LiberFörlag

Other ISBN ranges for LiberFörlag: LiberFörlag (978-91-7142-...) · LiberFörlag (978-91-7186-...)

ISBN 978-91-38-00010-6 to 978-91-38-02424-9 > ISBN 978-91-38-02425-6 to 978-91-38-03043-1 >> ISBN 978-91-38-90560-9 to end of this ISBN range

year of pub­li­ca­ti­onISBNauthor(s)title
1971978-91-38-00010-6Erik CarlquistSolidaritet på prov: Finlandshjälp under vinterkriget (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1970978-91-38-00058-8SwedenRevision av vattenlagen: Betänkande (Statens offentliga utredningar, 1970:40, 1972:14, 1973:31, 1977:27) (Swedish Edition)
1972978-91-38-00071-7Arne RosenbergAir travel across the North Atlantic
1971978-91-38-00100-4SwedenSvenska skatteavtal (Swedish Edition)
1972978-91-38-00166-0Klassifikation av sjukdomar, 1968: Alfabetisk förteckning: tilrättalagd för sjukhusbruk (Swedish Edition)
  ''978-91-38-00216-2Ake HolmquistFlottans beredskap 1938- 1940. (Sverige under andra världskriget) .
  ''978-91-38-00238-4SwedenVärnpliktsförmåner: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-00250-6Hans OdinStudies of the increment rhythm of Scots pine and Norway spruce plants: Studier av tall- och granplantors tillväxtrytm (Studia forestalia Suecica)
1971978-91-38-00271-1SwedenInvandrarutredningen (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1972978-91-38-00279-7   ''Flygarbetstid: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01314-4   ''Periodiskt understöd vid beskattningen: Betänkande (Statens offentliga utredningar, 1972:87) (Swedish Edition)
1972978-91-38-01334-2SwedenBeskattade förmåner vid sjukdom och arbetslöshet m.m. Betänkande (Statens offentliga utredningar, 1972:60) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01336-6Swedish Board For Technical DevelopmentTechnical research based on consumers' needs, demands and wishes: Food, clothing, housing, recreation
  ''978-91-38-01352-6Per BjurstromGerman drawings (Drawings in Swedish public collections)
  ''978-91-38-01383-0Sune LinderSeasonal variation of pigments in needles;: A study of Scots pine and Norway spruce seedlings grown under different nursery conditions; ... (Studia forestalia Suecica)
  ''978-91-38-01391-5SwedenSociety and religious communities;: Summary of a government report (SOU 1972:36). Gesellschaft und Glaubensgemeinschaften; Zusammenfassung eines Ausschussberichts (SOU 1972:36)
1972978-91-38-01402-8Åke UhlinFebruarikrisen 1942. Svensk säkerhetspolitik och militär planering 1941-1942
  ''978-91-38-01406-6Birger WennbergLänsrätten: Den nya lagstiftningen med kommentar (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01420-2Förenta nationernas miljökonferens i Stockholm 5 - 16 juni 1972 (Aktstycken utg. av Utrikesdepartementet)
  ''978-91-38-01433-2SwedenForskningen inom försvaret: Förslag till ny organisation för FOA, FFA, MPI och viss forsvarsmedicinsk forskning. Slutbetänkande avgivet av 1969 ... offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01440-0Sveriges avtal med EEC och CECA (EEC information) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01453-0Europeiska kol- och stålgemenskapen, CECA: Tillämpningsbestämmelser på prisområdet m.m (Swedish Edition)
1972978-91-38-01462-2SwedenHandledning för särskild fastighetstaxering innefattande jämväl vissa av Riksskatteverket meddelade anvisningar: Ersätter vid särskild ... fastighetstaxeringen 1970 (Swedish Edition)
1972978-91-38-01499-8SwedenContinued reform of teacher education: Summary in English [of the] report by the Swedish Committee on Teacher Education (SOU 1972:92)
