Osmiojezyczny slownik wyrazow brzydkich i zwrotow dosadnych

dosadnych

Paperback

ISBN: 978-83-914072-4-0

ISBN-10: 83-914072-4-1

(978-83-914072)