Edition
978-91-39-01141-5Bevisborda Och Beviskrav I Tvistemal (Swedish Edition)
978-91-39-01173-6Rag rug / rag rugs from Strehög of Sweden - Rainbow (blue-red) (160 x 230 cm)
978-91-39-01607-6Rag rug / rag rugs from Strehög of Sweden - Rainbow (blue-red) (80 x 200 cm)
978-91-39-01674-8Rag rugs from Strehög of Sweden - Michigan (multi) (80 x 200 cm)
978-91-39-01700-4Rag rug / rag rugs - Anna (beige) (135 x 190 cm)
978-91-39-01737-0Rag rugs from Strehög of Sweden - Michigan (multi) (160 x 230 cm)
1996978-91-39-10000-3Georg LinderHandbok i offentlig upphandling (Swedish Edition)
1997978-91-39-10004-1Jan SahlinHälso- och sjukvårdslagen: Med kommentarer (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10017-1Kay WilowPatientskadelagen: En kommentar (Publica) (Swedish Edition)
1996978-91-39-10022-5Carl NorströmNya sociallagarna: Med kommentarer, lagar och författningar som de lyder den 1 juli 1996 (Swedish Edition)
1997978-91-39-10030-0Företagarpraktika: Vad varje företagare bör veta för att driva sitt företag (Swedish Edition)
1996978-91-39-10050-8Lars LunningAnställningsskydd (Publica) (Swedish Edition)
1996978-91-39-10053-9Vicki JohanssonVem gör vad, när och var?: Omsorgens organiseringsformer i kommunerna och kvinnors och mäns omsorgsarbetsdelning (Demokrati i förändring) (Swedish Edition)
1997978-91-39-10068-3Ulla BjörkmanDet kommunala förtroendeupdraget: Rättsliga villkor och förutsättningar (Publica) (Swedish Edition)
1996978-91-39-10073-7Tommy IseskogNya LAS-regler 1997 (Swedish Edition)
1997978-91-39-10075-1Lars CleveskoldHandläggning inom socialtjänsten (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10094-2Tommy IseskogInternkontroll (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10133-8Gunnel and Maud eduards and Malin Ronnblom (editors) GustafssonTowards a New Democratic Order?: Women's Organizing in Sweden in the 1990s (Democracy in Transition series)
  ''978-91-39-10171-0Leif HolgerssonSocialpolitik och socialt arbete: Historia och idéer (Swedish Edition)
1998978-91-39-10172-7Ulf Lindquist1991 års kommunallag i dess lydelse den 1 januari 1998: En handbok med lagtext och kommentarer (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10183-3Olof PeterssonNordisk politik (Swedish Edition)
1998978-91-39-10229-8Stefan RubensonMiljöbalken: Den nya miljörätten (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10248-9Roger PeterssonPersonuppgiftslagen i praktiken (Swedish Edition)
1999978-91-39-10256-4Gerhard WikrénUtlänningslagen: Med kommentarer (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10293-9Trafikskadelagen och andra ersättningssystem vid trafikolyckor (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10298-4Hans GullbergArbetsmiljölagen: I lydelse den 1 juli 1999: kommentar och författningar (Swedish Edition)
  ''978-91-39-10310-3Olof PeterssonSvensk politik (Publica)
2000978-91-39-10413-1   ''Nordisk politik
2000978-91-39-10416-2Norstedts JuridikFästa prat på pränt: Hur man skriver läsvärda protokoll och minnesanteckningar
978-91-39-10493-3Bokforingsbrott Och Bokforingslagen
978-91-39-10607-4Skattebrott Och Skattelagarna (Swedish Edition)
2007978-91-39-10878-8Lars Vinell · Jonas Fischerstrom · Martin NilssonEfficient Portfolio Management; Classical and Modern Approaches
978-91-39-10920-4Business Strategy Planning, Development and Improvement Software - Prowike Business Tool Kits
2007978-91-39-10921-1Tobias PernvikHow to Increase Sales: Sales Strategy Planning, Development and Improvement in 60mins - Kindle Edition Audio Book (Prowike Business Tool Kits)
978-91-39-10922-8Sales Increase Strategy Planning, Development and Improvement Software - Prowike Business Tool Kits
2007978-91-39-10923-5Tobias PernvikHow to Business Planning: Business Strategy Planning, Development and Improvement in 60mins - Kindle Edition Audio Book (Prowike Business Tool Kits)
  ''978-91-39-10924-2   ''How to Conduct a Successful Customer Survey: Sales or Marketing Customer Survey in 60mins - Kindle Edition Audio Book (Prowike Business Tool Kits)
978-91-39-11163-4Rag rug / rag rugs - Home (green) (135 x 195 cm)
1996978-91-39-20002-4Lars BejstamUnderhållsstöd och underhållsbidrag (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20003-1Eric M RunessonRekonstruktion av ofullständiga avtal: Särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20005-5Peter MelzBostadsrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20008-6Ulf BernitzDen svenska konkurrenslagen (Swedish Edition)