1974978-91-38-01505-6   ''Att utvärdera arbetsmarknadspolitik: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1973978-91-38-01509-4Wilhelm M. CarlgrenSvensk utrikespolitik 1939-1945
  ''978-91-38-01540-7Hans LindbergSvensk flyktingpolitik under internationellt tryck 1936-1941 (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01546-9SwedenStyrelserepresentation för bankanställda: Lagteknisk översyn. Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01547-6Alf W JohanssonFinlands sak: Svensk politik och opinion under vinterkriget 1939-1940 (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01553-7Sweden) 1972 : (2nd : Sweden. PCB Conference StockholmPCB Conference II, Stockholm, December 14, 1972
1973978-91-38-01556-8Statens humanistiska forskningsrådHumanistisk och teologisk forskning i Sverige (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01561-2SwedenRänta och restavgift på skatt m.m: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01567-4Gunnar Karl Axel JungmarkerCarl Gustaf Pilo som tecknare (NM skriftserie) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01581-0SwedenSystem S;: Organisation och ADB-system för effektiv redovisning i statsförvaltningen (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01582-7   ''Handledning i verksamhetsplanering för statsförvaltningen [HVS]: En introduktion (Swedish Edition)
1973978-91-38-01583-4SwedenHigher education
1974978-91-38-01641-1SwedenJordbruk i samverkan: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01650-3   ''Utbildning i förvaltning inom försvaret: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:51-52, 1976:15) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01664-0   ''Lägesrapport (Swedish Edition)
1973978-91-38-01670-1   ''Planning Sweden: Regional development planning and management of land and water resources
  ''978-91-38-01673-2   ''Arbetslagstiftning: Lagar och författningar med ändringar som de lyder 1/7 1973 (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01677-0Lennart FribergStyre i kristid: Studier i krisförvaltningens organisation och struktur 1939-1945 (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1973978-91-38-01681-7Kost och motion i Sverige: [beteenden, attityder och kunskaper hos den vuxna befolkningen] (Socialstyrelsen redovisar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01683-1General Agreement on Tariffs and TradeGATT =: Allmänna tull- och handelsavtalet (Swedish Edition)
1974978-91-38-01690-9Karl MolinFörsvaret, folkhemmet och demokratin: Socialdemokratisk riksdagspolitik 1939-1945 (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1973978-91-38-01693-0Ulf TorellHjälp till Danmark: Militära och politiska förbindelser, 1943-1945 (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01702-9Nicolaus RockbergerGöteborgstrafiken: Svensk lejdtrafik under andra världskriget (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1976978-91-38-01708-1SwedenUtbildning för konstvård och konservering vid Konsthögskolans institut för materialkunskap: Betänkandet (Statens offentliga utredningar ; 1976:52) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01720-3SwedenMarknadsdomstolens avgöranden 1971-1973 [i. e. nitton hundra sjuttioett till nitton hundra sjuttiotre] (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01721-0Sa stoppades tysktagen. Den tyska transiteringstrafiken i svensk politik 1942- 1943. (Sveringe under andra Världs Kriget) .
