Dansk politihistorisk bibliografi, 1682-1938 (Danish Edition)

by Lisbeth Dilling

ISBN: 978-87-88061-07-9

ISBN-10: 87-88061-07-8

Politihistorisk Selskab · 1983