Polacy w sztuce swiata: 50 wybitnych artystów sztuki wspó±czesnej = Polish artists on the world arts scene: 50 outstanding contemporary artists

by Elzbieta Dzikowska

Hardcover

ISBN: 978-83-911163-9-5

ISBN-10: 83-911163-9-5

Rosikon press · 2001