  ''978-91-38-01723-4SwedenSexual- och samlevnadsundervisning: Betänkande jämte förslag till lärarhandledning (Statens offentliga utredningar ; 1974:59) (Swedish Edition)
1975978-91-38-01724-1Sigvard ClassonSocialförsäkringslexikon (Publica) (Swedish Edition)
1973978-91-38-01735-7SwedenProfessorstillsättning (Statens offentliga utredningar, 1973:54) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01736-4   ''Orter i regional samverkan: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1973978-91-38-01737-1Gösta DreborgTulldeklaration i praktiken (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01738-8SwedenFörlossningsvårdens organisation (Socialstyrelsen redovisar ; 35) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01744-9   ''The Act on products hazardous to health and to the environment;: The new legislation with a commentary
1973978-91-38-01750-0Bo SundgrenAn infological approach to data bases (Urval)
1974978-91-38-01757-9SwedenAlkoholpolitik: Betänkande (Statens offentliga utredningar :) (Swedish Edition)
1973978-91-38-01769-2   ''Högskoleutbildning: Hälso- och sjukvårdslinje. Social servicelinje. Medicinsk assistentlinje. Arbetsterapeut- och sjukgymnastlinje. Betänkande ... utredningar, 1973:58) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01774-6   ''Internationella överenskommelser och svensk rätt (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01776-0SwedenSpridning av kemiska medel: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01789-0   ''Jaktmarker: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:80) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01801-9   ''Personaladministrativ organisation: En rapport (Statskontorets PA-serie) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01814-9   ''Sänkt pensionsålder m.m. Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1975978-91-38-01826-2Anna-Sophie DanielssenSocialt arbete: En grundbok (Publica) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01827-9Sven-Erik JohanssonAktuella företagslagar: En orientering (Publica/Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01833-0SwedenRättegången i arbetstvister: Slutbetänkande (Statens offentliga utredningar, 1974:8) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01834-7SwedenMarkanvänding och byggande: Principer för lagstiftning. Betänkande (Statens offentliga utredningar, 1974:21) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01838-5   ''Langtidsvårdens läge (Socialstyrelsen redovisar ; 36) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01849-1SwedenProduktionskostnader och regionala produktionssystem: [grupprapport, forskarbidrag] (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01853-8   ''Samordnad traktamentsbeskattning: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01857-6International Union of Game BiologistsXIth International Congress of Game Biologists, Stockholm, September 3-7, 1973 (Publications - National Swedish Environment Protection Board ; 1974: 13E)
1976978-91-38-01858-3SwedenSocialvårdslagstiftning: Lagar och författningar (Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01866-8   ''Musei- och utställningssakkuniga, 1965 års: Utställningar: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:43) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01878-1Lars LunningAnställningsskydd: Kommentar till den nya lagstiftningen (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01882-8Yvonne HirdmanSverges kommunistiska parti 1939-1945 (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01884-2SwedenBefordringsförfarandet inom krigsmakten: Betänkande (Statens offentliga utredningar, 1974:46) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01888-0   ''Vattenkraft och miljö: [Ett betänkande om vattenkraftubyggnad i Klarälven, Dalälven, Ljusnan, Ljungan och Indalsälven.] (v. 1, 3-4: Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1975978-91-38-01890-3Trygve HellnersFörvaltningslagen med kommentarer (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01891-0Jan FreesePrivatlivets helgd: Tillåtet och otillåtet enligt datalagen, kreditupplysningslagen och inkas solagen (Publica/Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01900-9SwedenInternationellt patentsamarbete: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01905-4Ann-Katrin HatjeBefolkningsfrågan och välfärden: Debatten om familjepolitik och nativitetsökning under 1930- och 1940-talen (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1975978-91-38-01916-0Torsten BjerkénByggnadslov: De rättsliga reglerna om ansoökan, prövning och kontroll (Publica/Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01919-1SwedenPersonal för hälso- och sjukvård inom krigsmakten: Personalsammansättning, personalutveckling (German Edition)
  ''978-91-38-01924-5   ''Tourism and recreation in Sweden: Proposals by the Swedish Committee on Tourism (SOU 1973:52): English summary = Fremdenverkehr und Erholung in ...: deutsche Zusammenfassung
1974978-91-38-01949-8Rita LiljestromA study of abortion in Sweden: [a contribution to the United Nations World Population Conference]
