Pamiec i polityka historyczna

Nowinowski

by: Rafal Stobiecki · Jan Pomorski · Slawomir Nowinowski

Gebunden

ISBN: 978-83-925820-9-0

ISBN-10: 83-925820-9-8

Instytut Pamieci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu · 2008