1996978-91-39-20010-9Festskrift till Jan Ramberg (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20015-4Rättsfallssamling i straffrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20020-8Michael PlogellImmaterialrättsliga aspekter på datorprogram (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20022-2Anders GahnströmFöretagsförvärv i Sverige: En handbok för praktiker (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20026-0Thorsten CarsMutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring =: Corruption in Swedish law (Skrift / Institutet mot mutor) (Swedish Edition)
1996978-91-39-20027-7Förhör (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20031-4Björn KristianssonAktiemarknadsnämndens praxis under 10 år (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20037-6Christina HultmarkReklamation vid kontraktsbrott (Swedish Edition)
1997978-91-39-20040-6Per Ahlin · Mats BergstrandDen godhjärtade buffeln: en bok om Carl Lidbom (Swedish Edition)
1998978-91-39-20062-8Jan RambergInternational Commercial Transactions
1997978-91-39-20069-7Lars Erik TaxellAvtalsrätt: Bakgrund, sammanfattning, utblick (Swedish Edition)
978-91-39-20072-7Rag rug / rag rugs - Cotton (white) 70 x 200 cm
1998978-91-39-20077-2Bevis 2: Prövning av flyktingärenden (Norstedts utbildning) (Swedish Edition)
1997978-91-39-20080-2Marianne LevinVarumärkesrättens grunder: Kursen i experimentell immaterialrätt, våren 1996 (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20082-6Ulf BernitzMarknadsföringslagen (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20091-8Lars HeumanSpecialprocess: Utsökning och konkurs (Swedish Edition)
1998978-91-39-20092-5Thomas Carlén-WendelsNaturjuridik: Lag och rätt på Internet (Swedish Edition)
1997978-91-39-20095-6Folke Fredrik SchmidtFacklig arbetsrätt (Swedish Edition)
1997978-91-39-20096-3Rättsfall att minnas: Till Jan Hellner den 28 oktober 1997 (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20104-5Bevis: Värdering av erkännande, konfrontationer, DNA och andra enstaka bevis (Swedish Edition)
1998978-91-39-20105-2Christina HultmarkElektronisk handel och avtalsrätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20107-6Christina NylanderRadio- och TV-rätt (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20109-0Alf BohlinKommunalrättens grunder (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20113-7Jan-Olof SundellKarl Schlyter, en biografi (Swedish Edition)
1998978-91-39-20116-8Mikael GilljamSveriges första Europaparlementsval (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20127-4Jan RosénUpphovsrättens avtal: Regler för upphovsmäns, artisters, fonogram- och filmproducenters, radio- och TV-bolags samt fotografers avtal (Norstedts utbildning) (Swedish Edition)
  ''978-91-39-20151-9Stefan WahlbergSamhällsarbete: Strategier för ett radikalt och humanistiskt socialt arbete (Swedish Edition)
1999978-91-39-20185-4Knut RodheAktiebolagsrätt (Swedish Edition)
2002978-91-39-20310-0Norstedts JuridikMarkexploatering: Juridik, ekonomi, teknik och organisation
978-91-39-20375-9Rag rug / rag rugs - Cotton (black) 70 x 200 cm
978-91-39-20412-1Forfattningssamling I Internationell Privat- Och Processratt (Swedish Edition)
2007978-91-39-20444-2Eje Sjödin · Peter Ekbäck · Thomas Karlbro · Thomas NorellMarkåtkomst och ersättning: För bebyggelse och infrastruktur
  ''978-91-39-20451-0Thomas KalbroMarkexploatering: juridik, ekonomi, teknik och organisation
978-91-39-20507-4Rag rug / rag rugs - Anna (green) (135 x 190 cm)
2010978-91-39-20508-1Christina Ramberg · Jan RambergAllmän avtalsrätt
978-91-39-20514-2Rag rug / rag rugs - Anna (beige) (75 x 150 cm)
2011978-91-39-20561-6Eije Sjödin · Peter Ekbäck · Thomas Kalbro · Leif NorellMarkåtkomst och ersättning: för bebyggelse och infrastruktur
978-91-39-20569-2Rag rug / rag rugs - Anna (blue) (75 x 150 cm)
978-91-39-20583-8Rag rug / rag rugs - Anna (blue) (135 x 190 cm)
2011978-91-39-20607-1Göran MillqvistSakrättens grunder: en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
978-91-39-20623-1Rag rug / rag rugs - Anna (beige) (75 x 250 cm)
978-91-39-20625-5Rag rug / rag rugs - Anna (blue) (75 x 250 cm)
978-91-39-20658-3Rag rug / rag rugs - Anna (grey-black) (75 x 150 cm)
2015978-91-39-20744-3Thomas Kalbro · Eidar LindgrenMarkexploatering: juridik, ekonomi, teknik och organisation
978-91-39-21456-4Jai Ho (Movie, Dvd)
1954978-91-39-35412-3Philip K. Dick · Milton Lesser · Forrest J. AckermanImagination Stories of Science and Fantasy, December 1954
1955978-91-39-35512-0William L. HamlingImagination Science Fiction, December 1955 (Volume 6, No. 9)
1956978-91-39-35612-7Alfred · Tenn, William, Tubb, E. C. · Sheckley, Robert · Ley, Willy · Finlay BesterGalaxy Science Fiction - December 1956 - Vol. 13, No. 2 (THE STARS MY DESTINATION)
1958978-91-39-35806-0William L. HamlingImagination Science Fiction, June 1958 (Volume 9, No. 3)
1977978-91-39-90086-3Stephen GaskinVolume one: Sunday Morning Services on The Farm