  ''978-91-38-01951-1SwedenSolidarisk bostadspolitik: Följdfrågor: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:32) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01952-8Gunnar Adler-KarlssonHarrying and carrying capacity: [a Swedish contribution to the United Nations World Population Conference ; publ. by the Royal Ministry for Foreign Affairs]
  ''978-91-38-01966-5Tobaksrökning: En rapport (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01969-6Lars LunningFacklig förtroendeman: Kommentar till den nya lagstiftningen (Publica) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01981-8SwedenEffekter av förpackningsavgiften: Rapport (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1974978-91-38-01983-2SwedenThe Biography of a people: Past and future population changes in Sweden, conditions and consequences
  ''978-91-38-01992-4   ''Omsorgsförfattningar: Lagstifting om utvecklingstörda med kommentarer (Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01994-8   ''Arbetslagstiftning: Lagar och författningar med ändringar som de lyder den 1 juli 1974 (Publica/Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-01998-6Bo LagergrenRättvisa vid taxering: Handbok för klagande i länsskatterätt, kammarrätt och regeringsrätten (Publica/Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02013-5SwedenNy järnvägslagstiftning: Förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid befordran av resande m.m (Statens offentliga utredningar ; 1974:89, <1980:37 >) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02021-0Arbetsmiljöns anpassning till människan =: Job redesign: symposium i Stockholm 23 april 1974 (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02034-0SwedenTrafikskadeersättning: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974: 87) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02038-8   ''Enhetlig kommunallag: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:99) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02039-5Ulf BernitzStandardavtalsrätt (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02040-1SwedenKommunal biståndsverksamhet: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974: 86) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02046-3SwedenStålindustrins framtida utveckling: Behovet av särskilta undersökningar och information: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974: 78) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02047-0Hans Olof JohanssonBokens väg: En översikt i Litteraturutredningens spår (Publica) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02051-7Kulturrådet (Sweden)Konstnärerna i samhället: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02053-1Kerstin AbukhanfusaBeredskapsfamiljernas försörjning: Krigsfamiljebidragen i teori och praktik (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02065-4SwedenFotografering och integritet: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:85) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02073-9Transportpolitiken och samhällsekonomin (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02076-0SwedenGeneralklausul i förmögenhetsrätten: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:83) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02077-7SwedenEnergiforskning: Program för forskning och utveckling: betänkande (Statens offentliga utredningar: 1974:72) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02093-7   ''Svenska Kyrkans gudstjänst: Huvudgudstjänster och övriga gudstjänster: [betänkande] (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02096-8SwedenBevara ljud och bild: Förslag om arkivering av radio-och tv-sändingar, grammofonskivor, spelfilmer m. m.: [betänkande] (Statens offentliga utredningar ; 1974:94) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02098-2Bengt MattssonVägtrafikolyckor och sjukvårdskostnader: Betänkande av Sjukvårdskostnadsutredningen (Statens offentliga utredningar ; 1975:13) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02104-0SwedenSvensk press (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02107-1   ''JOämbetet: Uppgifter och organisation: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:23) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02115-6Fyra bibelböcker: Nyöversättningar av Markusevangeliet, Galaterbrevet, Hebréerbrevet, Första Johannesbrevet (Publica) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02116-3SwedenFörenklad delgivning (Swedish Edition)
1975978-91-38-02118-7Daniel TarschysPetita: Hur svenska myndigheter argumenterar för högre anslag (Publica) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02139-2SwedenData registrerings metoder (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02144-6   ''En öppnare domarbana: Domarutbildning och domarkarriär: lekmän i hovrätt och kammarrätt: Hovrätts organisation: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:96) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02149-1Solomon SimoviciArbete eller fritid: Socialgerontologiska studier av arbetskraft före och efter pensioneringen (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02150-7SwedenBegränsning av svavelutsläpp: En studie av styrmedel: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974:101) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02154-5Bo LöfgrenAlkoholpoliklinikverksamheten: En totalundersökning av landets samtliga alkoholpolikliniker, deras resurser och arbetsmetoder (Socialstyrelsen redovisar ; 39) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02155-2Bengt WieslanderRadionämnden: Breddad granskning och ny organisation: betänkande (Swedish Edition)
