Dotykanie Wiersza

by Jan Wolski

Hardcover

ISBN: 978-83-916845-4-2

ISBN-10: 83-916845-4-7

Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne " Fraza " · 2004