1975978-91-38-02163-7Hans GullbergArbetarskyddslagen: I lydelsen 1 januari 1975: kommentar och nya författningar (Publica) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02177-4SwedenDemokrati på arbetsplatsen: Förslag till ny lagstiftning om förhandlingsrätt och kollektivavtal: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:1) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02180-4Bo LindellKärnkraften, människan och säkerheten (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02189-7Lars LunningAnställningsskydd: Kommentar till den nya lagstiftningen med aktuella författningstexter (Publica) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02190-3SwedenBötesverkställighet: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:55) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02195-8   ''Energy for Sweden: Forecasts and R & D programme summaries of two Commissionary reports
  ''978-91-38-02198-9   ''Skatteomläggning, 1976: Delbetänkande (Statens offentliga utredningar ; 1974: 103) (Swedish Edition)
1974978-91-38-02201-6Hans GarkeInsamling av uppgifter om den kyrkliga finansförmögenhetens nettoavkastning (Swedish Edition)
1975978-91-38-02202-3SwedenHuvudmannaskapet för specialskolan och särskolan: En redovisning av tidigare diskussioner om och ställningstagenden till huvudmannaskapen för ... ; 1975:6) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02205-4SwedenPensionsförsäkring: Avdragsrätt vid inkomstbeskattningen för försäkringspremie och kontoavsättning m. m (Statens offentliga utredningar ; 1975:21) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02209-2   ''Framtida studerandehälsovård: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:7) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02222-1   ''Konsumentskydd på låsomradet: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02224-5   ''Kriminalvårdens nämnder: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:16) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02230-6Boendeformer för pensionärer: Symposium i Stockholm, 3-4 december 1974 (Swedish Edition)
1975978-91-38-02243-6SwedenForskningsråd: Betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02251-1Owe PeterssonBarns hälsa (Swedish Edition)
1976978-91-38-02260-3Olle MånssonIndustriell beredskap: Om ekonomisk försvarsplanering inför andra världskriget (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02261-0SwedenFlygvädertjänst 1980 [i.e. nittonhundraåttio]: Delbetänkande avgivet år 1974 (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02262-7   ''Kommunal rösträtt för invandrare: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:15) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02264-1Claes JanssenPersonlig dialektik: Själveensur, outsiderupplevelser och integration (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02268-9SwedenSvensk byggnorm: SBN 1975: föreskrifter, råd och anvisninger för byggnadsväsendet utfärdade med stöd av 76 (section symbol) byggnadsstadgan (Swedish Edition)
1975978-91-38-02274-0SwedenPrisreglering av försvarsutgifterna: Betänkande (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02280-1Jan TrostTre sociologiska rapporter (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02281-8SwedenKörkort för motorcykel: Betänkande (Swedish Edition)
1975978-91-38-02282-5SwedenSärskilda regler för handläggning av anmälan mot polisman: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:20) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02283-2   ''Lag om allmänna handlingar: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:22) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02285-6   ''Virkesbehov och virkestillgång: Betänkande (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02287-0Tore SigemanPolitisk propaganda på arbetsplatser: Rättsläge och förekomst: rapport (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
1976978-91-38-02295-5Louise DrangelDen kämpande demokratin: En studie i antinazistisk opinionsrörelse 1935-1945 (Sverige under andra världskriget) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02296-2Anna-Greta HybbinettePyrotekniska varor, risker och regler: Betänkande avgivet av Pyroteknikutredningen år 1975 (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02299-3SwedenKonsekvenser för totalförsvaret av förändringar av värnpliktstidens ländg m.m: Delbetänkande (Swedish Edition)
1975978-91-38-02300-6SwedenStatsbidrag till kommunerna: Omfattning och inriktning 1955/56-1972/73: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:39) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02301-3   ''PM angående ny lagstiftning om behandlingen av häktade m.fl (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02304-4Förenta nationernas befolkningskonferens i Bukarest 19-30 augusti 1974 (Aktstycken - Utrikesdepartementet ; ny ser., II:27) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02307-5Förenta nationernas livsmedelskonferens i Rom 5-16 november 1974 (Aktstycken - Utrikesdepartementet ; ny ser., II:28) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02308-2SwedenMarkanvändning och byggande: Remissammanställning (Statens offentliga utredningar ; 1975:17) (Swedish Edition)
978-91-38-02309-9Strindberg and modern theatre: Published by the Strindberg Society, Sweden
1975978-91-38-02312-9SwedenMassmediegrundlag: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:49) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02316-7SwedenFörtroendevalda och partier i kommuner och landsting: Rapport (Statens offentliga utredningar ; 1975:18) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02324-2Neuer Realismus aus Schweden: [Ausstellung, Bonn, Rheinisches Landesmuseum, 16. 4.-25. 5 1975 (German Edition)
  ''978-91-38-02326-6SwedenInternationella koncerner i industriländer: Samhällsekonomiska aspekter: betänkande (Statens offentliga utredningar) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02328-0   ''Program för ljud och bild i utbildningen: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:28) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02339-6SwedenMedborgerliga fri- och rättigheter i vissa länder: Översikter (Staatens offentliga utredningar ; 1975: 29) (Swedish Edition)
1976978-91-38-02340-2Georg LinderHandbok i offentlig upphandling (Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02345-7Per BjurströmFrench drawings: Sixteenth and seventeenth centuries (Drawings in Swedish public collections)
1975978-91-38-02347-1SwedenKvinnor i statlig tjänst: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:43) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02353-2   ''Genbank för jordbruk och trädgårdsnäring: Betänkande (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02355-6   ''Högskolestatistik: Nyinskrivna, närvarande och examinerrade vid universitet och högskolor 1962/63-1971/72 = Swedish university education: ... (Promemorier från SCB) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02357-0Eckart KühlhornKriminalvård i frihet: En preliminär utvärdering av ett försök i Sundsvall (Rapport - Brottsförebyggande rådet ; 1975: 1) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02362-4SwedenKonsumentkreditlag m.m: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:63) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02363-1   ''Kabelvision Kiruna: Försök med en ny kanal ([Publikation] - Utbildningsdepartementet ; 1975:8) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02365-5   ''Vissa ändringar i terroristlagen: Promemoria (Swedish Edition)
1975978-91-38-02367-9SwedenArbetstidslagens tillämpning: Redovisning (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02372-3   ''Preskription: PM [i. e. promemoria] med förslag till preskriptionslag april 1975 (Swedish Edition)
1976978-91-38-02377-8Sune BjörklöfDet stora projektet: Planeringen av ett sjukhus (Swedish Edition)
1975978-91-38-02378-5Förmögenhetsbrotten: Riktlinjer för en översyn (Rapport / Brottsförebyggande rådet) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02379-2Unga lagöverträdare: Forskningsresultat och kriminalpolitiska slutsatser av 1956 års klientelundersökning: rapport från Sätra-symposiet (Rapport / Brottsförebyggande rådet)
  ''978-91-38-02381-5Bo JohnsonIslamisk rätt: Studier i den islamiska rättsoch samhällsordningen (Publica/Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02384-6SwedenÖversyn av lönegarantisystemet vid konkurs: Promemoria (Swedish Edition)
1975978-91-38-02395-2Bo ArpiVidareutbildning i internationell marknadsföring: Betänkande av IM-utredningen (Statens offentliga utredningar ; 1975:45) (Swedish Edition)
1978978-91-38-02396-9SwedenSkolplanering och skolstorlek: Faktaredovisning och bedömningsunderlag: betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1978:4) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02399-0Vi tycker om musik: En debattbok kring musiken i Sverige (Publica) (Swedish Edition)
1976978-91-38-02400-3Johan LindAktiebolagslagen: Kommentar till 1975 års lagstiftning (Rätt och samhälle) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02413-3SwedenSocial service i glesbygd: Rapporter från en försöksverksamhet (Socialstyrelsen redovisar ; 1976:2) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02414-0   ''Beskattning av realisationsvinster: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:53) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02416-4   ''Energiforskning: Förslag till plan för allmänna energisystemstudier m. m (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02418-8   ''Kommunal demokrati: Sammanfattning av SOU 1975: 41 (Statens offentliga utredningar ; 1975:42) (Swedish Edition)
1975978-91-38-02419-5SwedenHandikappanpassad kollektivtrafik: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:68) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02420-1   ''Betalningssäkringslag för skatte- och avgiftsprocessen: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:104) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02423-2   ''Frivilligförsvarets förmåner: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:73) (Swedish Edition)
  ''978-91-38-02424-9   ''Utbildning för vuxna: Betänkande (Statens offentliga utredningar ; 1975:59) (Swedish Edition)